Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat byly  výdělky žen v roce 2014  v EU o 16,1% nižší než u mužů. Ženy dostávaly v průměru 84 eurocentů, muži 1 € na hodinu. V jednotlivých členských státech se rozdíly v odměňování žen a mužů v roce 2014 pohybovaly od méně než 5% ve Slovinsku a na Maltě po více než 20% v Estonsku, Rakousku, České republice, Německu a na Slovensku.[/quote]

Je třeba poznamenat, že část rozdílu v průměrné hrubé hodinové mzdě lze vysvětlit individuálními vlastnostmi (např. zkušenostmi a vzděláním) a odvětvové a profesní segregaci žen a mužů (třeba existuje více mužů než žen v určitých profesích, které mají v průměru vyšší výdělky ve srovnání s jinými povoláními).

Rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce se netýkají pouze mzdové nerovnosti, ale současně pracovního poměru. Zatím co 2014 měla 1 z 5 žen ve věku 25-49 v Evropské unii částečný  úvazek (20,0%, bez zahrnutí dětí), částečný úvazek měl 1 muž z 12 (8,2%). A rozdíl se rozšiřuje s počtem dětí: na částečný úvazek pracovala téměř polovina žen (45,1%) s nejméně 3 dětmi, ve srovnání s 7,0%  mužů ve stejné situaci.

Práce na částečný úvazek podle pohlaví a počtu dětí, 2014

zen1

Částečný pracovní úvazek a počet dětí: úzká vazba u žen, ale ne u mužů

U žen bez dětí nebo s dětmi je vyšší pravděpodobnost, že pracují na částečný úvazek, než muži v téměř všech členských státech EU. Nicméně se  rozdíl rozšiřuje s počtem dětí. Zatímco podíl práce na částečný úvazek u žen ve věku 25 až 49 bez dětí v EU v roce 2014 činil 20,0%, podíl  mužů ve stejné věkové skupině bez dětí byl 8,2% (odchylka o 11,8 %). Rozdíl se zvýšil na 26,2 % u žen a mužů s jedním dítětem, byl  34,4 % při 2 dětech a dokonce 38,1 % při 3 nebo vice dětech.

Jinými slovy na úrovni EU čím má žena více dětí, tím větší je pravděpodobnější, že bude pracovat na částečný úvazek; u mužů to neplatí. Tento obecný trend lze pozorovat v naprosté většině členských států.

Zejména jasný skok je v Evropské unii v % zaměstnání na částečný úvazek u žen ve věku 25-49 mezi  20,0% bez dětí a 31,3% s jedním dítětem. Rozdíl je téměř každém členském státě; největší rozdíl byl zaznamenán v Německu (práce na částečný úvazek  25,3% u žen ve věku 25-49 let bez dětí ve srovnání s 59,4% u žen  s jedním dítětem; s rozdílem 34,1 %.) Další v pořadí bylo Rakousko (rozdíl 28,9 %),  Spojené království (28,2 %) a Nizozemsko (25,1 %).

Zaměstnaní na částečný úvazek podle pohlaví a počtu dětí, 2014
(zaměstnaní ve věku 25 až 49 let – %)

zen2

Spolehlivost dat v závorkách snížena pro malou velikost vzorku

Nejmenší  rozdíl v odměňování žen a mužů je ve Slovinsku, největší v Estonsku
V roce 2014 rozdíl v platech o méně než 10% byl v 6 členských státech: ve Slovinsku (2,9%), na Maltě (4,5%), Itálii (6,5%), Polsku (7,7%), Lucembursku (8,6%), v Belgii (9,9%). Na opačném konci  s rozdílem více než 20%  bylo Estonsko (28,3%), Rakousko (22,9%), Česká republika (22,1%), Německo (21,6%) a Slovensko (21,1%).
Celkově v EU měly ženy  výdělky v roce 2014 o 16,1% menší než muži. Je třeba poznamenat, že rozdíly v odměňování žen a mužů, jak je v této tiskové zprávě, jsou spojeny s řadou právních, sociálních a ekonomických faktorů, které dalece přesahují jediný problém stejné odměny za stejnou práci.

zen3