[quote]Postihy za provozování nelegální taxislužby se možná zpřísní. Počítá s nimi novela zákona o silniční dopravě, kterou poslanci podpořili v prvním čtení. Kromě taxislužby se novela týká veřejné linkové dopravy, jde například o ochranu linek provozovaných v rámci veřejné služby proti komerčním linkám. Umožní nevydat licenci dopravci komerční linky, který by chtěl provozovat komerční dopravu v trase a čase objednaného veřejného spojení, a tím snižoval tržby dopravy spoje objednaného v závazku veřejné dopravy.[/quote]

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že současná právní úprava nedokáže poskytnout dostatečnou ochranu před nelegálně provozovanou taxislužbou. Ministr Ťok na dotaz Jany Černochové uvedl, že novela neřeší přímo taxislužbu Uber. Uber podle jeho slov neoperuje v souladu s tuzemskými zákony.

„Uber prohlašuje, že není taxislužba, že je pouze sdílená ekonomika, nicméně jeho řidiči pod zákon o taxislužbě spadají a tam zákon jednoznačně porušují,“ prohlásil.

Novela dává například pravomoc obcím stanovit vyhláškou požadavky na vozidla taxislužby. Půjde třeba o barvu karoserie, rozměry vozidla, druh paliva nebo například objem motoru. Obec bude smět vyhláškou také stanovit povinnost taxikářů podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a mít jeho výsledek u sebe.

Dále budou moci obce vyhláškou upravit podmínky skládání zkoušek z místopisu a potřebných právních předpisů i podmínky opakování zkoušky.

„Toto rozšíření je potřebné, aby se zamezilo současnému problému s hojným přihlašováním uchazečů na zkoušku, na kterou se nakonec bez omluvy nedostaví, kterému čelí některé obce,“ zdůvodňuje to vláda.

O způsobilost šoféra taxislužby bude moci podle návrhu řidič přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného, nebo nepoužití taxametru. Současný zákon umožňuje zbavit řidiče oprávnění až po opakovaném přestupku. Zároveň návrh požaduje zefektivnění kontrol taxislužeb. V návrhu je například uvedeno, že se kontrola může uskutečnit v cizím jazyce a je možné z ní pořizovat audio i videozáznam bez vědomí kontrolovaného řidiče.

Kontroloři budou smět podle návrhu přísněji trestat také takzvanou černou taxislužbu. Řidiči, kteří nemají oprávnění řidiče taxislužby, ani tuto činnost nevykonávají legálně pro určitého dopravce, budou moci dostat pokutu až 100.000 Kč.

„V případě podezření z provozování černé taxislužby bude možné uložit kauci až do výše 100.000 Kč, případně zabránit v další jízdě vozidla,“ uvedlo ministerstvo.

Zdroj: ČTK