[quote]Nadzvuková civilní letadla by již brzy měla zažít velkolepý comeback. NASA oznámila, že uzavřela smlouvu se společností Lockheed Martin za 20 mil. USD na návrh funkčního testovacího modelu tichého civilního letadla, jež svou rychlostí překonává i rychlost šíření zvuku.[/quote]

Pohybuje-li se těleso nadzvukovou rychlostí, může vzniknout jev známý jako zvukový (sonický) třesk, nebolí rázová vlna. K tomuto jevu dochází i u letadel pohybujících se nadzvukovou rychlostí. Takový třesk je pak slyšet i na kilometry daleko. Nové tiché nadzvukové letadlo bude využívat technologii QueSST, kde místo hlasitých třesků uslyšíte jen tiché pulzování.

Jedná se o první ze série projektů NASA v rámci programu X-planes spadající pod iniciativu New Aviation Horizons. Cílem je vytvořit „ekologičtější, tišší a bezpečnější letoun, zatímco ostatní vytvářejí stále rychlejší letouny za účelem zefektivnění letectví,“ řekl Charles Bolden z NASA.

Agentura NASA spolupracuje s inženýry Lockheed ze Skunk Works v Palmdale, kde se zrodily návrhy dalších legendárních letounů, kupříkladu U. S. Airforce SR-71 Blackbird či bojový letoun F-117 Nighthawk.

„Věříme, že toto nové technologické řešení splní veškeré požadavky,“ řekl Rob Weiss, generální manažer a výkonný vice prezident Skunk Works.