Současný Sobotkův (nebo spíše Babišův) kabinet průmyslu moc nakloněn není. Ani kilometr dálnic, ani zjednodušení administrativy. K tomu přistupuje skokové navýšení cen za elektronický přístup k normám při současném omezení počtu tištěných stran.

Skok je to pořádný, o plných 100 %: Čtení norem a tisk, o celkovém počtu do 1000 stran, poplatek za 6 měsíců – 3.500,- Kč. Ještě loni bylo možné za stejnou cenu dokonce lepší službu (bez omezení počtu vytištěných stran) využívat po celý jeden rok, tj. 12 měsíců.

Státní monopol

Nepěkná ukázka zvyšování produktivity státní organizace (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) v monopolním postavení. Bohužel kvalita zejména přejímaných norem EN a ISO se nejenže nezlepšuje, ale naopak razantně padá. Alespoň co se týče norem týkajících se obalů a balení. Letos snad dokonce ani žádné prostředky na překlady vyčleněny nejsou…