[quote]Specifické tvary lahví jsou pro vyfukovací stroje zdrojem výrobních potíží. Skupina KHS vyvinula postup Preferential Heating, který umožňuje vyrábět vysoké oválné láhve bezpečně a energeticky hospodárně.[/quote]

Při energeticky úsporné výrobě PET láhví patří vyfukovací linka série IV Inno PET Blomax k nejvýkonnějším na trhu. Především při výrobě láhví pro čisticí a prací prostředky a pro prostředky osobní péče, které jsou velmi často oválného tvaru, přináší tento způsob mnoho předností. Při způsobu přednostního ohřevu (Preferential Heating) se preforma podle pozdějšího tvaru láhve selektivně ohřívá. Bez ohřevu preforem dojde k tomu, že ty oblasti láhve, které přijdou první do styku s vyfukovací formou, chladnou dříve. To vede k nerovnoměrnému rozdělení materiálu a nestabilitě láhve.

Přednostní ohřev je realizován pomocí speciálního vyhřívaného segmentu na konci procesu ohřevu. Zařízení vede PET rotující preformy nejprve přes topení a PH sekci, a tak vytvoří základní tepelný profil. V navazující části je rotace znemožněna, čímž je preformě propůjčen selektivní horký profil. Při tom hraje velkou roli speciálně vyvinutý tepelný blok. Přenáší potřebnou tepelnou energii na preformu skrz dva proti sobě ležící zářiče.

Zdroj: Packaging