[quote]Frank Appel stojí osm let v čele německé skupiny Deutsche Post/DHL. Vzděláním vědecký pracovník v oboru chemie a neurobiologie změnil ve 32 letech svou profesi a vstoupil do světa byznysu. Deutsche Post úspěšně provedl obtížným obdobím a pod jeho vedením se společnost stala jedním z vedoucích poskytovatelů expresních a logistických služeb. S Frankem Appelem jsme hovořili o otázkách jeho profesionálního i osobního života.[/quote]

Vystudoval jste chemii, získal doktorát v neurobiologii a pracoval ve vědeckém výzkumu. Pak jste ale výrazně změnil pole působnosti. Jaká byla Vaše cesta k novým pracovním zkušenostem – nejprve ve společnosti McKinsey & Co. a poté v Deutsche Post DHL Group?

Po studiu chemie a neurobiologie na univerzitě v Mnichově a na švýcarském Spolkovém technologickém institutu v Curychu jsem začal pracovat nejprve jako konzultant a projektový manažer a později i jako vedoucí partner u McKinsey & Co. ve Frankfurtu nad Mohanem. V této funkci jsem se také účastnil řady projektů pro zákazníka Deutsche Post. Po úspěšném dokončení jednoho z těchto projektů, který se vyznačoval výbornou spoluprací a partnerstvím mezi McKinsey a Deutsche Post, se mne tehdy v roce 2000 generální ředitel Deutsche Post zeptal, jestli bych se nechtěl připojit k jejich organizaci a nabídl mi pozici výkonného ředitele pro korporátní rozvoj v centrále společnosti. Velmi rád jsem tuto nabídku přijal a přešel z role konzultanta k novým výzvám na straně zákazníka.

Pomáhala Vám předchozí zkušenost s vědeckou prací v nové pracovní oblasti? Využíváte ve světě byznysu vědecký přístup?

Zázemí v neurobiologii a chemii mi rozhodně pomáhá řešit problémy s využitím strukturovaného postupu, důkladné analýzy a schopnosti odvozovat závěry založené spíše na faktech než na domněnkách. Studium mne rovněž naučilo vysokému stupni disciplíny a nastavilo mi dosti vysoký práh odolnosti vůči frustraci. Vezměme si jako příklad laboratoř: když se experiment nepodaří napoprvé, neznamená to, se že nepodaří při druhém pokusu. Prostě musíte vyhodnotit, co se nezdařilo, zkusit to znovu, a co je nejdůležitější, nenechat se neúspěchy demotivovat.

Když jste byl v roce 2008 jmenován předsedou představenstva správní rady Deutsche Post, co jste tehdy viděl jako svůj hlavní úkol?

Když jsem byl jmenován předsedou představenstva správní rady Deutsche Post, společnost stála na křižovatce a bylo třeba učinit řadu klíčových strategických rozhodnutí do budoucnosti. Musel jsem rozhodnout, zda budeme pokračovat v expresních přepravách na domácím trhu ve Spojených státech, kde jsme se snažili získat pozici na tomto silně konkurenčním trhu. Současně jsem musel nově definovat zaměření celé naší skupiny a rozhodnout, zda si v našem portfoliu zachováme retailové bankovnictví naší dceřiné společnosti Postbank. Ani jedno rozhodnutí nebylo snadné, ale v obou případech jsem se rozhodl společně se svými kolegy ve správní radě pro odchod. V listopadu 2008 DHL oznámila, že opustí doručování expresních zásilek na americkém domácím trhu a soustředí se na mezinárodní expresní doručování. Toto rozhodnutí přispělo k výraznému zvýšení výkonosti divize Express a americký trh zůstal důležitou součástí globální sítě všech divizí DHL. V září 2008 naše společnost odsouhlasila, že Postbanku prodá Deutsche Bank. To nám od tohoto okamžiku umožnilo soustředit se na naši hlavní činnost – poštovní a logistické služby.

Deutsche Post pod Vaším vedením zažila významný růst a expanzi v řadě oblastí. Co z toho pokládáte za nejdůležitější?

Během mého působení jako předseda představenstva jsme pro Deutsche Post DHL Group dokázali vytvořit jasné strategické směřování a tímto směrem kráčet. Chtěli jsme být poštovní službou pro Německo a logistickou společností pro celý svět. Kráčíme za jasným cílem, který vede všechny naše aktivity ve všech divizích a oblastech: Spojujeme lidi a zlepšujeme jejich životy. Abychom toho dosáhli, nabízíme služby vysoké kvality, neustále zlepšujeme naši síť a investujeme do motivovaných a dobře vyškolených zaměstnanců. V březnu 2009 jsme odhalili naši Strategii 2015, v níž jsme se soustředili na to, abychom se v našem oboru stali poskytovatelem první volby, investicí první volby a zaměstnavatelem první volby. Ve všech těchto oblastech jsme dosáhli vynikajících výsledků. Jsme lídry ve všech segmentech našeho podnikání. Neustále rosteme, zvyšujeme svou ziskovost a současně získáváme nové zakázky. A z hlediska velikosti i uznání našich zaměstnanců patříme mezi špičkové globální zaměstnavatele. Rok 2015 byl pro nás rokem přechodu směrem k rozvojovým horizontům, které jsme definovali ve Strategii 2020. Na této strategické cestě se i nadále soustředíme na špičkový výkon, propojení za účelem zvyšování kvality služeb v rámci celé skupiny a na zachycení nových příležitostí k růstu, například na rozvíjejících se trzích, a logistiku pro internetové obchodování.

Měl tento růst nějaké zřetelné etapy?

Deutsche Post DHL Group je silná společnost s historií průkopnictví a růstu. V posledních několika letech prošla jedinečnou transformací. Během krátkého času se vyvinula ze státem vlastněné národní firmy ve vysoce ziskového globálního hráče. Akvizice společností jako Danzas, DHL a Exel a významná strategická rozhodnutí jako prodej Postbanky a odchod z amerického domácího trhu expresních služeb představují jen několik milníků v tomto vývoji. Naše strategie 2015 a Strategie 2020 posunuly růst ještě dále. Dnes je Deutsche Post DHL Group vůdčí světovou poštovní a logistickou skupinou s unikátním portfoliem.

Vidíte v současné logistice konkrétní trendy? Jak se podle Vás bude vyvíjet logistika v budoucnosti?

Osobně vidím čtyři hlavní trendy, které utvářejí globální obchod a logistiku: 1) Rostoucí globalizaci a výměnu zboží a služeb, 2) Boom internetového obchodování, 3) Digitalizaci a nové technologie a 4) Rostoucí poptávku po zodpovědném podnikání. Logistika je tím, kdo umožňuje globální obchod a internetové obchodování. S řešeními pro nízké emise oxidů uhlíku zejména při doručování na „poslední míli“, aktivním zaváděním robotiky a aplikací pro „big data“ stojí toto odvětví v samém srdci trendů, které utvářejí trhy zítřka.

Co máte na své práci nejraději? A dokážete harmonizovat požadavky Vašeho pracovního nasazení s osobním životem?

Podle mého názoru by měl být dobrý lídr schopen přilákat ty nejlepší manažerské talenty a pravé lidi do pracovních pozic a rozvíjet je. A měl by to dělat s jasnou vizí. Osobně mám velmi rád interakci s různými druhy lidí. Podporuji otevřený a konstruktivní dialog a týmovou práci, založenou na rozmanitosti dovedností a osobního původu, avšak strukturovanou, s jasně definovanými prioritami a měřitelnými cíli. Za podstatné také pokládám dobré vyvážení pracovního a osobního života, a to jak pro sebe, tak pro ty, s nimiž pracuji. Pro mne je základní věcí aktivní rodinný život (s mou manželkou a dvěma dětmi). Kromě toho se rád věnuji různým sportům, třeba plavání nebo jízdě na horském kole a také mne těší, když se mohu prostě ponořit do zajímavé knihy.

Frank Appel (*1961 v Německu) je předsedou představenstva správní rady Deutsche Post. Studoval chemii a neurobiologii na univerzitě v Mnichově a na švýcarském Spolkovém technologickém institutu v Curychu. Po několika letech práce ve vědeckém výzkumu se chopil nové příležitosti a začal pracovat na různých pozicích v poradenské společnosti McKinsey. Významným okamžikem pro něj byla v roce 2000 nabídka spolupráce v Deutsche Post, kde vykonával nejprve funkci výkonného ředitele pro korporátní rozvoj. Po dvou letech byl v roce 2002 jmenován do představenstva společnosti a v roce 2008 byl ustanoven předsedou představenstva správní rady Deutsche Post.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno