Zdroj: Archiv

[quote]Statistika reálných příjmů a reálné spotřeby domácností na jednoho obyvatele ukazuje relativně dlouhé časové řady nevýhody z opatření vedoucích k nezaměstnanosti jako hlavní ztrátě příjmů k poklesu spotřeby a tedy i poklesu daňových výnosů. Tak lze prohloubit stagnaci na recesi.[/quote]

Podle odhadu Eurostat se reálný příjem domácností na hlavu zvýšil v 1. Q. 2016 o 0,9 %, po zvýšení o 0,3 % v předchozím čtvrtletí. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se zvýšila o 0,8 % v prvním čtvrtletí roku 2016, po zvýšení o 0,1 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015.

Sezónně upravený reálný růst příjmů domácností a spotřeby na obyvatele v eurozóně v %

 

V EU28 reálný příjem domácností na obyvatele vzrostl o 1,3 % v prvním čtvrtletí roku 2016, po zvýšení o 0,4 % v předchozím čtvrtletí. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se zvýšila v prvním čtvrtletí roku 2016 o 0,8 %, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 byla stabilní.

Metody a definice

Reálný příjem domácnosti na jednoho obyvatele je definován jako upravený hrubý disponibilní důchod domácností v nominálním vyjádření, vydělený celkovou populací (zdroj: státní závěrečný účet) a deflátorem (cenovým indexem) výdajů domácností na konečnou spotřebu.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako skutečné výdaje na konečnou spotřebu domácností v nominálním vyjádření, která se vydělí celkovou populací (zdroj: státní závěrečný účet) a deflátorem (cenovým indexem) výdajů domácností na konečnou spotřebu.

Sestavování evropských účtů podle sektorů se řídí Evropským systémem účtů 2010 (ESA2010) a zahrnuje období od prvního čtvrtletí roku 1999.

Institucionální sektory propojují hospodářské jednotky s široce obdobnými vlastnostmi a chováním, a to: domácností (včetně neziskových institucí sloužících domácnostem), nefinančních podniků, finančních institucí, vlády a zbytku světa. V druhém případě je pro měření vnějších transakcí eurozóny / EU nutné odstranit přeshraniční toky v rámci dané oblasti.

Webové stránky Eurostatu obsahují podrobné roční a čtvrtletní účty sektorů členských států Evropského hospodářského prostoru a odvozených základních publikovaných ukazatelů 120 dní po každém čtvrtletí (kdy se také pokrývají roční ukazatele, jako je poměr dluhu k příjmům). Podskupina čtvrtletních klíčových ukazatelů je zveřejněna kolem 102 dní po každém čtvrtletí.

Vzhledem k přepočtu na eura může být tempo růstu agregátů Evropské unie ovlivněno pohyby směnných kurzů.

Upravený hrubý disponibilní příjem a spotřeba

(sezónně upraveno, % změna proti předchozímu Q)

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno