[quote]Vzhledem k nárůstu padělaných léků, musejí být všechny obaly léků vybaveny odpovídajícími bezpečnostními prvky v souladu se směrnicí 2011/62/EU, která s největší pravděpodobností vstoupí v platnost od roku 2018.[/quote]

Jedním z těchto bezpečnostních prvků je originalita uzávěru (Tamper Verification Feature), což ukazuje, že produkt existuje ve svém původním stavu, aniž by byl již  otevřen. K tomu je možno použít tavné lepidlo, které je použito na uzavíracích klopách skládačky. To má však jednu nevýhodu. Je reverzibilní, to znamená, že skládačka by mohla být otevřena např. vyhřívaným nožem a mohlo být manipulováno s jejím obsahem.

Ve výzkumné zprávě Papiertechnische Stiftung (PTS) bylo zkoumáno, jak může být zabráněno manipulaci s obsahem farmaceutických obalů, aby otevření a opětné uzavření skládačky nebylo možné bez zanechání stop.

Hotmeltová lepidla jsou při pokojové teplotě pevné látky bez rozpouštědel a patří do polymerní  třídy termoplastů. To znamená, že při zvyšující se teplotě měknou a při ochlazení ztuhnou. Tento proces je reverzibilní, to znamená, že by mohlo být s obsahem skládačky manipulováno. To by však nezanechalo stopu v místě slepení. Projekt PTS navrhuje použít termosenzitivní barvivo, které ukáže barevnou změnou, že bylo s obsahem skládačky manipulováno. Barvivo není drahé a může být snadno integrováno do výroby skládaček. Dále výzkumníci PTS ověřovali různé aplikační postupy: ofset, flexotisk, ink-jet tisk. Jako nejvhodnější se ukázalo nanášení lepidla postřikem.  Pro typickou velikost skládačky 15×20 cm jsou dodatečné náklady při použití lepidla s termosenzitivním barvivem vyšší asi o 0,01 €.

Výzkumný projekt IGF 1311-0004 byl podpořen z prostředků bavorského ministerstva hospodářství a médií, energetiky a technologie.

Zdroj: Packaging

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno