[quote]Společnost Yale CZ s.r.o., výhradní zastoupení pro Českou republiku jednoho z celosvětových leaderů v oblasti výroby, prodeje a servisu manipulační techniky NACCO MH Group působí na českém trhu již více než 16 let.[/quote]

Doposud se však držela trochu v ústraní a spíše než masivnímu získávání podílu na trhu se věnovala péči o stávající zákazníky a budování rozsáhlé sítě servisních techniků. Nyní však dochází k významné změně ve vlastnické struktuře společnosti a s tím přicházejí i nové plány pro český trh. Jak tuto změnu vnímají a jaká jsou očekávání z nadcházející spolupráce, jsme se zeptali výkonného ředitele společnosti Ing. Ivana Musila a nově zvoleného jednatele Ing. Jana Pachmana.

Několik posledních let jste působil ve společnosti Toyota Material Handling na pozici ředitele pro Českou republiku. Toyota je považována za jednu z nejúspěšnějších firem v oblasti manipulační techniky nejen u nás, ale i ve světovém kontextu. Co Vás přimělo vstoupit právě do společnosti YALE CZ s.r.o.?

JP: Příležitost a důvěra, to jsou asi ta správná slova. V posledních více jak 20 letech jsem pracoval na vrcholných pozicích nadnárodních společností, které patřili či patří ke špičce v oboru. Skutečnost, kdy jsem se nedohodl na dalším pokračování mé kariéry v TMH CZ/Slovensko, přestože dosažené klíčové ukazatele nikdy nebyly pro TMH CZ či TMH Slovensko lepší a například TMH CZ vykázala a tento rok ještě vykáže neuvěřitelně dynamický růst, byla tím motorem změny. Toto rozhodnutí bylo opravdu principiálním, zda pokračovat nadále v korporátní kariéře, nebo využít dosažených zkušeností a vydat se cestou podnikání. Rozhodnutí opravdu zásadní a to z mnoha pohledů. To, že jsem vstoupil do vlastnické struktury právě do společnosti Yale CZ má souvislosti s mým přátelským vztahem k majiteli a zakladateli společnosti Antonínu Fryčovi, se kterým jsme se dohodli na spolupráci nejen v Yale CZ, ale také v dalších aktivitách, které má v portfoliu právě pan Fryč. Čili příležitost pro mne a firmu a důvěra pana Fryče ve mne, že mám společnosti co nabídnout.

 Společnost YALE patří ve světě mezi významné dodavatele skladové a manipulační techniky. Dobré postavení má i na trhu v ČR, nicméně v silné konkurenci ostatních dodavatelů nemá jednoduchou pozici. Jak se chystáte posílit pozici této značky jako dodavatele kvalitní a spolehlivé techniky pro ty nejnáročnější zákazníky?

JP: Máte pravdu, že společnost YALE jako součást globální společnosti NACCO patří do silné trojky v oblasti výroby a prodeje manipulační techniky na světě, což v prostředí České republiky, kde dlouhodobě úspěšně fungují dceřiné společnosti německých výrobců či zmiňovaná Toyota MH, není vůbec jednoduché. Ano, naše pozice je velmi stabilní a jsem přesvědčený, že naše ambice na zvýšení podílu trhu rozšířením  služeb a oslovením středně velkých a velkých společností se službami z oblasti logistiky, skladování a manipulace přinese dlouhodobě prospěch všem, tedy jak uživatelům, tak nám v rozvoji.

Jak byste definoval obchodní filosofii společnosti YALE CZ a co považujete za její výhody v konkurenci s ostatními dodavateli skladové a manipulační techniky?

JP: Obchodní filosofie Yale CZ doznává v tomto období určitých změn v nastavení. Je naprosto nezbytné zmínit, že nadále filosofie naší společnosti je a bude založena na vlastních zaměstnancích. Ano, lidé dělají úspěch a úspěšné firmy, a to je klíčová filosofie, která je mi velmi blízká. Být úspěšný, znamená být náročný, a to nejen na sebe, ale i na své okolí. Co já osobně vnímám za naši přidanou hodnotu je fakt, že si nehrajeme na globální „hráče“, kteří mnohdy jen na úkor dramatických slev získávají nové obchody. My  jsme společnost, která vedle opravdu kvalitních produktů YALE a nové značky UTILEV, má tým obchodníků/poradců a celorepublikovou síť vlastních servisních techniků, kteří naslouchají potřebám zákazníků, hledají odpovědi na jejich otázky jak věci skladovat, manipulovat nebo logistické procesy dělat lépe a radostněji, než jen přemýšlet, za jakou cenu a kolik techniky prodáme.  Zkuste zavolat do velkých dceřiných společností v pátek po 16,00 s potřebou servisu nebo rady? Budete pravděpodobně hovořit buď se záznamníkem, nebo s operátorkou, která požadavek zaznamená a bude řešen příští pondělí. Naši zákazníci mají kontakty přímo na naše lidi, včetně techniků a ti jsou připraveni pomoci radou nebo osobním zásahem i v ten pátek odpoledne.

 Jak vnímáte současné klima na trhu v České republice a ochotu zákazníků investovat do kvalitního vybavení?

JP: Myslím, že trend z posledních dvou let se nemění.  Čím větší jste uživatel techniky, nebo máte logisticko-skladovací procesy složitější, tím více hledáte profesionálního partnera, který vám poradí, pomůže a nejen prodá manipulační techniku. Prodej manipulační techniky v posledních dvou letech roste kolem 30 %, a to je parametr, který je dosti významný. Není to však tak, že by se trh zvětšil za dva roky o více jak 30 %, ale společnosti se v oborech, kde se technika užívá, po dlouhých letech redukcí a škrcení nákladů,  vydaly cestou obnovy a rozšiřování. Dle dostupných informací, reálný růst, tedy zvětšení  trhu je kolem 16 % za dva roky.

 Značku YALE jste v minulosti nepochybně znal jako konkurenčního dodavatele techniky. S vaším příchodem společnost YALE CZ pravděpodobně dozná určitých změn, které budou reflektovat Vaši osobní zkušenost v tomto oboru. Nicméně ve vedení firmy i nadále zůstává Ing. Ivan Musil. To svědčí o Vašem respektu k němu i o jeho profesionálních kvalitách.

JP: Ano, značku YALE jsem v minulosti znal. Můj příchod do společnosti není na pozici výkonnou, tedy nejedná se o mou každodenní účast v kancelářích YALE CZ, nebo každodenní rozhodování o věcech provozního charakteru.  Vedle svého podnikatelského záměru, který mám s YALE CZ, chci bezesporu uplatnit i znalost prostředí a pomoci strategicky nasměrovat a spoluřídit ambiciózní plány na další střednědobé období.  Mám respekt ke každému, kdo dělá dobře, poctivě a s plným nasazením svou práci a tak to je samozřejmě i s kolegou Ivanem Musilem  či Honzou Kaňkou (obchodním manažerem), kteří byli dlouhá léta na nelehké úkoly sami a zvládali je se vší úctou a dobře.

Po mnoha letech dochází letos ve společnosti YALE CZ vstupem nového společníka k jisté změně. S ohledem na zkušenosti Ing. Jana Pachmana v oboru lze předpokládat, že se bude jednat o změny k lepšímu. Co si od této změny slibujete Vy jako ředitel společnosti?

IM: Předně bych chtěl poznamenat, že mou ambicí nikdy nebylo stát se společníkem firmy. Vždy jsem chtěl být dobrým a úspěšným zaměstnancem. Z tohoto pohledu pro mě příchod Honzy Pachmana není nějakým nepříjemným překvapením nebo dokonce konkurencí. Naopak se musím přiznat, že doba, kdy jsem vedle sebe neměl nikoho, s kým bych se mohl poradit v zásadních nebo krizových situacích anebo se alespoň zeptat na jeho názor pro mne nebyla mnohdy příliš komfortní. Samozřejmě netvrdím, že se hned ve všem neshodneme, ale to právě vnímám jako pozitivní. Protože jak praví klasik, jedině ve sporu se rodí pravda, tedy v našem případě ta nejlepší cesta dalšího rozvoje.

Za dobu svého působení u firmy jste jí vtiskl svůj osobitý styl i úspěšnou obchodní strategii. Jak se změny ve vlastnické struktuře firmy projeví v nadcházejícím období v působení značky YALE na českém trhu?

IM: Ano, v posledních více než šestnácti letech jsem řídil firmu v podstatě samostatně. Ale tato skutečnost měla přes nesporné úspěchy i své limitující aspekty. Často jsem se nechal nadměrně zaměstnat běžnými provozními záležitostmi. Nezbýval čas na nastudování a implementaci posledních trendů a přístupů k našemu trhu, rozvíjení nových aktivit. Firma tedy fungovala v zásadě dobře (měla řadu spokojených zákazníků, řádně platila svým dodavatelům, generovala zisk), ale nijak výrazně nerostla. Pokud by nedošlo k zásadní změně, hrozilo, že nám lídři na našem trhu odskočí hodně daleko. Nyní máme ambiciózní plány. Díky nesporným zkušenostem nového spolumajitele budeme firmu výrazně měnit. A to na všech úsecích práce. Začneme organizovat krátkodobé pronájmy a prodej použitých vozíků skutečně profesionálně, v prodejním týmu se nově objeví pozice KAM, servis bude řídit nejnovější software a v neposlední řadě se přestěhujeme do nového reprezentativního sídla. Věřte tomu, že se všechna tato a mnohá další opatření nakonec projeví navýšením nejen počtu prodaných vozíků nebo obratu naší firmy, ale i zvýšením našeho tržního podílu. Časem budeme hrát na českém trhu velmi respektovanou roli a naše firma získá pozici, na kterou značka YALE ve světě dávno oprávněně patří.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno