[quote]Evropská komise oznámila 8.3. 2017 pokutu společnostem Behr, Calsonic, Denso, Panasonic Sanden a Valeo 155 milionů € za účast v jednom nebo více ze čtyř kartelů dodávajících komponenty pro klimatizací a chlazení motorů pro výrobce automobilů v Evropském hospodářském prostoru (EEA).[/quote]

Všech šest dodavatelé uznalo své zapojení do kartelů a dohodou o urovnání případu. Denso nebyl pokutován za tři kartelové dohody, protože odhalil existenci kartelu Komisi. Panasonic nebyl pokutován za jeden z kartelů, protože odhalil jeho existenci Komisi.

Komisařka Margrethe Vestager, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla:

„I když klimatizace a chlazení komponent nejsou něco, v čem se vidí výrobky, jejich fungování je velmi citelné.

V tomto případě je můžete také cítit v peněžence, i když teploty v autě byly regulovány. Toto rozhodnutí zdůrazňuje, že nepřijímáme kartely, které mají vliv na evropský trh, kdekoli a jakkoli mohou být organizovány.“

6 dodavatelů automobilových součástí podle tohoto rozhodnutí koordinovalo ceny nebo trhy výměnou citlivých informací o dodávce ovládacích prvků klimatizace a komponentů chlazení motoru některým výrobcům automobilů v EHP. Dodavatelé jsou Behr (Německo), Calsonic (Japonsko), Denso (Japonsko), Panasonic (Japonsko), Sanden (Japonsko) a Valeo (Francie). Koordinace proběhla na setkáních, zejména prostřednictvím trojstranných schůzek v Evropě v jednom z kartelů a prostřednictvím jiných podvodných kontaktů v Evropě a Japonsku prostřednictvím dvoustranných schůzek, e-mailem nebo telefonicky.

Šetření Komise odhalilo existenci čtyř samostatných porušení. Níže uvedená tabulka uvádí účast a dobu trvání účasti každé společnosti v každé ze čtyř porušení předpisů.

Pokuty

Pokuty byly stanoveny na základě pokynů Komise z roku 2006 o pokutách (viz také MEMO).

Při stanovení výše pokut Komise vzala v úvahu zejména hodnotu prodeje v EHP dosaženého účastníky kartelu u dotčených výrobků, vážné povahy protiprávního jednání, jeho zeměpisného rozsahu a dobu jeho trvání.

Podle sdělení o schovívavosti Komise:

  • Denso získal plnou imunitu za odhalení tři karteůy (čímž se vyhnul souhrnné pokutě ve výši cca 287 milionů EUR).
  • Panasonic získal plnou imunitu pro odhalení jednoho z kartelů (čímž se vyhnul souhrnné pokutě ve výši cca 200 000 EUR).
  • Behr, Calsonic, Denso, Sanden and Valeo těžily ze snížení jejich pokuty za jejich spolupráci při šetření Komise. Snížení odráží načasování jejich spolupráce a do jaké míry jsou důkazy za předpokladu, že pomohly Komisi prokázat existenci kartelové dohody, do nichž byly zapojeny.
  • Kromě toho podle vyrovnání sdělení Komise z roku 2008, Komise použila snížení o 10% výše pokut uložených společnostem vzhledem k jejich potvrzení účasti na kartelu a odpovědnosti v tomto ohledu.
  • Rozpis pokut uložených každé společnosti je následující:

Souvislosti  

Klimatizační systémy slouží k ochraně cestujících pžed venkovními teplotami a umožňují jim regulovat vnitřní teplotu. Mezi kmponenty pro kontrolu klimatu patří topení, ventilace, klimatizace (HVAC) jednotky, kompresory a e-kompresory pro elektromobily a hybridní automobily. Motorové chladicí moduly (chladiče a ventilátory) slouží k odvádění odpadního tepla z motorového prostoru.

Rozhodnutí týkající se klimatizace a chlazení motoru komponenty (termálních systémů) je součástí série velkých vyšetřování kartelů v odvětví automobilových dílů. Komise již pokutu udělilaza automobilová ložiska, kabelové svazky v autech, použití pružné pěny (mimo jiné) v autosedačkách, parkovacích ohřívačů v osobních a nákladních automobilech a alternátorů a startérů. Další šetření stále probíhají, například týkající se systémů bezpečnos cestujících.

Procedurální souvislosti

Článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článek 53 Dohody o EHP zakazují kartely a jiné restriktivní obchodní praktiky.

Šetření Komise v tomto případě začala s žádostí podle oznámení o shovívavosti Komise. Neohlášené kontroly byly provedeny v prostorách několika dodavateli v květnu 2012. Formální řízení o vyrovnání v tomto případě byla otevřena v prosinci 2015 a prohlášení o námitkách bylo přijato v lednu 2017.

Během vyšetřování Komise spolupracovala s antimonopolními úřady v Japonsku a USA.

Více informací o tomto případu bude k dispozici pod číslem případu AT.39960 ve veřejném rejstříku případu na internetových stránkách Evropské komise pro hospodářskou soutěž, jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti. Více informací o akci Komise proti kartelům – viz. webové stránky Kartely.

Postup při narovnání

Rozhodnutí je 23. zavedení tohoto postupu pro kartely v červnu 2008 (viz. tisková zpráva a MEMO). V dohodě strany uznávají svoji účast na kartelu a svoji odpovědnost za něj. Narovnání  jsou založena na antimonopolním nařízení 1/2003, aby Komise mohla uplatnit zjednodušený a zkrácený postup. Z toho mají prospěch spotřebitelé a daňoví poplatníciů, neboť snižuje náklady. To také prospívá antimonopolnímu vynucování uvolněním prostředků k řešení dalších podezření z kartelů. V neposlední řadě mohou těžit samotné strany, pokud jde o rychlejší rozhodnutí a snížení o 10 % pokuty.

Žaloba na náhradu škody

Fyzická nebo právnická osoba ovlivněná protisoutěžním jednáním, jak je popsáno v tomto případě Komise, může předložit věc před soudy členských států a usilovat o náhradu škody. Judikatura nařízení soudu a Rady 1/2003 potvrdily, že v případech, před vnitrostátními soudy, rozhodnutí Komise představuje nezvratný důkaz, že se chování ukutečnila a byla nezákonná. I přesto, že Komise dala pokutu účastníkům kartelové dohody, může být požadována náhrada škody, aniž by byla snížena v důsledku toho pokuta Komise.

Směrnice o náhradě škody, kterou musely členské státy provést ve svých právních řádech nejpozději do 27. prosince 2016, usnadňuje obětem protisoutěžních praktik získání náhrady škody. Více informací o antimonopolní žalobě o náhradě škody, včetně praktické příručky o tom, jak vyčíslit antimonopolní škody, jsou k dispozici v odkazu v této informaci.