[quote]V současné době existuje v České republice více než 35 000 internetových obchodů. Velká většina z nich je provozována pouze jako doplněk či téměř hobby s minimálním rozpočtem. Především pro tyto malé a střední e-shopy připravila Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v rámci své činnosti sérii článků zaměřených na právní specifika podnikání na internetu. Celou sérii zahajujeme článkem na téma povinností, která musí obchodník splnit před samotným uzavřením kupní smlouvy a také jak takové uzavření kupní smlouvy na dálku probíhá.[/quote]

Z tiskových zpráv České obchodní inspekce (ČOI) a médií obecně se v pravidelných intervalech dozvídáme, že více než sedmdesát pět procent z kontrolovaných internetových obchodů podvádí a klame spotřebitele. Přitom se ve velké většině případů jedná o nedostatky v informacích, které jsou e-shopy povinné ze zákona spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy (tedy před nákupem zboží) poskytnout,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a pokračuje: „Je velká škoda, že malí a střední podnikatelé nevěnují této problematice dostatečnou pozornost. Předešli by tak případným nepříjemnostem, které s sebou obvykle kontrola ČOI přináší.

Pojďme se tedy na základní informační povinnosti, které prodej na dálku přináší.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Informací, které musí mít spotřebitel k dispozici před uzavřením kupní smlouvy, je celá řada. Pro internetové obchody se v tomto směru stalo zvykem, že tzv. informační povinnost plní prostřednictvím „obchodních podmínek“ či „nákupního řádu“. Forma, jak spotřebitele informovat, není přesně stanovena, ale zachování tradičních obchodních podmínek se jeví jako nejvhodnější.

V první řadě existují ustanovení, která jsou pro všechny prodávající společná. Ať již prodáváte v kamenném obchodě nebo na internetu, musíte spotřebiteli poskytnout informace o své totožnosti (název společnosti, sídlo atd.), o nabízeném zboží či službě a jeho vlastnostech, o ceně zboží i ceně za dodání atd. Nesmíte zapomenout také na údaje o právech vznikajících z vadného plnění a ze záruky – tedy jaká je záruka a jaká jsou případná práva spotřebitele, které ze záruky vyplývají.

Konkrétní body, o kterých musí prodávající spotřebitele informovat, určuje výslovně občanský zákoník. Konkrétně se jedná o § 1811, ve kterém obchodníci vše najdou jednoznačně popsané,“ dodává Jan Vetyška. Ovšem mimo těchto „společných ustanovení“ je třeba dále věnovat pozornost § 1820 a § 1826 občanského zákoníku. „Při prodeji na internetu se na prodejce vztahují zvláštní pravidla. E-shopy tak musí nad rámec prodejců v kamenných obchodech informovat například o právu odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Jednotlivé požadavky jsou opět přesně vyjmenovány v občanském zákoníku,“ uzavírá Vetyška.

Informace, které musí obchodník nakupujícím poskytnout, však pro e-shopy neplynou pouze z občanského zákoníku. Také zákon o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícím další povinnosti. Těm se věnují převážně ustanovení § 9 až § 13. Zákon o ochraně spotřebitele se věnuje především správnému označování nabízeného zboží, ale také například správnému uvádění ceny. Pro internetové obchody pak zvláště ukládá povinnost informovat o případných omezeních dodání zboží a také o možnostech způsobu platby.

V rámci našich zkušeností víme, že začínající a menší internetoví prodejci považují obchodní podmínky a informační povinnosti obecně za banalitu. Často se však následně setkají s nepříjemnou pokutou od ČOI, která u drobných podnikatelů vždy působí nečekané komplikace. Proto doporučuji všem e-shopům, aby se sdělením pro spotřebitele zabývaly pozorně,“ shrnuje Jan Vetyška a na závěr doplňuje „APEK poskytuje zdarma ke stažení Vzorové obchodní podmínky, které můžou malým internetovým obchodům pomoci. Vždy však doporučujeme jejich aplikaci po konzultaci s odborníkem v oblasti spotřebitelského práva, který pomůže obchodní podmínky vhodně aplikovat na konkrétní e-shop.

Komentář JUDr. Josef Aujezdský

Nový občanský zákoník zavedl mimo jiné i povinnost obchodníka poskytnout spotřebiteli standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy. Nesplnění této informační povinnosti obchodníkem má pak za důsledek podstatné prodloužení lhůty, ve které může spotřebitel od smlouvy odstoupit (a požadovat po obchodníkovi vrácení uhrazených částek). Konkrétně se jedná o prodloužení této lhůty na 1 rok a 14 dnů.

Zdroj: APEK

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno