[quote]Když v roce 1992 vstoupila na trh společnost Steinbauer Lechner s.r.o., stála před ní dlouhá cesta budování a rozvoje. Dnes stojí v čele vývoje a výroby obalů, inovativních obalových řešení a exportních balení. Společnost založil a řídí Antonín Steinbauer, který se jako přední odborník na obalové technologie stal v loňském roce také prezidentem obalové asociace SYBA. S Antonínem Steinbauerem jsme hovořili o jeho firmě i o vývoji obalového trhu.[/quote]

S čím jste začínal budovat Vaši firmu?

Firmu jsem zakládal v roce 1992. Zakládal jsem ji bez zkušeností s podnikáním, zato s energií a velkou chutí po samostatnosti. Nebyl jsem sám, bylo nás více společníků. Teprve čas ukázal, že po prvních úspěších přichází potřeba absolutního podřízení se nárokům firmy, práce o sobotách a nedělích, bez dovolené a s 24hodinovou pohotovostí na neočekávané situace a problémy. Během prvních sedmi let společníci postupně z firmy odešli a od roku 1999 jsem jediným vlastníkem. Od té doby buduji klasickou rodinnou firmu s důrazem na to, že svým jménem ručím za veškeré závazky firmy a za férové jednání jak ve firmě, tak k našim zákazníkům.

Obalové technologie jsou velmi široký obor. Převládá některý druh obalů ve Vaší výrobě?

Je těžké jednoznačně říci, co tvoří největší objem naší výroby. Struktura produktů je každý rok jiná. Vyrábíme technické obaly, tj. dřevěné bedny, přepravní podlahy a veškeré konstrukce ze dřeva. Dodáváme také kartonáže s pěnovými výstelkami a bariérové obaly. Rozsah je opravdu veliký a nelze jej celý jmenovat. Co je ovšem naší specializací, jsou obaly s vysokou přidanou hodnotou. Do této kategorie patří obaly námi vyvinuté nebo vyrobené podle dokumentace zákazníka, které vyžadují absolutní přesnost, znalosti materiálů a vysokou odbornost našich zaměstnanců. Tyto obaly pak chrání například umělecká díla, hudební nástroje, zvukovou techniku či přesné měřicí přístroje, a to nejen při transportu. Jeden takový obal – vratný vysokozátěžový box na transport, skladování a manipulaci s dveřmi pro dopravní letoun Airbus A-380 – nám v letošním roce zajistil ocenění „Obal roku 2015“. Je to uznání pro celý kolektiv našich spolupracovníků.

Musela Vaše firma reagovat na vývoj obalových technologií?

Postupně jsem pochopil, že pokud chceme dlouhodobě prosperovat, musíme nabízet více, než naše konkurence. To mě vedlo k zásadním investičním rozhodnutím, která reagují na požadavky a potřeby trhu. Dnes jsme schopni reagovat na každý požadavek zákazníka a řešit s ním jeho technické požadavky. Firma je vybavena špičkovými CNC stroji pro vlastní výrobu obalů, dostatečným zázemím ve vlastním areálu a zásobami pro okamžitou reakci na potřeby zákazníků. Náš tým zhruba osmdesáti pracovníků tvoří technici, balicí specialisté, externí a interní výrobní a balicí týmy a specialisté, kteří se zabývají vývojem obalů. Dnes je cenová nabídka, termín, objem a kvalita samozřejmostí, proto od nás zákazník dostane navíc nápad, řešení, návrh, vzorek a teprve poté se rozhodne, zda jsme pro něho ten správný partner. U náročnějších a technicky složitějších obalů máme vždy velkou šanci zakázku získat.

Od loňského roku jste prezidentem obalové asociace SYBA. Co bylo Vaším motivem k tomu, abyste přijal tuto funkci?

Při diskuzích, zda tuto čestnou funkci přijmu, měly rozhodující vliv dvě skutečnosti. První problematikou je nepřehledná legislativa, která by měla definovat technické podmínky výroby dřevěných obalů a tudíž nastavit správnou hladinu pro komunikaci mezi zadavatelem, výrobcem a ostatními právnickými osobami v celém dodavatelském řetězci a případném řešení vzniklých škod.

Druhým důvodem je spolupráce mezi firmou Reliant Group a obalovým institutem SYBA. Propojení logistiky a balení považuji za absolutně pozitivní krok při hledání nových možností, které přinesou všem zúčastněným jiný pohled na řešení technických zadání, marketingu a ekonomických efektů. V této oblasti vidím velké rezervy a prostor pro vzájemnou spolupráci se všemi účastníky logistického procesu, včetně důrazu na výběr kvalitních poskytovatelů exportního balení. Je na místě zdůraznit, že nevhodné balení je výlukou pro plnění ze strany pojišťoven v případě škodných událostí během přepravy. Kvalitní balicí firma minimalizuje riziko poškození zboží.

A za velmi důležité ve funkci prezidenta SYBA pokládám zejména to, aby všichni hráči na trhu měli stejná pravidla.

Přicházejí do obalových technologií nějaké novinky?

Jakékoliv přesné plánování budoucnosti je dogma. Lze jen odhadovat a dobře se připravit. Historie v naší firmě nám ukázala, že i když v daném okamžiku se to zdálo nereálné, vždy se povedlo na zakázce něco vylepšit, nebo uspořit. Dnes máme k dispozici kromě klasických materiálů i nové, které jsme před pěti, deseti lety vůbec neznali. Jedná se hlavně o antikorozní bariérové fólie, nové PE materiály a zároveň nové možnosti v technologii vlastní výroby. Co se týká novinek, očekáváme změny v doplňkovém balicím sortimentu a pomocných indikátorech, sledujících zboží a jeho stav, pohyb i klimatické podmínky v celém transportním procesu od výrobce k zákazníkovi.

Jedním z největších problémů současné doby a blízké budoucnosti je nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Tento problém v nejbližší době nevyřeší žádná reforma školství, a proto si musíme pomoci sami. V současné době budujeme a k 1. lednu 2016 budeme otevírat vlastní školicí středisko, kde budeme připravovat stávající i nové zaměstnance na budoucí požadavky trhu, zákazníka, změny legislativy, nové materiály a technologie výroby.

Pavel Toman

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno