[quote]Znečištění ovzduší způsobuje v Evropě ročně víc než 400 000 předčasných úmrtí. Motorová vozidla, zvláště ta na naftu, jsou jedním z největších původců oxidů dusíku (NOx), včetně jedovatého oxidu dusičitého. Evropská pravidla stanoví emisní limity i postupy emisních testů. Studie nicméně prokazují, že emise v reálném provozu jsou několikanásobně vyšší, než zplodiny naměřené v laboratořích.[/quote]

Poslanci se chtějí zasadit o to, aby byly emisní testy co nejblíže reálným podmínkám jízdy. Členové výboru pro životní prostředí uspořádali 23. února slyšení o návrzích, jejichž cílem je zlepšit postupy měření emisí zplodin z motorových vozidel. Vyslechli si názory těch, koho se změny dotknou. Parlament také v reakci na nedávné skandály s falšováním emisních testů zřídil zvláštní výbor EMIS vyšetřující měření emisí v automobilovém průmyslu. Jeho ustavující schůze se konala ve středu 2. 3. 2016.

Obnovit důvěru v automobilový průmysl

Emisní testy je potřeba zlepšit, aby byly jasné, nezávislé a ne příliš jednoduché, vysvětlila francouzská poslankyně za Evropskou lidovou stranu Françoise Grossetête. Podle ní je potřeba obnovit v Evropě důvěru v odvětví automobilového průmyslu. Německý sociálnědemokratický poslanec Matthias Groote přidal další argumenty: Parlament chce prosadit testovací systém, který bude nezávislý na výrobcích aut, a kde bude mít Evropská komise určitou míru kontroly nad pravidly testů v jednotlivých členských státech. Je také podle něj nutné zajistit, že co je psáno, to je dáno a právní předpisy budou skutečně naplňovány. V současnosti je možné na evropských trzích prodávat pouze taková auta, které vyhovují požadavkům známým jako emisní normy Euro. Platí pravidlo, že získá-li určitý typ automobilu povolení v jedné zemi EU, platí již i pro všechny další (takzvané schvalování typu).

Diesel motory a oxidy dusíku – v čem je problém?

Jak už bylo řečeno, emise nových modelů vozidel jsou měřeny v laboratořích. Problém je v tom, že zplodiny v reálném provozu jsou pak mnohem vyšší. Při spalování nafty vznikají oxidy dusíku. Ty nejsou zdraví škodlivé, ale ve vzduchu se z nich stávají oxidy dusičité, které naopak způsobují problémy dýchacího ústrojí. Až 40 % emisí oxidů dusíku v Evropě pochází z pozemní dopravy. Dieselová auta se na tomto znečištění podílí asi 80%. Diesely jsou oblíbené – asi polovina aktuálně prodávaných vozidel v EU jezdí na naftu. A pro úplnost: automobily s benzínovým motorem emisním standardům vyhovují.

V laboratoři a na silnici

Ukázalo se, že i dieselové automobily splňující nejnovější normy Euro 6 mohou v reálném provozu vypouštět několikrát více oxidů dusíku než při testech ve specializovaných centrech. V roce 2010 testovalo Společné výzkumné středisko na žádost Komise šest benzínových a šest dieselových automobilů. Jeho zástupce Alois Krasenbrink shrnul na slyšení v Parlamentu výsledky této studie: Hlavní problém byl u emisí z naftových motorů v reálných podmínkách na silnici.

Proč se liší emise podle norem a emise v skutečném provozu

  • Velké rozdíly mezi emisemi podle testů a těmi, co jdou z výfuků ve skutečném provozu, mají několik vysvětlení:[gap height=“15″]
  • Zastaralý postup měření představený v roce 1970, aktualizovány v roce 1990.[gap height=“15″]
  • Testy příliš flexibilní (výrobci automobilů mohou snížit hmotnost, použít pneumatiky s nízkým valivým odporem atd.)[gap height=“15″]
  • Další faktory jako styl jízdy a teplota vzduchu.

Evropská unie aktualizuje postupy pro měření emisí, aby lépe odrážely skutečné jízdní podmínky. Komise již přijala dvě ze čtyř opatření, díky nimž mohou od září 2017 být spuštěny nové testy známé jako „Real Driving Emmissions“ (RDE) – Emise v reálných podmínkách jízdy. Parlament a členské státy aktuálně zvažují aktualizaci pravidel EU týkajících se emisí aut a nezávislosti testů. Parlament také v reakci na podzimní skandál s falšováním emisních testů u velkých evropských automobilek zřídil zvláštní výbor EMIS vyšetřující měření emisí v automobilovém průmyslu.

EU, emise,

Zdroj: CNG4you