[quote]Vážení čtenáři, vítáme vás u dnešní Snídaně s osobností. Dnes si popovídáme s panem prof. Ing. Václavem Cempírkem, Ph.D., dopravním expertem a prezidentem České logistické asociace (ČLA). A o čem všem vlastně bude řeč? Pana Cempírka jsme se například zeptali, jaké cíle má ČLA tento rok a také nám nedalo nezeptat se na poněkud citlivé a v poslední době často diskutované téma mezd autobusových řidičů. Na závěr nám pan Cempírek prozradil, které znalosti jsou klíčové pro úspěšné podnikání v oblasti dopravy a logistiky.[/quote]

Jak jste spokojen s momentálním fungováním ČLA?

Jsem přesvědčen, že České logistické asociaci se daří dobře, v loňském roce se nám podařilo uspořádat zajímavé akce, jako byl Den České logistiky a v měsíci září exkurze do Volkswagenu Slovakia a Bratislavského přístavu. Členská základna je stabilizovaná, a tak se těšíme na letošní rok, jak se nám vše povede.

Poslední rozhovor s Vámi proběhl na podzim roku 2015. Došlo od té doby k nějakým zásadním změnám uvnitř společnosti nebo v její činnosti?

Žádné zásadní změny se nás nedotkly, snad krom toho, že jsme se museli zaregistrovat jako zapsaná společnost a změnit stanovy, což nás zbytečně připravilo o nemalý peněžní výdaj. Předsednictvo pracuje ve stejném složení, ale možná v letošním roce nastane drobná změna v obměně jednoho člena. Podařilo se nám rozšířit certifikační řízení v logistice o nový program tzv. kandidátů cESLog a cEJLog z řad studentů. Jedná se o spolupráci s vysokými školami, kde nejúspěšnějším absolventům logistických specializací na úrovni bakalář nebo magistr je přiznán kandidátský certifikát bez certifikačních zkoušek.

Důležitým předpokladem k jeho vydávání je pro konkrétní školu úspěšná akreditace, která ověřuje shodu vzdělávacích předmětů s osnovami Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL). V České republice jednáme s vysokými školami, zatím nejdále jsme postoupili s Vysokou školou ŠKODA AUTO, které jsme již ověřovali shodu učebních osnov. Protože shoda požadavků v učebních osnovách byla 75 %, prezidium ČLA odsouhlasilo odeslat žádost na Evropskou logistickou asociaci do Bruselu.

Na jaký problém se společnost v současné době zaměřuje?

V posledních dnech jsme se vyjadřovali a připomínkovali Koncepci nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, kterou připravilo Ministerstvo dopravy ČR. Nás v tomto dokumentu zajímala především vazba dopravy na logistiku, městská logistika a veřejný přístup do logistických center.

Jaké cíle jste si ve společnosti stanovili pro tento rok?

V současné době řešíme přípravu dvou významných akcí. Jednak aktivně připravujeme Den České logistiky, který se bude konat 5. 4. 2017 a účast asociace a jejích členů na veletrhu Transport a Logistika v Mnichově ve dnech 8. až 12. 5. 2017. Bližší informace k těmto akcím v krátké době zveřejníme na internetových stránkách asociace.

Rovněž pracujeme na přípravě exkurze pro členskou základnu ve druhé polovině roku do automotivu a na železniční zkušební okruh, kde se testují vozidla tuzemských a významných evropských výrobců. Dalším naším cílem je pokračovat v logistické certifikaci, bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách asociace. V letošním roce zahájíme vzdělávací projekt „Společně k lepší logistice“, což byla výzva MPSV 060. Termínově bude realizován v období 03. 2017 – 05. 2018. Je určen pro cca 72 posluchačů se 40 hodinovou dotací pro výuku.

V poslední době je mezi dopravci často diskutováno téma mezd autobusových řidičů. Kraje se brání tím, že na jejich navýšení nejsou dostatečné finanční prostředky. Jak tuto situaci vnímáte Vy? Přijdou Vám platy řidičů přiměřené?

Osobně si myslím, že naše společnost postrádá hierarchické uspořádání z hlediska výše mzdového ohodnocení, tak jak je to obvyklé ve vyspělých zemích. Neznám přesnou průměrnou výši platů řidičů vozidel ve veřejné osobní dopravě, ale jsem přesvědčen, že za stejné platy pracují vysokoškolsky vzdělaní lidé na pozicích s vyšším přínosem pro společnost.

Problém mezd řidičů je nutné řešit systémově. Pokud si kraje objednají službu veřejné dopravy a dopravní podniky vyčíslí požadavek na úhradu prokazatelné ztráty, pak by nákladová kalkulace měla postihnout správné nastavení mzdových nákladů. Kraje jsou plně odpovědny za objednávku dopravních služeb a vědí, že případným prodloužením taktů a snížením počtu spojů na jednotlivých linkách mohou dosáhnout jak výrazných finančních úspor, tak i úspor řidičů.

Pojďme se bavit o soutěži Logistický projekt roku, kterou ČLA pořádá. Jaký je letos zájem o účast? Jaký typ logistických projektů se hlásí nejčastěji?

Tady jsme ještě hodně na začátku a zatím nemáme žádné přihlášky do soutěže, ani nejsou rozběhnuty přesné podmínky pro vyhlášení soutěže. Nejčastěji se hlásí projekty z oblasti intralogistiky, ale již se objevují i z distribuční logistiky a z intermodální přepravy.

Vybavujete si nějaký projekt, který Vám „zůstal v srdci“ a dodnes mu fandíte?

Nechtěl bych vyzdvihovat některý z projektů, ať z vítězných anebo těch, které nepostoupily. Myslím si, že každý z těch projektů je originální a obtížně srovnatelný. Proto se pro hodnocení využívá vícekriteriální hodnocení, do kterého by se neměla promítnout subjektivita. Ale asi se mi do paměti vryl logistický projekt předložený oddělením logistiky ŠKODA AUTO, protože s touto firmou je mnoho z nás spojených, jelikož používáme osobní automobily Škoda, které jsou z mého pohledu jedny z nejelegantnějších a spolehlivých vozidel.

Kterým oblastem by podle Vás začínající podnikatelé, kteří se rozhodli podnikat v oblasti dopravy a logistiky, měli věnovat nejvíce pozornosti, aby ve svém podnikání byli úspěšní?

Není tak jednoduché na tuto otázku odpovědět. Určitě musí mít velmi dobré odborné znalosti z technologie dopravy a přepravy, logistiky, ekonomiky, kalkulací nákladů, zeměpisu, cizích jazyků, ale i práva, tj. zákonů z oblasti dopravy, přepravy a logistiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno