Návrhy komise k regionální spolupráci a elektronickým prodejům přes hranice

[quote]U příležitosti Evropského dne spolupráce a týden po oslavě 25. výročí Interreg, zastřešujícího rámce pro programy spolupráce v oblasti regionální přeshraniční politiky, zahajuje Komise širokou veřejnou diskuzi o zbývajících překážkách přeshraniční spolupráce.[/quote]

Stále existují četné právní a správní hranice, zvyšující zátěž přeshraničních aktivit. V důsledku toho zůstává nevyužit v našich příhraničních regionech významný ekonomický potenciál. Veřejná konzultace umožní Komisi zhodnotit stanovisko 185 milionů občanů EU, kteří žijí v příhraničních regionech, pokud jde o překážky, kterým čelí ve svém každodenním životě a jejich návrhy, jak je překonat.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţu z Vídně , kde zahájila konzultace, uvedla: “ V našich regionech během období let 2014-2020 bude na podporu přeshraniční spolupráci investováno z prostředků politiky soudržnosti více než 10 miliard €, ale financování není dostatečné a mohli bychom udělat víc. V průběhu tohoto mandátu Komise zamýšlí předložit konkrétní návrhy na řešení zbývajících přeshraničních otázek a k tomu potřebujeme cenné podklady občanů, kteří se potýkají s těmito překážkami každý den. Spoléhám na to, že mnozí z vás se nejen zúčastní konzultací, ale také podnítí slovem občany, organizace a podniky, aby odpověděli.“

Na podporu své iniciativy komisařka Creţu požádala vedoucí pracovníky svých služeb v Generálním ředitelství pro regionální a městské politiky, aby přispěli k tomuto shromažďování informací a na jejich základě podpořili efekty programů Interreg a posoudili přínosy našich programů Interreg. Od nynějška do poloviny října úředníci Komise navštíví jedenáct příhraničních oblastí v celé Evropě, aby se setkali s občany a jejich představiteli a prostudovali osvědčené postupy.

Souvislosti

Na podporu své iniciativy komisařka Cretu požádala vedoucí pracovníci její služby v generálním ředitelství pro regionální a městské politiky, aby přispěli k tomuto shromažďování základních informací na podporu zvýšení přínosů našich programů Interreg. Od nynějška do úředníci Komise do poloviny října navštíví jedenáct příhraničních oblastí v celé Evropě, aby se setkali s občany a jejich zástupci a studovali osvědčené postupy.

On-line veřejná konzultace bude probíhat po dobu tří měsíců, tedy do 21. prosince 2015 a pokryje příhraniční regiony, včetně hranic s Norskem a Švýcarskem. První závěry budou zveřejněny na začátku roku 2016.

Konzultace je součástí širšího přeshraničního hodnocení, do něhož ještě patří:

– Vědecká studie „Usnadnění právních a administrativních zábran v příhraničních regionech EU“. Studie byla zahájena v červenci 2015 a poskytne své konečné výsledky na začátku roku 2017. Bude obsahovat úplný soupis hraničních překážek v EU, možná řešení k jejich překonání, případové studie na vybraných oblastech a doporučení pro budoucí práci.

– Série seminářů pro zainteresované strany, zahrnující asociace příhraničních regionů, akademické obce, podnikatele a další. První seminář se konal na začátku září 2015.

Výroční výsledková tabulka Komise o spotřebitelských trzích EU ukazuje nevyužitý potenciál e-commerce

Vydání spotřebitelské hodnotící tabulky 2015 ukazuje, že je přeshraniční elektronický obchod v Evropě stále na trhu nedostatečně vyvinutý: 61% spotřebitelů pociťuje, že je jistější nákup on-line ve své vlastní zemi (61%), než v jiné zemi EU (38%).

Komise předloží návrh ještě před koncem tohoto roku návrh, aby se přeshraniční elektronický obchod v rámci jednotného digitálního trhu usnadnil. Zahrne celoevropská pravidla, týkající se smluv a ochranu spotřebitele pro on-line nákupů.

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví uvedla: „Výsledková tabulka 2015 ze zprávy o spotřebitelských trzích potvrzuje, že spotřebitelé dosud plně nedůvěřují přeshraničnímu elektronickému obchodu. Jednou z priorit Junckerovy Komise je dokončit jednotný digitální trh a uvolnit jeho plný potenciál. Proto je nutno odstranit zbývající překážky přeshraničního elektronického obchodu. Do konce roku Komise navrhne nová pravidla, nabízející lepší přístup k digitálnímu zboží a službám v Evropě pro spotřebitele a podniky.“

Hlavní závěry ze zprávy:

Spotřebitelé nakupující přes hranice se stále potýkají s mnoha problémy, zejména pokud jde o dodávky, a soulad výrobků s nabídkou. Kromě toho spotřebitelé i nadále čelí omezení a cenové diskriminaci u přeshraničních transakcí v zemi svého bydliště. Tyto otázky také představují většinu stížností na přeshraniční elektronický obchod, které obdržely evropská spotřebitelská centra.

– Je zapotřebí dalšího zvyšování povědomí o právech spotřebitelů. Povědomí spotřebitelů a maloobchodníků o některých klíčových právech spotřebitelů, zaručených právními předpisy EU, zůstává omezeno. Pouze 9% spotřebitelů bylo schopni odpovědět správně na otázku o svých právech, s nejnižší úrovní znalostí zjištěnou mezi mladými lidmi.

– Další rozvoj alternativního řešení sporů (ADR) slibuje účinnější odškodnění spotřebitelů. Čtvrtina všech spotřebitelů, která se potýkala s problémy, si nestěžovala. Většina spotřebitelů, kteří nepodnikli všechna opatření v případě problému, se odradila způsobenými potížemi (například nízkou pravděpodobností úspěchu, nedostatkem informací, délkou projednávání). Spokojenost s vyřizováním stížností je nejvyšší mezi těmi spotřebiteli, kteří si stěžovali a hledali řešení prostřednictvím orgánů alternativního řešení sporů, a to i přesto, že používání a znalosti o těchto orgánech jsou stále poměrně nízké.

– Důvěra v oblasti bezpečnosti výrobků byla v průběhu let poměrně stabilní, maloobchodníci mají stále více pozitivní názory, než spotřebitelé (69% spotřebitelů a 75% maloobchodníků se shodlo, že většina nepotravinářských výrobků na trhu je bezpečná).

Souvislosti

Hodnotící zpráva (scoreboard) je pravidelná zpráva, která sleduje integraci vnitřního maloobchodního trhu v EU z pohledu spotřebitele a posuzuje kvalitu vnitrostátního spotřebitelského prostředí. Zprávy o jednotlivých zemích v příloze k této hodnotící zprávě poskytují podrobné spotřebitelské statistiky pro každou zemi. Data zprávy využívají vnitrostátní orgány a spotřebitelské organizace při navrhování a hodnocení jejich vlastních aktivit.

Podíly online nákupů spotřebitelů v EU28: Domácí, Ostatní země EU, Nečlenské státy EU, Žádný prodej online

Důvěra v nákupy: domácí; přes hranice EU

dom

Důvěra v nákupy online: domácí a přes hranice EU

cr

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno