[quote]Pepsi Light vyvinula nový tvar lahve, který se podobá sportovní čince. Propagace nabádá nakupující k volbě „lehčího pitného režimu“, který v tomto ranku představují Pepsi Light nebo Diet Pepsi.[/quote]

Láhev byla vytvořena pomocí brazilské reklamní agentury AlmapBBDO, a v některých tělocvičnách je z reklamních důvodů používána jako skutečné sportovní nářadí o hmotnosti 2 kg.Na první pohled se jedná o zvláštní spojení a můžeme sledovat, zda vytvarování PET lahve tohoto oblíbeného nápoje do tvaru posilovacího nářadí nastartuje touhu po zdravém životním stylu. A pokud ano, zda do tohoto stylu potom Pepsi ještě bude patřit.

Zdroj: Syba – Kateřina Kolářová