[quote]Praha nechá podél plánovaného úseku Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 vybudovat po jeho dokončení zelené pásy. Mají zmírnit negativní dopady provozu aut na obyvatele žijící v okolí stavby. Záměr včera schválili pražští radní. Investorem vysazování zeleně by mělo být hlavní město. Samotnou silnici bude stavět prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stát. Kdy stavba začne, zatím ale není jasné.[/quote]

Účelem je podle dokumentu, který radní schválili, zlepšit začlenění stavby do krajiny a obnovit v ní prvky ekologicky stabilnější vegetace. Pásy mají rovněž přispět k snazší přístupnosti a prostupnosti dotčeného prostoru a ke zlepšení imisní a hlukové situace. Rovněž vylepší estetický vzhled krajiny. Zalesněné zelené pásy by měly být široké od 50 do 350 metrů. Celkově mají zabírat plochu o rozloze 277 hektarů. Na kolik vysazování vyjde, materiál neuvádí.

Dostavbou Pražského okruhu se zabývá pracovní skupina složená mimo jiné ze zástupců města a ŘSD. Stát v minulosti vyřadil dostavbu 511 ze seznamu prioritních staveb. Okruh tak musí projít znovu řízením EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí.

Chybějící okruh způsobuje komplikace obyvatelům Prahy, například Jižního Města nebo Spořilova, kudy kamiony objíždějí nevybudovaný úsek okruhu. Praha 4 proto společně s Technickou správou komunikací nyní buduje kolem Spořilova u křižovatky Jižní spojky a ulice 5. května nový protihlukový val.

Úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina.

Zdroj: ČTK