[quote]Podle prvního odhadu Eurostat sezónně upravená platební bilance běžného účtu EU28 vykázala přebytek v květnu 2016 ve výši 10,5 miliard € ve srovnání s přebytky 12,9 miliard € v dubnu 2016 a 9,4 miliardami € v květnu 2015.[/quote]

V květnu 2016 ve srovnání s dubnem 2016 na základě sezonně upravených údajů klesl přebytek na účtu výrobků (+ 11,1 miliard € ve srovnání s 13,2 miliardami €) a schodek účtu prvotních důchodů se zvýšil (- 4,4 miliard € ve srovnání s – 2,7 miliardami €). Přebytek účtu služeb vzrostl (+ € 10,6 miliard ve srovnání s + 9,8 mld. €) a schodek účtu druhotných důchodů se snížil (- 6,8 miliard € ve srovnání s – 7,4 miliardami €).

12měsíční kumulovaný běžný účet za období končící v květnu 2016 zaznamenal přebytek ve výši 142,1 miliard € ve srovnání s 127,0 miliardami € za 12 měsíců do května 2015. Přebytek obchodu se zbožím za stejné období se zvýšil (+ € 129,5 miliard ve srovnání s + 51,5 mld. €), zatímco přebytek účtu služeb klesl (+ 137,2 mld. € ve srovnání s + 149,4 mld. + €). Deficit účtu sekundárního zisku se zvýšil (- 80,3 miliard EUR ve srovnání s – 76,7 miliard €) a přebytek účtu prvotních důchodů přešel do schodku (- 44,4 miliard € ve srovnání s 2,9 mld. + €). Tyto údaje jsou předmětem revize.

Metody a definice

Běžný účet zahrnuje všechny transakce vyskytující se mezi subjekty rezidentů a nerezidentů a odkazuje se na mezinárodní obchod se zbožím a službami, stejně tak primární a sekundární příjmy subjektů.

V souladu se schváleným rozdělením odpovědnosti má Evropská centrální banka (ECB) na starosti sestavování a šíření měsíční a čtvrtletní platební bilance a čtvrtletní statistiky investiční pozice pro eurozónu, zatímco Evropská komise (Eurostat) se zaměřuje na měsíční, čtvrtletní a roční souhrnné ukazatele EU. Agregáty pro eurozónu a EU jsou sestavovány důsledně na základě transakcí členských států s rezidenty zemí mimo eurozónu a Evropskou unii.

Protože Česká republika nepokračovala v politice rozpočtových škrtů, ekonomika se nejen nedostala do recese, ale dosáhla růstu. To se jasně projevuje na bilanci běžného účtu od října 2015, do té doby se lízaly staré rány. Projevuje se ale také postupný pokles výše růstu, který nesporně váže na nedostatek pracovních sil na trhu práce, snižující tempa růstu ekonomiky. Zatím se nechápe, že řízená ekonomická imigrace pracovníků podle potřeb trhu práce, ne náboženství nebo etnika, je největší možný rychlý zdroj pro vnitřní trh práce, protože jinak budou úspěšní podnikatelé převádět část nových investic do ciziny tam, kde zdroje práce jsou. Vzpomínám na snahu vedoucího stranického pracovníka v jednom západočeském okrese, aby dokonce za totality nevyužil přidělené investiční prostředky na nový průmyslový podnik, protože by došlo k snížení počtu pracovníků pro ukázkový rozvoj zemědělství jeho okresu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno