Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise přijala evropskou strategii pro kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS). Jedná se o milník směrem k propojené a automatizované mobilitě. Strategie umožní do roku 2019 nasadit vozidla, která mohou komunikovat mezi sebou i se silniční infrastrukturou.[/quote]

Očekává se, že digitální konektivita významně zvýší bezpečnost silničního provozu, jeho efektivitu a komfort jízdy a zároveň posílí trh a vytvoří nová související pracovní místa. Strategie proto podporuje politické priority Komise, zejména její agendy v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic jednotného digitálního trhu a energetické strategie Unie.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulc řekla:

„Mým snem je vidět na evropských silnicích do roku 2019 propojená a kooperativní vozidla a strategie, kterou jsme přijali, je v tomto směru rozhodujícím krokem. Vytvoří nezbytné podmínky pro vozidla, která mají navzájem komunikovat s ostatními vozidly a s infrastrukturou. To umožní větší bezpečnost na silnici a snížení spotřeby energie. V dlouhodobém horizontu to také pomůže integrovat do dopravního systému automatická vozidla.“

Hlavními prvky strategie jsou:

  • Vyhnout se fragmentaci vnitřního trhu
  • Definovat a podporovat společné priority
  • Použít kombinaci komunikačních technologií
  • Lokalizovat otázky bezpečnosti a dat
  • Vyvinout správný správní rámec
  • Spolupracovat na mezinárodní úrovni

Strategie počítá s přijetím příslušného právního rámce na úrovni EU do roku 2018 s cílem zajistit právní jistotu pro veřejné a soukromé investory. Zabývá se také dostupností finančních prostředků Unie na projekty výzkumu, vývoje a mezinárodní spolupráce (jako je na úrovni G7), co se týče všech aspektů souvisejících s kooperativními automatizovanými vozidly.

To zahrnuje také trvalou koordinaci s platformou C-ROADS, která sdružuje projekty reálného nasazení v členských státech. Za pomoci nástroje pro propojení Evropy (CEF) získaly finanční prostředky projekty v Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a ve Spojeném království.

Zdroj: eurologport