[quote]Výsledkem evropského projektu Life Extruclean je novátorský postup dekontaminace plastových obalů, v nichž byly uloženy nebezpečné látky. Výzkum byl financován z programu Evropské unie Life a řízen střediskem technologií plastů Aimplas.[/quote]

Účastnil se ho technologický institut Aidimme, sdružení vývozců Arvet, jež koordinovalo aktivity, společnosti Acteco a Enplast ad. Projekt trval 30 měsíců a v dalších šesti měsících bude následovat pokus o aplikaci výsledků v průmyslovém měřítku a ověření vlastností obalů vyrobených ze získaného materiálu.

Aby byla odstraněna toxicita plastových obalů, které obsahovaly nebezpečné a toxické látky a směsi, používá se dnes trojité proplachování a sušení. Vyžaduje to velké objemy vody, čisticích prostředků i energie a vzniklé odpadní vody potřebují zvláštní úpravu.

V projektu Life Extruclean byla vyvinuta dekontaminace pomocí superkritického oxidu uhličitého (sc-CO2) během vytlačování po pouhém jednom propláchnutí. V první fázi byl proces modelován v kontrolovaném prostředí použitím kontaminovaných polyetylenových kanystrů s různými tekutinami.

V případě obalů na průmyslové a fytosanitární výrobky došlo k odstranění až 80 % kontaminace, což je o více než 70 % než tradičními metodami. Nyní Acteco a Aimplas zavádějí novou technologii, Enplast bude zodpovědný za získání obalů z nově recyklovaných materiálů a spolu s Aidimme je ověří při běžném použití. Nový postup by měl vést také ke zvýšení kvality recyklovaných materiálů.

Zdroj: Packaging