[quote]Globální trh nefalzifikovatelných obalů podle studie společnosti Technavio bude podle odhadů růst v příštích čtyřech letech v průměru o 15 % a do roku 2020 má dosáhnout objemu 134 mld. USD. To předpovídají analytici společnosti Technavio ve své zprávě „Global Anti-Counterfeit Packaging Market 2016–2020“.[/quote]

Zpráva pojednává o klíčových faktorech růstu pro tento trh, včetně rostoucí potřeby sledovatelnosti a rostoucí poptávky po zabezpečených obalech z rozvojových zemí.

„Padělky se staly pro společnosti celosvětovým problémem. Podle údajů zveřejněných Světovou celní organizací a Mezinárodní Obchodní komorou připadá ročně 5 až 9 % ročního světového obchodu na padělané zboží a výrobky. Padělané obaly se vyvinuly ve velmi rozšířený problém, především pro společnosti vyrábějící potraviny, nápoje, léky, kosmetiku a spotřební zboží,“ říká Sharan Raj M., vedoucí týmu analytiků společnosti Technavio.

Z hlediska použití připadá v roce 2015 největší podíl nepadělatelných obalů na spotřební zboží a to 31 %. Z hlediska geografie vedla v roce 2015 Severní Amerika s více než 48 % na trhu. Studie informuje o výzvách a trendech ve světovém trhu s nefalzifikovatelnými obaly. Studie zkoumá především tři motory růstu pro tyto obaly.

  • Zamezení padělávání výrobků
  • Stoupající potřeba systémů sledovatelnosti
  • Stoupající poptávka z rozvojových zemí

Zamezení padělaných výrobků
Padělané obaly jsou nejdůležitějším tématem většiny firem z celého světa. Neznamenají jen ztrátu pro firmu, nýbrž také ničí image značky výrobku. Zejména výrobci z farmaceutického průmyslu přijímají přísnější opatření k zabránění padělávání léků.

Systémy sledovatelnosti
Systémy sledovatelnosti by měly umožňovat zaznamenání toku výrobku, aby výrobek byl sledován v průběhu celého výrobního a logistického procesu. Ačkoli je výrobní a distribuční proces složitý, považují firmy systémy sledovatelnosti jako nejlepší nástroj k řešení problému padělávání.

„Prostředky systémů zpětné vysledovatelnosti pomáhají firmám a jejím zákazníkům získat bezpečné výrobky a zabránit jejich falšování. V mnoha zemích, jako v USA a ve Spojeném království, jsou spotřebitelé ochotni zaplatit například za jídlo vyšší částku, ale s jistotou, aby výrobky měly certifikáty sledovatelnosti a záruky původu,“ říká Sharan Raj M.

Poptávka po nepadělaných obalech z rozvíjejících se trhů
Poptávka roste, zejména z rozvíjejících se ekonomik APAC zóny. Trh pro tyto obaly v asijsko-pacifické oblasti podle všeho patrně poroste v sledovaném období na základě stoupající poptávky po zabalených potravinách, mléčných výrobcích, farmaceutických výrobcích a výrobcích pro domácnost. Dalším důvodem je stoupající e-obchod rozvojových zemí a zvyšující se obchod mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Zdroj: Packaging

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno