[quote]Jakkoli může pojem Vybavení skladů působit na první pohled jednoduše a srozumitelně, jde ve skutečnosti o pojem velmi relativní. Vybavení skladu, které zcela postačuje jednomu, může být pro druhého naprosto nevyhovující. Problematika vybavení skladových provozů vyžaduje komplexní pohled.[/quote]

Požadavky jsou zpravidla determinovány celkovým obratem zboží ve skladě, charakteristikami skladovaných komodit, frekvencí skladových operací, požadavky na speciální služby, jako je co-packing či jiné formy úkonů s přidanou hodnotou, ale také nároky na pracovní sílu a její dostupností, atd.  V praxi tak můžeme vidět jak prosté skladovací provozy opatřené regály obsluhovanými nízko a vysokozdvižnou technikou, poloautomatizované skladové a logistické systémy i moderní a investičně velmi nákladné plně automatizované provozy, kterých v posledních letech přibývá s tím, jak roste orientace poskytovatelů logistických služeb na nadnárodní a globální zákazníky, kteří umožňují generovat dostatečné množství zboží pro provoz těchto nákladných technologií.

 Cestou automatizace

Požadavkem dnešní doby je zvyšování efektivity ve všech oblastech. Pro logistiku to platí dvojnásob. Jednou z cest je automatizace logistických procesů. Kdo by si ještě před nedávnem dokázal představit vozíky, které pracují a komunikují mezi sebou samostatně bez nutnosti zásahu člověka. Dnes však již automatizace materiálového toku není vizí, ale realitou. Linde Material Handling (Linde MH) uzavřela v tomto roce strategické partnerství s francouzskou firmou Balyo a představila trhu první dva automatizované produkty – akumulátorový tahač Linde P-MATIC a stohovací vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC.

„Provoz těchto nových produktů je zajištěn geonavigací, unikátním softwarem, který nevyžaduje montáž žádných pomocných naváděcích prvků. Takové automatizované vozíky komunikují se skladovými informačními systémy a jejich provoz je jimi řízen,“ vysvětluje Ing. Jindřich Kotyza, jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika s. r. o.

„Pokud se v blízké budoucnosti podaří u vozíků technicky vyřešit i automatická výměna baterií, nebo v případě použití Li-Ion článků jejich automatické dobíjení, není představa o zcela bezobslužném provozu manipulačních vozíků vůbec nereálná.“

Jak rychlý nástup plné automatizace v této oblasti bude, to lze nyní těžko odhadnout. Není ovšem vyloučeno, že ekonomické faktory, jakými jsou rostoucí cena lidské práce, tlak na zvyšování produktivity a požadavky na zkrácení návratnosti vloženého kapitálu, nástup automatizace v materiálovém toku výrazně zkrátí.

Automatizace je a bude hlavním nositelem pokroku v následujících letech ve všech průmyslových oborech, logistiku nevyjímaje, to potvrzuje také Ing. Martin Koudelka, vedoucí marketingového oddělení Jungheinrich ČR. Při současné úrovni techniky a řízení procesů je právě automatizace relativně dostupný krok k dalšímu zvýšení produktivity práce.

„V logistice se v poslední době začínají prosazovat plně automatická řešení – páternosterové systémy pro skladování malých předmětů, shuttle systémy pro vysokohustotní skladování celých palet, automatické vozíky do úzkých ale dnes již i širokých uliček. Jako mezikrok mezi manuálním a automatickým procesem se používají většinou softwarová řešení, která usnadní obsluze práci, zrychlí ji a v konečném důsledku zvýší produktivitu celého procesu,“ říká Martin Koudelka.

Mezi tyto systémy lze zařadit automatickou identifikaci palet, automatické zastavování vidlí ve výšce regálu, různé bezpečnostní systémy, WMS a podobně.

„Všechny tyto systémy se budou v následujících letech objevovat stále častěji a firmy, které budou chtít uspět, se bez nich neobejdou. Výhody z vyšší produktivity, kterou automatizace přinese, půjde dohnat jen velmi obtížně,“ doplňuje Martin Koudelka.

Permanentní změna

Současný životní styl moderní společnosti přináší další nový fenomén tzv. permanentní změny. Vše od používaných materiálů, technologií, designu, standardů kvality, bezpečnosti a dalších, přes výrobní lokality, distribuční kanály až po požadavky na sledovatelnost zboží napříč celým zásobovacím řetězcem se neustále vyvíjí. Z pohledu skladové logistiky se mění jak podoba vlastního zboží, tak i s tím související požadavky na jeho skladování, balení, značení, fyzickou manipulaci …. Výjimkou není ani potřeba logistických providerů v souvislosti s takovými změnami průběžně rozšiřovat, zužovat či měnit skladové a logistické prostory. Jednotliví zákazníci vyžadují individuální technologická řešení, ta však se změnami sortimentu mohou brzy vyžadovat větší či menší změny.  Sklad se tak obvykle vybavuje podle potřeb zákazníka, který však neví, co bude za pár let.

Podle slov Bc. Ivety Sitterové ze společnosti Proman s.r.o. je již od začátku první instalace skladu důležité maximálně využívat variabilnost dodávaného systému. Vše samozřejmě souvisí i s obsluhou skladu. Pro začátek se využívá vysokozdvižných vozíků, s přibývající potřebou množství skladovaného materiálu je pak možné dostat se různými přestavbami až k obsluze systémovým zakladačem.

„Základním parametrem pro určení vhodného systému skladování je vždy návaznost výrobního procesu na délku skladování a následné expedice. Při kombinaci skladování a výroby jsou důležité faktory čas a prostor, které vycházející z jednotlivých technologických postupů,“ popisuje Iveta Sitterová.

Pro větší využití skladové plochy a k usnadnění a zjednodušení manipulace s materiálem, mohou dobře posloužit spádové regály. Použitím řešení se spádovými regály lze ušetřit až 60 % skladové plochy oproti klasickým pevným paletovým regálům. Největší přínos válečkových regálů je při nakládce kamionů, kde se čas nakládky zkrátí cca o 1/3.

Instalací regálového systému vybavení skladu nekončí. Jedná se o rozsáhlé konstrukce, které musí unést značnou zátěž. Velmi důležitá je proto také bezpečnost a s ní související údržba a servis. Zvolený systém skladovacích regálů musí odpovídat skladovanému materiálu, jeho hmotnosti a způsobu zakládání a odebírání materiálu.

„Pro maximální zajištění bezpečnosti musí být skladovací systém dodáván k tomu oprávněnou firmou, která takovýto systém dodá na základě odpovídajících údajů, provede odbornou montáž, dodá průvodní dokumentaci a následně provádí i pravidelné periodické prohlídky celého systému,“ vysvětluje Iveta Sitterová, a dodává: „Tyto pravidelné prohlídky jsou pro nás rovněž příležitostí ke kontaktu se zákazníkem; lépe poznáváme jeho prostředí a dokážeme tak navrhovat případné změny a konzultovat s ním jeho potřeby.“

Změny v nárůstu požadavků klientů na dodatečné služby ze strany logistických společností potvrzuje také Michal Plch, software konzultant ze společnosti Kardex Remstar.

Už se nejedná čistě jen o skladovací a logistické služby, ale o široké spektrum dalších doplňkových služeb jako např. co-packing, přebalování, značení, doplnění příbalových informací, kompletování dílů a komponentů a další.

„Zvyky v oblasti objednávání se dramaticky mění pod vlivem současných sociálních trendů,“ vysvětluje Michal Plch a pokračuje „z toho důvodu se firmy působící v oblasti distribuční logistiky čím dál více zaměřují na tři nákladové faktory: materiály, lidské zdroje a četnost chyb. Zřízením částečně či plně automatizovaného skladu lze dosáhnout větší efektivity práce a snižování chybovosti.“

Počet objednávek poslední dobou vzrostl i díky internetovým obchodům. Proces vychystávání, tedy kompletace objednávky skládající se z několika položek z celého výrobního portfolia, je nyní mnohem složitější. Podle Michala Plcha však přesto nemusí být obsluha skladu nikterak kvalifikovaná.

„Její zaškolení bývá zpravidla velice rychlé. Během vychystávacích špiček (Vánoce, sezónní výprodeje atd.) lze velice výhodně využít sezónní pracovníky. Výše uvedené však vyžaduje nemalou investici do automatizovaných systémů, zejména do řídicích systémů, podpůrných technologií  jako jsou systémy Pick-to-light, skenery čárových kódů a především odvahu jít cestou automatizace. Výsledkem pak může být snížení nákladů na provoz skladu a zvýšení vychystávacího výkonu,“ uzavírá Michal Plch.

E-commerce = rychlost a flexibilita

S velkým rozvojem e-commerce, ale nejen zde, je na dodavatele kladen také velký tlak na rychlost dodávek objednaného zboží. Radim Špidlen, obchodní manažer společnosti BITO skladovací technika CZ, s.r.o., k tomu říká: „Od nás, jakožto specialisty na intralogistiku, je také očekávána rychlost a maximální flexibilita, musíme tedy umět pružně reagovat na požadavky zákazníka. Máme tým odborníků vyškolených přímo na danou oblast, takže dokážeme pomoci nejen s dodáním konkrétních technologií, ale také pomoci s projektem. Umíme připravit ideální rozvržení skladu a spočítat návratnost investice, díky vlastnímu vývojovému centru můžeme připravit řešení, které je šité na míru zákazníkovi.“

V poslední době navíc stále stoupá také objednávání potravin přes internet. Převážně u čerstvých potravin tento požadavek klade vysoké nároky na dodavatele logistických služeb. Ti musí být schopni pracovat nejen s velmi krátkou dobou dodání ale také ve specifických teplotních režimech. Bez moderního vybavení skladu se proto neobejdou. Díky vlastnímu know-how a rozsáhlým zkušenostem s e-commerce, včetně potravin, nejen v ČR ale i v zahraničí si však odborníci ze společnosti BITO i s těmito požadavky dokážou poradit.

„Našim zákazníkům  můžeme nabídnout celou řadu produktů, jako například spádové / vychystávací regály, které zajistí ergonomické a efektivní vychystávání, jasný princip FIFO a tedy dodržení data expirace, nebo široký sortiment přepravek – například bitobox MB a to včetně termovložky, která zajistí bezpečné skladování, vychystávání a rozvoz produktů citlivých na teplotu,“ uzavírá Radim Špidlen.

Důležitý je komplexní přístup

Pro úspěšné a efektivní fungování skladu je však důležité nejen jeho vybavení technikou. Jde o komplexní propojení manipulační techniky, softwaru, servisu a služeb. Firmy, které potřebují zvýšit efektivitu a snížit provozní náklady svého skladu, by v první řadě měly provést analýzu současného stavu. Velmi účinným nástrojem je v tomto případě služba „logistický audit STILL“.

„Jedná se o velmi účinný nástroj pro lepší efektivitu skladu. Identifikujeme u zákazníka slabá místa, která vedou ke snižování efektivity a navyšování provozních nákladů, a předložíme návrh jednotlivých kroků, které efektivitu zkoumaných skladů zvýší,“ popisuje Ing. Pavel Horčičko, specialista pro intralogistická řešení STILL ČR.

„Naopak firmám, které se chtějí zabývat pouze svým core byznysem, a provozování skladu je pro ně nutným zlem, nabízíme kompletní outsourcing řízení skladu vč. převzetí a řízení lidských zdrojů.  Zákazník se díky využití této služby může naplno věnovat pouze a jenom svému podnikání,“ doplňuje Pavel Horčičko.

Velké firmy se vyznačují širší škálou činností, které vyžadují diametrálně odlišné řešení manipulace a skladování, generují složitější logistické toky a procesy, a hlavně se v nich najde i více příležitostí, ke zbytečnému navyšování nákladů nebo přinejmenším nevyužití možností, které se nabízejí.

Posun směrem ke komplexním řešením skladování není nový. Tento přístup zákazníci vyžadují již léta, ale donedávna v relativně omezené míře. Nyní nároky rostou, a proto jsou firmy dodávající manipulační techniku nuceny reagovat. U Toyoty MH proto vytvořili kompaktní tým, který je schopen po odborné stránce koordinovat veškeré požadavky.

„Přidaná hodnota týmu Logistics Solutions spočívá ve schopnosti spojit konstruktivně odborné znalosti vlastních i externích specialistů z různých oblastí logistiky, manipulace a skladování, analyzovat potřeby zákazníka s přihlédnutím k povaze jeho podnikání, jeho objektivním finančním, prostorovým nebo technologickým možnostem, korporátním pravidlům nebo tradicím a na základě této analýzy navrhnout optimální řešení. Takové, které zásadním způsobem pomůže zvýšit efektivitu jeho provozu,“ vysvětluje Aleš Hušek, specialista na automatizaci a systémová řešení manipulace a skladování společnosti Toyota Material Handling.

Tým Logistics Solutions se mimo jiné zabývá také bezpečností, která je u Toyoty vnímána jako důležitá součást mozaiky opatření zajišťující vysokou produktivitu a snižování nákladů.

„Výstupem bude bezpečnostní balíček zapadající do komplexní nabídky logistického řešení v dané aplikaci a perfektně zastřešený moderním systémem správy a řízení flotily Toyota I_Site,“ říká Aleš Hušek.

Efektivním nástrojem pro plánování moderního vybavení skladu je také systém Virtual Warhouse. Během několika kliknutí myší umí orientačně definovat nárůst kapacity skladu. Například pokud zákazník uvažuje o změně designu regálového systému ve stávajícím skladu (zúžení uliček a rozšíření kapacity skladu).

„Přínos Virtual Warehouse (VW) je především v rychlém určení kapacity skladu, průtoku palet a počtu vozíků, které tento průtok dokážou efektivně zajistit,“ popisuje Aleš Hušek. Systém je vhodný i pro zákazníky, kteří zvažují investici do nového skladu.

„I těm umíme pomoci s celkovou koncepcí. VW umožňuje provedení okamžité změny i při probíhajícím jednání. První návrh skladu vyjde například s kapacitou 6 500 palet, ale zákazník chce 7 000 palet. Ihned je možné řešit nové varianty – rozšíření skladu o dva metry v příčném směru, v podélném směru, nebo bych to měl spíš o metr zvednout? Takto reagovat je v systémech projektantů složité, ne-li nemožné. VW je výborný pro základní rozhodování a pro to, jakým směrem se vydat,“ doplňuje Aleš Hušek.

Součástí VW je také funkce simulace provozu, kdy na základě předpokládaného počtu manipulací umí navrhnout správný počet vozíků, velikost baterií, složení flotily. Systém často definuje menší počet vozíků, než je očekáváno, a praxe poté tento předpoklad potvrdí.  K tomu Aleš Hušek dodává: „Naším cílem není za každou cenu získat co největší kvantitu strojů, ale najít optimální řešení, které s určitou rezervou zajistí požadované materiálové toky, a to s přiměřenými provozními náklady.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno