Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat byl podíl uživatelů internetu v zemích EU, kteří zažili některé společné problémy bezpečnosti internetu – jako jsou viry postihující zařízení, zneužití osobních údajů, finanční ztráty nebo přístup dětem k nevhodným webovým stránkám – činil  v roce 2015 25%. Jinými slovy, s problémy se nesetkaly tři čtvrtiny (75%) uživatelů.[/quote]

Bezpečnostní obavy stále mají někteří uživatelé internetu v EU v určité činnosti přes internet: téměř 1 z 5 nenakupoval online (19%), nebo neprováděl bankovní činnosti (18%),  13%  nepoužilo internet mobilním zařízením pro bezdrátové připojení z jiných míst než doma. „Den bezpečnějšího internetu“ se koná každý rok na podporu bezpečnějšího a odpovědnějšího využívání on-line technologií a mobilních telefonů, zejména u dětí a mladých lidí.

 Podíl uživatelů internetu, kteří zažili problémy spojené s bezpečností v členských státech EU, 2015 (%)

intr1

Podíl uživatelů internetu, kteří byli napadeni virem nebo počítačovou infekcí

intr2

Obavy o bezpečnost zabránily uživatelům Internetu v e-nakupování většinou v Rumunsku a Švédsku. Kromě toho pozoruhodný podíl uživatelů nepoužil internet v roce 2015 pro specifické činnosti, protože měli obavy o bezpečnost. Více než jeden uživatel internetu z 5 nekoupil ani neobjednával zboží nebo služby on-line pro soukromé použití v Rumunsku (35%), ve Švédsku (34%), Portugalsku (30%), ve Francii (29%), ve Španělsku a Lotyšsku (po 28%), ve Finsku (27%), Itálii a Maltě (po 25%), ve Slovinsku (24%), v Dánsku (22%) a Nizozemsku (21%). Na úrovni EU obavy o bezpečnost odradily z e-nakupování 19% uživatelů internetu.

Obavy z elektronického bankovnictví byly převážně v Německu a Portugalsku. Bezpečnostní obavy také měl více než 1 uživatel internetu z 5 u e-bankovních činností, zejména v Německu (27%) a Portugalsku (26%), následuje Itálie (24%), Španělsko (23%) a Řecko (22%). V EU to bylo u 18 % uživatelů internetu v roce 2015.

Obavy z mobilního připojení přes Wi-Fi byly nejvíce v Holandsku a Lotyšsku. Pomocí internetu s mobilním zařízením pro bezdrátová připojení odjinud než  doma bylo omezeno nebo eliminováno kvůli bezpečnostním obavám 13 % uživatelů internetu v EU. Konkrétně se jednalo o významný podíl uživatelů internetu v Nizozemsku (22%), v Lotyšsku (21%), Španělsku (20%) a Itálii (19%).

Vybrané online aktivity uživatel nedělá kvůli bezpečnostním obavám, 2015

(% uživatelů internetu)

intr3

Metody a definice

Zdrojem dat 2015 je speciální modul zjišťování  internetové bezpečnosti Společenství při využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci. Šetření zahrnovalo osoby ve věku 16-74 let. Ve většině zemí bylo provedeno zjišťování ve druhém čtvrtletí roku 2015.

Uživatelé internetu jsou ti, kteří použili internet v posledních 12 měsících před provedením studie.

Problém související s bezpečností znamená, že se vyskytl alespoň jeden z následujících pěti souvisejících bezpečnostních incidentů: a) virus nebo jiné počítačové infekce (např. červ nebo Trojský kůň), b) zneužití osobních informací a/nebo jiných osobních údajů, posílaných na narušovaném internetu, c) finanční ztráty v důsledku přijímání podvodných zpráv („phishing“), d) finanční ztráty v důsledku podvodného použití platební karty, e) přístup dětí k nevhodným webovým stránkám.