[quote]I v letošním roce se potvrzuje dlouhodobý trend růstu zájmu o služby národního železničního dopravce Českých drah. Společnost za prvních 9 měsíců letošního roku přepravila 128,96 milionu cestujících, tedy skoro o 2 miliony cestujících více (nárůst o 1,5 %), než za stejné období loňského roku.[/quote]

Ještě rychleji se zvyšoval přepravní výkon, který dosáhl 5 514 milionů oskm, o 3,5 procenta více než loni za stejné období. Počet cestujících vzrostl jak ve vnitrostátní tak v mezistátní dopravě.

Především jde o linky, kde ČD zmodernizovaly soupravy nebo se výrazně zkrátily cestovní časy. Ve vnitrostátní dopravě je větší zájem o cestování vlakem na relacích Praha – Plzeň – Cheb, Praha – České Budějovice, Praha – Brno nebo Praha – Ostravsko.

mezistátní dopravě se nejlépe daří linkám z ČR do Rakouska a Německa. Nárůst cestujících je i v příměstské dopravě ve velkých aglomeracích. Dopravce eviduje rostoucí počet cestujících již od roku 2010. Za tu dobu stoupl počet zákazníků ze 163 milionů na 170 milionů ročně. Každý Čech tak ročně nasedne do vlaku Českých drah v průměru 17x.

Zdroj: Železničář