[quote]Příspěvkem k celoživotnímu vzdělávání v oblasti obalů je projekt obalového institutu Syba nazvaný Obalová akademie. Pohybujeme se v přeregulovaném prostředí, výjimkou není ani oblast obalů, obalových materiálů, přičemž obalový institut sleduje vývoj, aby mohl transferem informací reagovat na situaci na trhu EU a zejména v ČR a SK. Navíc dochází i k pohybu pracovníků a zejména pro nové pracovníky odpovědné za obaly není jednoduché se v problematice orientovat.[/quote]

Obalová akademie v roce 2016 zahrnuje akce:

Obaly pro potraviny a kosmetiku, Praha, 4. února

Akce pořádána ve spolupráci se SZÚ Praha a NÚVZ Poprad je cílená na pracovníky výrobců obalů odpovědné za kvalitu a na straně druhé – pracovníky potravinářských a kosmetických výrobců odpovědné za nákup obalových materiálů. Hojná pravidelná účast pracovníků Krajských hygienických stanice přispívá ke vzájemné komunikaci všech zainteresovaných stran.

Prohlášení, značení, technická dokumentace, Praha, 9. února

Komplex problémů, ve kterém ani po 15 letech platnosti obalových předpisů není příliš jasno. Další zmatky plynoucí z nových francouzských požadavků na značení recyklovatelnosti. Obvykle bývá pozdě hledat řešení při návštěvě inspektorů ČOI.

REACH a obalový průmysl, Praha, 1. března

Dopad chemické bruselské legislativy je širší, než se na první i druhý pohled zdá. Je jenom otázkou času, než s toho začnou těžit inspekční orgány.

Obalový zákon komplexně, Praha, 8. března

Porovnání požadavků na výrobce plynoucí z české a slovenské obalo-environmentální legislativy. Letos okořeněno o specifické francouzské požadavky. Aspekty oběhového hospodářství.

NVC Course Programme in Packaging I, Gouda, 24. března

Holandská Gouda je v našich končinách známá především díky sýru, nicméně má i silnou vazbu na obaly. Sídlí zde nizozemský obalový institut, Nederlands Verpakkingscentrum / Netherlends Packaging Centre – NVC. Jednou z jeho hlavních činností je vzdělávání obalových odborníků v rámci jejich profesního růstu.

Již několik let úspěšně probíhají dlouhodobé školící kurzy v anglickém jazyce, čímž NVC vychází vstříc požadavkům zejména nadnárodních firem, které používají v rámci korporátní komunikace angličtinu.

Speciality obalového designu, Praha, 31. března

Seminář určený především obalovým designérům a pracovníkům specializovaných agentur, stejně tak brand managerům, pokračuje v tradici a po loňském odskoku do Brna, se vrací do Prahy. Ukazuje trendy, zajímavosti, ale současně varuje před stále se opakujícími či nově vznikajícími chybami při tvorbě designu obalů.

Obalový workshop – v rámci Dne české logistiky, CTPark Prague North, D8, Exit 9, 21. dubna

Hravou formou zapojí účastníky Dne české logistiky do řešení obalových problémů pod dohledem lektorů ze společností Smurfit Kappa a Cordstarp.

Obaltrend, Mikulov, 28. a 29. dubna

Konference zaměřená na automatizaci balicích procesů zahrnující i značení během balení. Vedle odborných přednášek jsou v programu i praktické ukázky včetně testování paletových jednotek fixovaných průtažnou fólií.

Fixace a výplně v (přepravním) balení, Praha, 21. dubna

Seminář navazuje na úspěšný loňskou premiéru v prostorách VOŠ obalové techniky ve Štětí. Vedle pěnových materiálů z PE a PP přinese rozšíření záběru o další fixační materiály a technologie.

SpeedCHAIN, Praha, 3. listopadu

Skvělá premiéra v roce 2015 je dobrým odrazovým můstkem pro pokračování v trendu sekce věnované obalům a balicím technologiím.

Partneři akademie

Partnerství k projektu OBALOVÁ AKADEMIE 2016 již potvrdily:

BrauBeviale 2016

DS Smith Packaging Czech Republic

FachPack 2016

MODEL Obaly

NMS MARKET RESEARCH

OTK GROUP

Nederlands Verpakkings Centre

Reliant Group

STEINBAUER LECHNER

THIMM Packaging

Zdroj: Syba – Vlado Volek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno