Zdroj: Archiv

[quote]Emise skleníkových plynů ze zařízení, které se účastní systému obchodování s emisemi EU (EU ETS) se podle odhadů v loňském roce podle údajů zapsaných v registru Unie, snížila o cca 4,5 %.[/quote]

Evropský komisař pro oblast klimatu a energetiky Miguel Arias Cañete řekl: „Naše ekonomiky jsou stále na cestě návratu na trasu růstu, ale emise se nadále snižuji. To opět ukazuje, že hospodářský růst a ochrana klimatu mohou jít ruku v ruce. Je to silný signál před novou globální klimatickou dohodou, která bude dojednána v Paříži letos v prosinci. Trhy s uhlíkem mohou dodávat nákladově efektivní snížení emisí, recese i nadále bude mít trvalý dopad na náš trh s uhlíkem a proto srdečně vítám ambiciózní politickou dohodu o stabilitě rezervy trhu, kterou dohodly parlament a Rada teprve nedávno.

Pokles emisí 2014

EU ETS pokrývá více než 11 000 elektráren a výrobních zařízení v 28 členských státech EU, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku, jakož i emise z leteckých společností, létajících mezi evropskými letišti.

Ověřené emise skleníkových plynů ze stacionárních zařízení činily v roce 2014 1,812 milionů tun ekvivalentu CO2. Emise byly o 4,5 % nižší proti 2013.

Ověřené emise skleníkových plynů ze stacionárních zařízení činily 1812 milionů tun ekvivalentu CO2 v roce 2014. Tyto emise byly o 4,5 % pod úrovní 2013.

Nahromadění stabilizuje přebytek

Kumulativní přebytek emisních povolenek byl mírně snížen z přibližně 2,1 miliardy na cca 2,07 mld. V roce 2014 byly objemy dražeb sníženy o 400 milionů povolenek vzhledem k zahájení realizace opatření k pokrytí zálohy, které odkládá aukce těchto povolenek. 2014 kumulativní přebytek bere v úvahu výměny mezinárodních úvěrů za povolenky, prodej fáze 3 povolenek, generujících finanční prostředky pro program NER300 na podporu inovativních nízkouhlíkatých technologií, povolenky přidělené na rok 2014 a dražba fáze 3 povolenek v roce 2014 (včetně povolenek v oblasti letectví).

Vysoká úroveň dodržování

Úroveň dodržování pravidel EU ETS společnostmi byla opět vysoká. Méně než 1 % ze zařízení, hlásících emise na rok 2014 se nevzdalo povolenek pokrývajících veškeré své emise do termínu 30. dubna 2015. Tato zařízení jsou obvykle malá a dohromady představují méně než 0,5 % emisí zařazených do EU ETS. Malý počet instalací – představují méně než 0,2 % emisí v předchozím roce – nenahlásilo své emise 2014 do 30. dubna 2015 v souladu s pravidly údaje registru.

Emisní zpráva aerolinek 2013 a 2014

Podle směrnice EU ETS pro období 2013-2016, všechny komerční a nekomerční provozovatelé letadel s významnými emisemi jsou odpovědni za jejich emise z letů v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Letecké společnosti, které provozují intra-evropské činnosti, na něž se vztahuje směrnice, během 2013 a 2014 byly povinny hlásit emise pro oba roky, a předat odpovídající povolenky do 30. dubna 2015. Ověřené emise CO2 z činností v oblasti letectví s lety mezi letišti v EHP činily 54,9 milionů tun CO2 v roce 2014, což představuje nárůst o 2,8 % ve srovnání s 53,4 mil. tun CO2 v roce 2013. Úroveň dodržování pravidel EU ETS je vysoká; vztahuje se na 99 % emisí letectví v ETS. Zahrnuje přes 100 komerčních leteckých dopravců se základnami mimo EHP a ley v EHP.

Výměny mezinárodních kreditů

Celkový počet mezinárodních kreditů vyměněných za povolenky, protože aukce na burze začaly v dubnu 3. 2014, byl 388,44 mil. t. Z nich bylo na certifikované snížení emisí CER určeno 195,91 mil.t a 192,53 mil. t na snížení emisních jednotek (ERU). Výměny CER a ERU přišly z projektů z omezeného počtu zemí (téměř 77 % CER pocházelo z Číny a téměř 77 % ERU pocházelo z projektů na Ukrajině, celkový počet mezinárodních kreditů vyměněných za povolenky počínajících v březnu 2014 byl 386,06  mil. t.

Od 31. března 2015, úvěry vydané v souvislosti se snížením emisí vyskytujících se v průběhu prvního kontrolního období Kjótského protokolu (tzv „CP1 úvěry“), již nemohou být v EU ETS vyměněny. Celkový počet „CP1 úvěrů“ vyměněných do  31. března 2015 byl milion.

Veškeré podrobnosti, včetně počtu a druhu úvěrů vyměněných do 30. dubna 2015 podle země původu, projektu a závazného období, viz příloha.

Souvislosti

Podle pravidel EU ETS se po zařazených instalacích požaduje, aby předložily své ověřené údaje o emisích za každý rok do registrů členských států. Pro rok 2014 se tato data stala veřejně dostupná v protokolu transakcí Evropské unie (EUTL) dnem 1. dubna 2015. EUTL zobrazuje data o dodržování předpisů od 4. května 2015 s informací o tom, zda zařízení splnila svou povinnost vyřadit množství povolenek rovnající se loňským ověřeným emisím.

Třetí období obchodování z EU ETS začalo dnem 1. ledna 2013 a potrvá po dobu osmi let až do 31. prosince 2020. Právní předpisy o reformě EU ETS, kterým se stanoví revidovaná pravidla až do roku 2020 a dále, byly přijaty jako součást balíčku EU v oblasti klimatu a energetiky dne 23. dubna 2009.(IP/09/628,IP/09/628) a rámci EU ETS, instalace předkládají své ověřené údaje o emisích za každý rok do registrů členských států. Pro rok 2014, se tato data stala veřejně dostupná z protokolu transakcí Evropské unie (EUTL) dnem 1. dubna 2015. EUTL zobrazuje data o dodržování předpisů od 4. května 2015 s informací o tom, zda zařízení splnila svou povinnost vyřadit množství povolenek, rovnající se loňskému ověřenému objemu emisí.

V květnu 2015 Evropský parlament a Rada dosáhla politické dohody na vytvoření stability Reserve trhu v roce 2018 řešit přebytek emisních povolenek, která vybudovala a zlepšit odolnost EU ETS vůči šokům nastavením objemu povolenek, které mají být vydraženy.

Výměny mezinárodních kreditů

aa

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno