Zdroj: EasyGo

[quote]Evropští ministři dopravy přijali deklaraci ministrů o námořní dopravě. Deklarace nastínila priority pro dopravní politiku EU v oblasti námořní dopravy, se zaměřením na konkurenceschopnost, digitalizaci a snižování emisí uhlíku. Tzv. „Valettská deklarace“ byla schválena na konci dvoudenní konference ministrů.[/quote]

Prezident ECSA Niels Smedegaard blahopřál maltskému předsednictví k iniciativě a uvítal valettské prohlášení jako důležitý základ pro přípravu přepravní strategie EU pro příští desetiletí.

„Digitalizace je právem označována za klíčovou prioritu,“ řekl Niels Smedegaard.

„Z technického hlediska by mělo být velmi snadné vytvoření skutečného jednotného evropského „okna“. Aby to bylo skutečně zrealizovatelné, budeme potřebovat politickou vůli. Neztrácejme tuto příležitost tím, že budeme snižovat své ambice.“

S odvoláním na studii Monitor Deloitte, Niels Smedegaard zdůraznil:

„Dobrou zprávou je, že politika lodní dopravy EU, jaká je v současné námořní strategii, poskytuje vynikající základnu. Námořního růstu však může být dosaženo více globálně orientovaným přístupem, díky kterému poznáme, že lodní aktivity tvoří jádro námořnictví.“

Prezident ECSA uzavřel své prohlášení slovy:

„Chceme společně pracovat na ambiciózní strategii pro přepravu pro období 2019-2028. Jsme připraveni sdílet naše myšlenky v konstruktivním a vnímavém duchu a využít příležitosti Evropského námořního roku v jeho plném rozsahu.“

Zdroj: eurologport