[quote]Každoroční přírůstek celkové hodnoty všech obalů vyrobených na zemi odhaduje agentura Smithers Pira ve své zprávě „The Future of Packaging Design: Long-Term Strategic Forecasts to 2026“ na 3,8 %, tedy z 806,3 mld. $ v roce 2016 na 1162,1 mld. $ v roce 2026.[/quote]

Zpráva konstatuje, že budoucnost obalového průmyslu (jako každého jiného) budou obecně formovat politické, ekonomické, sociální a technické faktory. Samotná konstrukce obalů bude určována technickými trendy na straně nabídky (udržitelné balení, aktivní a inteligentní obaly, nanotechnologie, tištěná elektronika ad.) a spotřebitelskými trendy na straně poptávky (dětská přání, touha po luxusu, personalizace ad.).

V úvahu byl brán i příjem spotřebitelů a jednočlenné domácnosti, vliv touhy po pohodlí, zdraví a pohodě. Ashley Gange, autor zprávy:

„Politické prostředí ovlivňuje obalový průmysl prostřednictvím iniciativ, legislativy a nařízení v záležitostech ochrany prostředí, jako je trvalá udržitelnost, značení potravinových obalů a bezpečnost obalů. Trvalá udržitelnost se v poslední dekádě stala obzvlášť důležitým faktorem v mnoha oblastech.

V obalovém průmyslu to platí dvojnásob, jelikož obalové materiály jsou pro spotřebitele jasně viditelné. Obal jako jednorázový produkt čelí intenzivním a sílícím tlakům ze strany spotřebitelů, obchodníků, dodavatelů, vlád, úřadů, neziskových organizací, ekologických aktivistů ad.“

V roce 2010 vůbec poprvé odešlo více evropských zaměstnanců do důchodu, než bylo nově přijato. Vliv tohoto trendu na polygrafii bude stále zjevnější. Za deset let budou mít velké státy, včetně Kanady, Číny a Jižní Koreje, více obyvatel v důchodu než v produktivním věku. Na perspektivních trzích, jako Brazílie, Mexiko a Indie, nastupuje do práce mnohem více lidí než kdy dřív. Pokud tyto země nabízejí své mladé generaci řádné vzdělání a příležitosti k rozvoji schopností, tento demografický trend pomůže místní polygrafii.

Cena 4 200 liber, 68 tabulek, 6 ilustrací.

Zdroj: Packaging