[quote]V roce 2015 schodek veřejných financí a zadlužení jak v eurozóně (EA19), tak EU28 v porovnání s 2014 relativně poklesl. V eurozóně schodek veřejných financí jako podíl na HDP klesl z 2,6 % v roce 2014 na 2,1 % v roce 2015, a v EU28 z 3,0 % na 2,4 %. V eurozóně se podíl vládního dluhu na HDP snížil z 92,0 % na konci roku 2014 na 90,7 % na konci roku 2015 a v EU28 z 86,8 % na 85,2 %.[/quote]

gdp1

V roce 2015 byl přebytek veřejných financí v Lucembursku + 1,2%), v Německu + 0,7% a Estonsku + 0,4%, Švédsko dosáhlo rovnováhu (0,0%) Nejnižší vládní deficity jako procento HDP byly zaznamenány v Litvě (-0,2%), České republice (-0,4%), v Rumunsku (-0,7%) a na Kypru (-1,0%). Sedm členských států mělo schodky rovné nebo vyšší než 3% HDP: Řecko (-7,2%), Španělsko (-5,1%), Portugalsku a ve Spojeném království (-4,4% každý), ve Francii (-3,5%), Chorvatsko ( -3,2%) a Slovensko (-3,0%).

gdp2

gdp3

Na konci roku 2015 byl nejnižší poměr vládního dluhu k HDP zaznamenán v Estonsku (9,7%), v Lucembursku (21,4%), v Bulharsku (o 26,7%), v Lotyšsku (o 36,4%) a Rumunsku (38,4%). Sedmnáct členských států měly podíl státního dluhu vyšší než 60% HDP, nejvyšší byl v Řecku (176,9%), Itálii (132,7%), Portugalsku (129,0%), na Kypru (108,9%) a v Belgii (106,0%).

Kdyby se za vlády pravicové koalice včetně krácení prostředků na státní ochranu nezvýšil podíl vládního dluhu za 4 roky o 18%, místo škrtů se podpořila zaměstnanost a tím růst, byla by Česká republika v čele. A stále chybí rozbor, na co se uspořené výdaje použily.

V roce 2015 vládní výdaje v eurozóně se rovnaly 48,6% HDP a vládní příjmy 46,6%. V EU28 byly 47,4% a 45,0% V obou zónách podíly vládních výdajů a vládních příjmů mezi roky 2014 a 2015 klesly.