[quote]Skupina poslanců z různých poslaneckých klubů předložila ve Sněmovně novelu, která může vyřešit problém s účastí státních firem s listinnými akciemi v soutěžích o veřejné zakázky. Jde hlavně o České dráhy, které se podle nového zákona o zakázkách nemůžou účastnit tendrů na provoz na liberalizovaných železničních tratích, protože nemají výlučně zaknihované akcie. Mají akcie v listinné podobě a podle zákona o Českých drahách je zaknihovat nemohou.[/quote]

Výjimku kvůli podobě akcií v zákoně o zakázkách mají firmy ve vlastnictví obcí či měst, ale ne státní firmy, jako jsou České dráhy. Poslanci proto v novele zákona o zadávání veřejných zakázek navrhují rozšířit výjimku i na akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě vlastní stát. Účinnost změny navrhují stanovit na vyhlášení zákona ve sbírce. Podle nich tato změna nijak neomezí účel opatření v zákoně, kterým je průhlednost nakládání s veřejnými penězi.

„Mojí motivací jsou hlavně České dráhy, ale vnímám problém ostatních státních podniků, protože pokud by měly zajištěnou prezentaci akcií stejným způsobem jako České dráhy, tedy v listinné podobě, tak by byly automaticky podle zákona o zadávání veřejných zakázek vyřazovány ze soutěží,“ uvedl spolupředkladatel návrhu Karel Šidlo.

Problémy s akciemi mají podle ministerstva dopravy i jiné státní podniky. V resortu ministerstva průmyslu mají listinné akcie například správce přenosové soustavy ČEPS a operátor energetického trhu OTE.

Poslanci navrhují, aby Sněmovna schválila novelu ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Nejprve ho musí dostat k posouzení vláda, která na to má 30 dní. Je proto pravděpodobné, že na pořad jednání by tento bod mohl přijít až na lednové schůzi.

Pod návrhem jsou podepsání poslanci napříč kluby s výjimkou sociálních demokratů.

„Ten problém jsme nezpůsobili my, ale ministr dopravy Dan Ťok,“ uvedl poslanec Jan Birke.

Druhým důvodem je podle něj to, že sociální demokraté mají problém otevřít zákon o zadávání veřejných zakázek. Domnívá se, že lepší by bylo novelizovat zákon o Českých drahách a změnit v něm podobu jejich akcií.

Ministr Ťok uvedl již listopadu, že problém s nezaknihovanými akciemi dráhy nevyřadí z tendrů na provoz na tratích. Noví dopravci vzešlí ze soutěží by měli začít jezdit nejdříve v letech 2018 a 2019. Minimálně rok potrvá, než ministerstvo dopravy soutěže vypíše, a bude tak dost času rozpor v zákonech vyřešit, řekl.

Zdroj: ČTK