Zdroj: pixabay.com

[quote]Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/místopředsedkyně Evropské komise Mogherini představila 24.7.svou představu o tom, jak může Evropská unie podporovat Afghánistán jak při řešení jeho úkolů, tak pro pozitivní změnu afghánského lidu.[/quote]

V uplynulých letech byl Afghánistán konfrontován s řadou výzev, které ohrožují pokrok dosažený v jeho hospodářském a sociálním rozvoji a jeho demokratických institucí. Evropská unie si uvědomuje, že křehká bezpečnostní situace a křehká hospodářská situace, jimž proto země čelí, spolu s jasným odhodláním afghánských orgánů provádět tolik potřebné reformy vyžadují opětovnou pozornost mezinárodního společenství. Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogherini dnes představila svou představu, jak může Evropská unie podporovat Afghánistán

Mogherini uvedla: „Afghánský lid si zaslouží mír a prosperitu. Jako Evropská unie stojíme při něm a budeme pokračovat v podpoře procesu reformy, demokratické cesty Afghánistánu, právního státu a lidských práv a nastolení míru v zemi, což je přínosné nejen pro všechny Afghánce, ale i pro celý region a pro mezinárodní komunitu. Celá tato práce směřující k míru musí být vedena Afghánci, protože to je jejich věc, ale aktivní podpora regionu a mezinárodního společenství má zásadní význam. Afgánský lid může počítat s tím, že Evropská unie bude tento proces doprovázet“.

Neven Mimica, komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, uvedl: „Afghánistán není sám. Budeme pokračovat v podpoře, kterou poskytujeme od roku 2002 – abychom zajistili, že úspěchy v oblasti rozvoje z posledních let nebudou ztraceny. Podpora vede k aktivní účasti více afghánských žen v politice země. Přístup ke zdravotní péči se zvýšil a zemědělci jsou lépe podporováni, aby zlepšili zemědělskou produkci. Pokračujeme abychom Afghánistánu pomohli překonat řadu výzev, obnovíme naši angažovanost a soustředíme se na podporu řádné správy věcí veřejných a soudnictví, vytváření udržitelného růstu a pracovních míst a zajištění základních sociálních služeb pro afghánský lid. „

Společné komuniké stanoví, jak může EU spolupracovat v úzkém spolupráci s občanskou společností, afgánskými orgány a ostatními podílejícími k trvalému míru a konsolidované demokracii, spravedlivém rozvoji a sociální spravedlnosti v Afghánistánu. Navrhuje konkrétní akce zaměřené na pět prioritních oblastí:

Mír, stabilita a regionální bezpečnost

– podpora a prosazování inkluzivního mírového a usmiřovacího procesu vedeného afgháncii, vedoucího k vyjednanému mírovému urovnání,

– Budování schopnosti afghánské vlády oslovit všechny ty, kdo se v uplynulých jednáních o míru a usmíření angažovali.

– Podpora občanských aspektů reformy bezpečnostního sektoru, včetně profesionalizace policie a boje proti korupci v této oblasti.

– Spolupráce s afghánskou vládou na podporu strategických politických priorit, včetně budování míru a udržitelného rozvoje.

Demokracie, právní stát a lidská práva

– napomáhat úsilí Afghánistánu o reformu jeho volebního systému a posílení integrity volebního procesu, například podporou nezávislých volebních orgánů nebo napomáháním při přípravě volebních právních předpisů a nařízení.

– Pomáhat bojovat proti korupci, stejně jako podporovat soudní sektor, parlament a občanskou společnost.

– Spolupráce s afghánskou vládou s cílem řešit obavy v oblasti lidských práv, včetně respektování menšin, ochrany dětí nebo boje proti beztrestnosti.

Hospodářský a lidský rozvoj

– Poskytování technické spolupráce na pomoc afghánským orgánům při provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a jejich vlastního národního rámce pro mír a rozvoj.
– posílení úlohy venkovských ekonomik a zemědělství, zvýšení úlohy soukromého sektoru a zvýšení odolnosti.
– podporovat regionální propojení, dále zlepšit tranzitní, dopravní a energetické koridory země a umožnit zvýšení obchodu v celém regionu.

Migrace

– Společně pracovat na plném dokončení  společné cesty mezi EU a Afghánistánem v oblasti migrace a dvoustranných memorand o porozumění uzavřených mezi členskými státy EU a Afghánistánem.
– Pomáhat řešit základní příčiny nelegální migrace a nuceného přesídlení.

– Pomáhat vytvářet prostředí, které lidem v Afghánistánu nabízí alternativu k nelegální migraci, a také umožnit udržitelné opětovné začlenění navrácených z EU a třetích zemí prostřednictvím komunitního přístupu.

Posilování postavení žen

– podpora provádění národního akčního plánu pro rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a dalších vnitrostátních právních předpisů k posílení postavení žen.

– Podpora začlenění právních předpisů a dodatečných opatření k předcházení násilí na ženách a sexuálnímu obtěžování, boji proti němu a jeho kriminalizaci.

– posílení úlohy a práv žen při předcházení a řešení konfliktů, při demokratické účasti a při udržitelném rozvoji.

Společné sdělení je nejnovějším příkladem silné angažovanosti Evropské unie v Afghánistánu a jejího pevného závazku. Zejména jde o Bruselskou konferenci o Afghánistánu, která se konala v říjnu 2016 v Bruselu, podepsání nové dohody o partnerství a rozvoji mezi EU a Afganistánem v únoru 2017 a jmenování zvláštního vyslance do Afghánistánu v červnu.

Opatření navržená ve společném sdělení budou v nadcházejících týdnech projednána s členskými státy EU a Evropským parlamentem a přispějí k nové strategii EU pro Afghánistán, která bude dokončena brzy poté.