Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise navrhla 14.7. změny právních předpisů o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF), a pokročila tak při vytváření unie kapitálových trhů.[/quote]

Cílem návrhu je podpořit investice do fondů rizikového kapitálu a sociálních projektů a usnadnit investorům investování do malých a středních a inovativních podniků. Komise zejména navrhuje zpřístupnit fondy s označením EuVECA a EuSEF správcům fondů všech velikostí a rozšířit typy společností, do kterých bude možno investovat. Komise rovněž usiluje o to, aby se zlevnilo a zjednodušilo přeshraniční nabízení fondů EuVECA a EuSEF. Hodlá toho dosáhnout jasným zákazem vybírání poplatků ze strany členských států a zjednodušením registračních postupů.

Tyto reformy jsou součástí řady opatření Evropské komise na podporu rizikového kapitálu v Evropě. V rámci těchto opatření budou použity prostředky z rozpočtu EU, které mají prostřednictvím celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu přilákat kapitál od větších institucionálních investorů. Zároveň budou podporovány postupy, které se na vnitrostátní úrovni osvědčily při nabízení daňových pobídek ve prospěch rizikového kapitálu s cílem podpořit investice do malých a středních a začínajících podniků. Těm členským státům, které si přejí rozvíjet tržní financování, včetně rizikového kapitálu, Evropská komise nabídne technickou podporu.

Přijatá opatření a tento návrh jsou součástí akčního plánu „unie kapitálových trhů“, jehož cílem je rozšířit a diverzifikovat zdroje financování pro evropské podniky a dlouhodobé projekty, a uvolnit tak investice pocházející z trhu. Návrh rovněž souvisí s investičním plánem pro Evropu, jenž stanoví komplexní strategii pro řešení nedostatku finančních prostředků, který v Evropě brzdí růstový potenciál a vytváření pracovních míst pro evropské občany.

Jyrki Katainen, místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu uvedl: „Dnes odstraňujeme další překážku investování na úrovni EU, což je klíčový cíl investičního plánu pro Evropu. Tři hlavní změny, které dnes navrhujeme zavést v nařízení EuVECA a EuSEF, rozšiřují řadu způsobilých správců fondů; rozšiřují seznam aktiv způsobilých pro EuVECA a zakazují poplatky, jež ukládají příslušné orgány. Pomocí těchto změn získá větší počet malých a středních podniků přístup k financím, které nezbytně potřebují k růstu svého podnikání.“

Komisař Jonathan Hill dodal: „Jsem rád, že jako svůj poslední počin ve funkci komisaře mohu oznámit opatření, která posílí evropské trhy s rizikovým kapitálem. Evropské podniky musí mít více možností, jak financovat svou činnost, a být schopny přilákat investice, které zde v EU potřebují. Toto je další krok k vytvoření unie kapitálových trhů.“

Dnešní návrh byl předložen Evropskému parlamentu a Radě (tj. členským státům) k přijetí v rámci postupu spolurozhodování.

Souvislosti

Nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF) zavádějí dva nové typy fondů kolektivního investování, aby se investorům usnadnilo a zatraktivnilo investování do nekotovaných malých a středních podniků. Obě nařízení byla přijata 17. dubna 2013 a vstoupila v platnost dne 22. července 2013.

Fondy s označením „EuVECA“ a „EuSEF“ smějí jejich správci nabízet na trhu v celé Unii profesionálním investorům a neprofesionálním investorům, kteří mohou upsat alespoň 100 000 €.

Komise se vzhledem k tomu, že je důležité pokročit při vytváření unie kapitálových trhů, rozhodla celkově přezkoumat daný stav dříve, než bylo původně plánováno (červenec 2017). Evropská komise dne 30. září 2015 zahájila konzultaci, jejímž cílem bylo zjistit, zda by cílené změny uvedených nařízení pomohly urychlit využívání těchto investičních fondů. Při přezkumu bylo zjištěno několik faktorů, které brzdí rozvoj těchto fondů.

Na základě výsledku této konzultace Komise navrhuje:

  • rozšířit řady správců, kteří budou způsobilí nabízet a spravovat fondy EuVECA a EuSEF, o správce větších fondů, tj. správce, již spravují aktiva v hodnotě vyšší než 500 milionů EUR€. Správci velkých fondů mohou nabídnout značné úspory z rozsahu a důvěryhodné značky, což znamená výhodu pro investory, kteří pak mohou investovat více prostředků, a v konečném důsledku tedy i výhodu pro rizikový kapitál a sociální podnikání,
  • rozšířit seznam aktiv způsobilých pro fond EuVECA, aby se umožnily investice do podniků se střední tržní kapitalizací a do malých a středních podniků kotovaných na trhu pro růst malých a středních podniků. Očekává se, že díky těmto změnám bude moci více společností profitovat z investic EuVECA a že investice díky větší diverzifikaci rizika získají na atraktivitě,
  • snížit náklady, a to výslovným zákazem poplatků, které ukládají příslušné orgány hostitelských členských států, dále pak zjednodušením registračních postupů a stanovením minimálního kapitálu pro správce.V rámci širšího balíčku opatření pro unii kapitálových trhů, který má podpořit investice rizikového kapitálu v EU, spojí celoevropský fondu fondů rizikového kapitálu finanční zdroje EU a větší objem soukromého kapitálu. Tento celoevropský fond fondů by měl pomoci odstranit roztříštěnost trhu a přilákat soukromé investory do kategorie aktiv rizikového kapitálu v EU.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno