Zdroj: Pixabay.com

[quote]Podle údajů Eurostatu z 19.7. ceny domácností, vyjádřené indexem cen domácností, se v eurozóně zvýšily o v prvním čtvrtletí roku 2017 ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 4,0 %, o
5 % v EU.[/quote]

Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2016 se ceny domácností v prvním čtvrtletí roku 2017 zvýšily v eurozóně o 0,4 % a v EU o 0,7 %.

V časových řadách se poprvé u této statistiky používá jako základní rok 2015 místo 2010.

Cena domácností – roční míra měna v EA 19 a EU 28

 

Vývoj cen domácností v členských státech EU

Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, byly nejvyšší meziroční přírůstky cen nemovitostí v prvním čtvrtletí roku 2017 v České republice (+ 12,8 %), Litvě (+ 10,2 %) a Lotyšsku (+ 10,1 %) Ceny poklesly v Chorvatsku (-0,4 %) a Itálii (-0,1 %).

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl nejvyšší nárůst v České republice (+ 2,9 %) Lotyšsku
(+ 2,8 %) a Švédsku (+ 2,5 %); největší pokles na Maltě (-5,4 %), na Slovensku (-2,4 %) a na Kypru (-1,4 %).

Vysoké ceny bydlení, které stále rostou, bude zhoršovat životní podmínky; bude tedy mít škodlivé sociální důsledky.

Q a roční změny cen bydlení

Změna proti předchozímu Q v % Změna proti témuž Q předchozího roku (%) 
2016 2017 2016 2017
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Euro oblastp 1.5 1.3 0.7 0.4 3.0 3.4 4.0 4.0
EUp 1.6 1.4 0.7 0.7 4.0 4.2 4.6 4.5
Belgie 1.2 2.5 -0.4 2.0 2.2 2.5 2.6 5.4
Bulharskop 2.8 1.6 2.4 1.8 6.5 8.8 8.1 8.8
Česká republika 2.0 2.6 4.7 2.9 5.7 7.1 11.0 12.8
Dánsko 2.2 1.0 -1.5 1.9 4.0 5.3 4.1 3.6
Německo 2.9 1.4 1.7 -1.0 5.6 6.5 6.8 5.1
Estonsko 3.1 3.4 1.1 -0.1 1.8 7.4 7.7 7.7
Irsko 0.6 4.7 2.4 0.9 5.3 7.1 7.5 8.9
Řecko : : : : : : : :
Španělsko 1.8 0.8 0.4 2.3 3.9 4.0 4.4 5.3
Francie 0.5 2.2 -0.6 1.1 0.7 1.4 1.6 3.1
Chorvatsko -0.9 1.0 -0.6 0.1 1.2 1.5 0.8 -0.4
Itáliep 0.3 0.1 -0.4 -0.1 -0.8 -1.0 -0.3 -0.1
Kypr 1.9 2.7 0.8 -1.4 -1.4 -0.6 3.3 4.1
Lotyšsko 5.8 0.5 0.8 2.8 9.5 9.6 7.8 10.1
Litva 3.1 3.4 1.8 1.5 3.4 5.3 9.5 10.2
Lucembursko* 2.7 1.5 1.8 0.7 5.6 5.7 7.8 6.8
Maďarsko 1.0 2.7 2.2 1.9 9.2 8.9 9.3 8.0
Malta 2.7 4.5 3.7 -5.4 7.2 4.7 5.3 5.2
Nizozemí 0.6 1.1 3.4 0.9 5.3 4.0 6.6 6.1
Rakousko 2.2 0.5 -0.1 2.0 9.0 5.2 7.0 4.8
Polsko 0.8 1.9 1.1 -0.5 0.4 2.1 4.0 3.3
Portugalsko 3.1 1.3 1.2 2.1 6.3 7.6 7.6 7.9
Rumunsko 2.8 -0.7 1.7 1.2 6.8 7.1 7.3 5.1
Slovinsko 1.9 0.8 1.8 1.3 0.4 5.0 6.9 5.9
Slovensko 2.8 1.6 1.8 -2.4 5.9 7.5 8.3 3.8
Finsko 1.3 -0.5 -0.1 0.8 0.9 0.6 0.8 1.4
Švédsko 0.1 2.4 1.5 2.5 8.7 7.1 6.5 6.6
Spojené království 2.2 2.0 0.0 1.3 8.0 6.7 5.4 5.6
Island 1.6 3.9 5.4 4.6 7.3 10.2 13.6 16.3
Norsko 4.2 2.5 1.6 2.9 6.5 8.9 11.5 11.7

*     bez nově postaench domů pro 1 rodinu

:     data nedostupná

p    prozatímní (celá časová řada)

Metody a definice

Index cen domácností (HPI) měří cenové změny všech obytných nemovitostí zakoupených domácnostmi (byty, rodinné domy, řadové domy apod.), jak nově postavené, tak stávající, nezávisle na jejich konečném užívání a na předchozích majitelích. HPI členských států sestavují národní statistické úřady. Souhrnné hodnoty HPI v eurozóně a EU jsou sestavovány Eurostatem. HPI; jsou vypočítávány jako každoročně svázané indexy s každoročně aktualizovanými váhami. Evropské agregáty HPI jsou v současné době vypočítávány jako vážené průměry národních HPI, které používají jako váhu HDP v tržních cenách (vyjádřené v milionech standardů kupní síly-PPS) dotčených zemí.

Údaje nejsou sezónně očištěny

Údaje o chybějících zemích Eurostat odhaduje s použitím údajů z neharmonizovaných zdrojů. Tyto odhady nejsou zveřejněny, ale slouží k výpočtu agregátů v eurozóně a EU.