[quote]Nová vyhláška č. 341/2014 Sb. (nahradila vyhlášku č. 341/2002 Sb.) parkování v garážích CNG vozidlům již nezakazuje. Pokud tedy souhlasí majitelé a garáže splňují vyhláškou dané technické normy, není s parkováním v garážích CNG vozidel problém.[/quote]

Nové garáže u obchodních center se staví podle platných předpisů, kde je navíc povinnost vyhradit 10 % stání pro vozidla na plyn. Z hlediska bezpečnosti řadí hasiči zemní plyn až do IV. třídy nebezpečnosti (zatímco benzín a LPG do I., naftu do III.).

Novela zákona zrušila plošný zákaz parkování vozidel na CNG v podzemních garážích. U garáží, které již existují, a nesplňují podmínky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, dnes stačí, když majitel garáže ji dovybaví podle předpisů tak, aby byl umožněn vjezd vozidlům na alternativní palivo CNG. Znamená to kupř. dostatečné odvětrávání prostor parkoviště, označit vyhrazená parkovací místa atd.

V ČR bylo vloni postaveno několik hromadných podzemních garáží pro veřejné užívání, které jsou součástí velkých obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení, kde již běžně vozidla na CNG parkují. Jedná se kupř. o největší nově otevřené obchodní centrum letošního roku v Čechách Central na Kladně nebo v novém obchodním centru Frýda ve Frýdku-Místku,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu.

Podle ČSN 73 6058 jsou parkovací místa pro vozidla na plyn v hromadných garážích dnes dokonce povinná. Každá novostavba, která má více jak 27 parkovacích stání, musí mít podle normy nejméně 10 % parkovacích míst vyhrazených pro parkování vozidel na plyn.“

Obchodní plocha Central Kladno činí 26 000 m2 a centrum má celkem 650 parkovacích míst v garážích. V prostorách garáží se nachází celkem 62 stání pro automobily na plyn. Plocha OC FRÝDA je 14 800 m2. V podzemních garážích je téměř 600 parkovacích míst a také cca 60 stání pro vozy na plyn. V případě úniku plynných palivových směsí mají garáže zajištěn okamžitý odvod plynu mimo prostory garáže, aby nedošlo k nárůstu koncentrace.

Zdroj: Technický týdeník/CNG4You

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno