[quote]V hromadných sdělovacích prostředcích probíhají téměř nepřetržitě diskuze k imigrantské krizi – ale ani moderátoři, ani pozvaní diskutující zpravidla podle našeho politického života nepokládají týden či několik týdnů staré informace za zastaralé. Takže když Komise vydala širší souhrnné informace k postupu řešení krize, snažíme se co nejdříve aktuální informace zveřejnit.[/quote]

Dne 18. března 2016 se hlavy států či vlád a Turecko shodly ukončit nelegální migraci z Turecka do EU a nahradit jí zákonnými toky  přesídlení uprchlíků do Evropské unie. Cílem je nahradit zmatené, chaotické, nepravidelné a nebezpečné migrační toky organizovanými, bezpečnými a legálními cestami do Evropy pro ty, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu v souladu se standardy EU a mezinárodního práva.

Dohoda nabyla účinnosti ke dni 20. března 2016 a 4. 4. 2016 bylo stanoveno jako cílové datum pro zahájení návratů lidí, kteří přijedou do Řecka nelegálně a první přesídlování. 4. 4 tedy byly zahájeny dva procesy: odvozy z řeckých ostrovů do Turecka, aby bylo jasné, že předchozí útěk představoval nebezpečnou cestu a po špatné trase; a první přesídlování syrských uprchlíků z Turecka přímo do EU, aby se zdůraznilo, že se Evropa jako kontinent hlásí ke své odpovědnosti za plnění  Ženevské úmluvy OSN, se základním právem na azyl.

Realizace dohody vyžaduje obrovské operativní úsilí  všech zúčastněných, ze všeho nejvíce od Řecka. Jak řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, to je herkulovský úkol. Vlády Řecka a Turecka jsou zodpovědné za provádění této dohody. Jsou to jejich orgány, které mají dělat právní a operativní práci. Komise pomáhá Řecku poradenstvím, odbornými znalostmi a podporou z rozpočtu EU, a prostřednictvím koordinátora EU Maarten Verweye koordinaci podpory, která je poskytována prostřednictvím jiných členských států a agentur EU.

Nyní se realizují první významné kroky k provádění dohody. Ráno 4. 4 bylo přesídleno 32 syrských uprchlíků do Německa a 11 do Finska. Skupina syrských uprchlíků odjede do Nizozemska  zítra ráno. Naopak přistěhovalci, kteří nepodali žádost o azyl v Řecku, odjelo v průběhu dopoledne z řeckých ostrovů do Turecka, při plném respektování práva EU a mezinárodního práva. Řecko, Turecko a všechny členské státy EU musí ale nadále vyvíjet v následujících dnech a týdnech maximální úsilí.

Co bylo dohodnuto v prohlášení EU-Turecko ze dne 18. března

Evropská unie a Turecko se dohodly:

 1. všem novým nelegálním migrantům, ať osobám neuplatňujícím žádost o azyl, nebo osobám, jejichž žádosti byly prohlášeny za nepřípustné zastavit přechod z Turecka na řecké ostrovy a jejich navracení do Turecka;[gap height=“15″]
 2. za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude přesídlen další Syřan  do EU z Turecka přímo;[gap height=“15″]
 3. Turecko bude provádět veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo otevření nové námořní nebo pozemní trasy nelegální migrace z Turecka do EU;[gap height=“15″]
 4. poté, co se neregulární přechody mezi Tureckem a EU ukončí, nebo budou podstatně sníženy, bude aktivován dobrovolný humanitární přijímací systém;[gap height=“15″]
 5. splnění plánu uvolnění vízového režimu bude urychleno s cílem zrušení vízové povinnosti pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Turecko učiní všechny nezbytné kroky pro splnění zbývajících požadavků.[gap height=“15″]
 6. EU bude v úzké spolupráci s Tureckem, což dále urychlí vyplácení původně přidělených 3 miliardy € v rámci nástroje pro uprchlíky v Turecku. Jakmile budou tyto zdroje využít v plné výši, EU poskytne dodatečné finanční prostředky až do výše dalších 3 miliard € do konce roku 2018;[gap height=“15″]
 7. Evropská unie a Turecko uvítaly probíhající práci na modernizaci celní unie.[gap height=“15″]
 8. Přístupový proces bude znovu oživen kapitolou 33, jež má být otevřena k jednání během nizozemského předsednictví v Radě Evropské unie, a přípravné práce na otevření dalších kapitol budou pokračovat ve zrychleném tempu;[gap height=“15″]
 9. Evropská unie a Turecko se budou snažit zlepšit humanitární podmínky uvnitř Sýrie.

Co udělalo Řecko k plnění dohody

Od 18. března 2016 Řecko:

 • přesídlilo všechny mígranty, kteří přišli na ostrovy před 20. březnem na pevninu;[gap height=“15″]
 • vrátilo do Turecka 147 nelegálních migrantů, nepotřebujících mezinárodní ochranu, kteří přijeli do 20. března;[gap height=“15″]
 • nasadilo styčné důstojníky v Turecku;[gap height=“15″]
 • nasadilo 1500 azylových důstojníků a policistů na ostrovy;[gap height=“15″]
 • přeměnilo hotspoty v uzavřená přijímací zařízení, aby se zabránilo nelegálním migrantům se skrývat,  pokud jsou předmětem rozhodnutí o navrácení;[gap height=“15″]
 • upravilo své právní předpisy k poskytnutí  právního rámce pro realizaci „první bezpečné země azylu“ a zásady „bezpečné třetí země“.

Co udělalo Turecko k realizaci dohody

Od 18. března 2016 Turecko:

 • nasadilo styčné důstojníky v Řecku;[gap height=“15″]
 • oznámilo, že všichni syrští uprchlíci vrácení do Turecka z řeckých ostrovů dostanou nebo budou mít obnoven statut  ochrany v Turecku. V tomto smyslu byly připraveny legislativní změny.[gap height=“15″]
 • Zajistilo, aby všichni lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu a vrátili se z řeckých ostrovů do Turecka, měli přístup k azylovému řízení v Turecku.

Kolik zaměstnanců agentur EU bylo nasazeno na řecké ostrovy

Do Řecka bylo přes víkend nasazeno na ostrovy 206 důstojníků Frontex pro eskorty, 32 důstojníků EASO a 5 stálých zaměstnanců bylo nasazen do Řecka v neděli a v pondělí. Tito odborníci pocházejí z České republiky, Dánska, Německa, Estonska, Finska, Nizozemí, Portugalska, Rumunska a Slovinska. Nasazení dalších 30 zaměstnanci se očekává do středy. Předpokládá se postupné navýšení přítomnosti EASO v příštích dnech.

Frontex a EASO vydaly výzvy k náboru dobrovolníků 9. března (1500 důstojníků pro eskorty a 50 pro navracení pro agenturu Frontex a 400 důstojníků, 400 tlumočníků a 30 soudců (rozhodčích)pro EASO).

Frontex dosud obdržel návrhy z 21 členských států na  44 odborníků pro zpětné přebírání osob a 702 doprovodných důstojníků z původně požadovaných 50 a 1500.

 • Readmisní odborníci: 50 vyžadováno, 44 poskytnuto.EASO
 • Důstojníci pro eskorty: 1500 požadováno, 702 poskytnuto.

Dosud potvrzené závazky pro  EASO:

EASO dosud obdržel návrhy z 16 členských států na 452 odborníků, z nichž 120 bylo dosud jmenovaných (požadováno 400 úředníků pro žádosti o azyl,  400 tlumočníků plus 30 soudců (rozhodčích).

 • Azyl: potřeba 400, 396 navrženo, 85 expertů nominováno.EASO
 • Tlumočníci: 400 požadováno, 22 poskytnuto.EASO
 • Soudci (rozhodčí): EASO žádalo 30,  nominovánobylo 33

Frontex už měl nasazeno před 20. březnem v Řecku 674 důstojníků:

 • v hotspotech 481, mimo hotspoty 193

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) již měl 21 odborníků pracujících v hotspotech a 47 odborníků pracujících na pevnině.

Kolik migrantů dorazilo do Řecka od 20. března

Datum Počet příjezdů
20/3 1,667
21/3 600
22/3 260
23/3 0
24/3 161
25/3 78
26/3 73
27/3 232
28/3 192
29/3 766
30/3 377
31/3 339
01/4 566
02/4 514
03/4 200

 Jak jsou přesídlení a návráty fyzicky prováděny

Přesídlení z Turecka do Evropské unie probíhá přímo letecky.

Návraty z řeckých ostrovů do Turecka využívají trajekty nebo autobusy. Provozní režim se rozhoduje mezi Tureckem a Řeckem. Frontex pomáhá při praktické realizaci.

Frontex poskytl v současné době následující praktickou podporu:

 • 3 trajekty (s kapacitou 246, 330 a 400 lidí),[gap height=“15″]
 • více než 10 autobusů pro přepravu z hotspotů do přístavů,[gap height=“15″]
 • přesídlení a návraty provádí 256 úředníků Frontexu.

Trajekty odpluly ráno 4.4 z řeckých ostrovů do přístavu Dikeli v Turecku.

Jaké jsou právní základy navracení ilegálních uprchlíků z řeckých ostrovů do Turecka

Lidé, kteří nepožádali o azyl v Řecku, nebo jejichž žádost o azyl byla prohlášena za nepřípustnou nebo neopodstatněnou, budou vrácen do Turecka na základě dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob mezi Řeckem a Tureckem. Od 1. června 2016 bude následovat dohoda mezi EU a Tureckem o zpětném přebírání osob po vstupu v platnost ustanovení o zpětném přebírání státních příslušníků třetími zeměmi z této smlouvy.

S lidmi žádajícími o azyl v Řecku bude zacházeno případ od případu, v souladu se standardy EU a mezinárodními požadavky práva a zásadami nenavracení. Budou individuální rozhovory, individuální posouzení a práva na odvolání. Nebude obecné vyřizování a  automatické návraty žadatelů o azyl.

Pravidla EU o azylu umožňují, aby členské státy za určitých jasně vymezených okolností prohlásily žádost ze „nepřípustnou“ a zamítnout ji, ale po přezkoumání podstaty.

Zákonné možnost, které mohou být použity pro vyhlášení žádostí o azyl za nepřípustnou ve vztahu k Turecku jsou:

 • první země azylu už poskytla ochranu,[gap height=“15″]
 • třetí země je bezpečná (článek 38 směrnice o azylovém řízení): kde daná osoba dosud neobdržela ochranu ve třetí zemi, ale třetí země může zaručit převzaté osobě účinný přístup k řízení o ochraně individuálně a v případě zjištěného rozhodnutí o nutnosti ochrany efektivní přístup k zacházení  v souladu s normami ženevské úmluvy o uprchlících.[gap height=“15″]
 • Přesídlení Syřanů z Turecka do EU bude provedeno v prvním kroku splněním závazků členských států podle závěrů Rady ze dne 22. července 2015, podle nichž je volných 18.000 míst

Komise dále navrhuje dodatek k rozhodnutí o alokaci dalších 54000. Všechny žádosti nutno posuzovat individuálně, se zvláštním zřetelem na zranitelné osoby, zejména nedoprovázené děti.

Migranti budou po  dobu čekání ubytováni v otevřených nebo uzavřených přijímacích zařízeních na řeckých ostrovech.

Komise odhaduje náklady praktické realizace v příštích 6 měsících na cca 280 milionů €.

Od počátku roku 2015 Řecko získalo 181 milionů € na pomoc při mimořádných událostech. Pro rok 2016 Komise podstatně zvýšila rozpočet pomoci na mimořádné události v rámci fondu azylové migrace a integrace (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) – celková částka mimořádného financování k dispozici v roce 2016 na krizi uprchlíků nyní činí 464 milionů €, 267 milionů € bylo vyčleněno pro Řecko. Žádosti o financování mohou předkládat řecké orgány a mezinárodní organizace působící v Řecku pro řízení  uprchlické a humanitární krize. Toto financování může být k dispozici pro financování přijímacích středisek na ostrovech, na podporu návratových operace (doprava a doprovodná opatření). Prostředky mohou být také použity pro dočasné nasazení dalšího řeckého personálu.

Finanční prostředky v rámci řeckých víceletých národních programů

Nouzové  finance vystoupí na 509 milionů € (294,5 € z AMIF a 214,7 mil-€ z ISF) již přidělených Řecku v rámci národních programů pro období 2014-2020.

60 milionů € je k dispozici na financování návratových operací, včetně úhrady nákladů na  odborníky Frontex, nákladů na dopravu (včetně plavidel poskytnutých prostřednictvím agentury Frontex) a úhradu policistům na doprovod při návratu (včetně policistů vyslaných jinými členskými státy na základě dvoustranných dohod o policejní spolupráce).

Financování EASO

V rámci rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu je k dispozici 1,9 milionů € pro podporu členských států vystavených zvláště silným tlakům v roce 2016 s financováním,například  pracovníků na konkrétních případech, soudců a přidělení mobilních kontejnerů

Rychlá humanitární podpora

Dne 2. března Komise navrhla nástroj pro nouzové podpory pro humanitární účely, které poskytnou 700 milionů € v příštích třech letech; mají být použity v rámci Evropské unie na poskytnutí rychlejší, cílenější reakce na závažné krize, včetně pomoci členským státům vyrovnat se s velkým počtem uprchlíků. Opatření  vstoupila v platnost dne 16. dubna 2016 (nařízení Rady (EU) 2016/369). Odhadované potřeby pro rok 2016 jsou 300 milionů €, s dalšími 200 miliony €  pro použití v letech 2017 a 200 € pro rok 2018.

Co se stane s migranty, kteří byli již dříve v Řecku než 20. března

Řecké úřady, členské státy EU a agentury EU se dohodly na urychlení přemisťování z Řecka a poskytnutí rychlé humanitární pomoci  Řecku. S ohledem na nouzové situace na místě by mělo být dosaženo 6000 přemisťování během příštího měsíce a alespoň 20.000 přemisťování dokončeno do poloviny května 2016. Zatím bylo 581 osob, které potřebují mezinárodní ochranu, přemístěno z Řecka do jiných členských států.

Celkem 19 členských států se zavázalo ke 2762 místům pro přemístění z Řecka. Řecký útulky zaznamenaly 2592 žádostí o  přemístění.

1,986 žádosti o přemístění bylo členským státům předloženo, přijato bylo 1124. 862 se stále projednává.