Zdroj: Archiv

[quote]Podle údajů Evropská komise bylo podáno 2014 nejvíce oznámení na nebezpečné zboží (2435, proti 2013 + 3%), z toho 2153 představovala vážná rizika. Počet zaznamenaných následných akcí byl rekordních 2755, z toho vážná rizika byla shledána u 2666 případů. Vedly k zákazu/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo oběhu, nebo odmítnutí dovozu celními orgány.[/quote]

Evropská komise spolupracuje 12 let s členskými státy EU na tom, aby bylo spotřební zboží uváděné na evropské trhy bezpečné. K tomu se pro nebezpečné nepotravinářské výrobky využívá Systém včasného varování (RAPEX).

Systém včasného varování zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, stažených kdekoliv v Evropě z trhu nebo oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi. Pro celou EU jsou pak přijata vhodná následná opatření. Internetové stránky systému včasného varování v roce 2014 zaznamenaly takřka 2 miliony návštěv. Nové vyhledávací nástroje umožňují spotřebitelům a podnikům lépe se informovat o odhalených nebezpečných produktech včetně stažení z oběhu.

Do systému je v současné době zapojeno 31 zemí (všechny státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

V roce 2014 byly dvěma hlavními kategoriemi výrobků, u nichž musela být přijata nápravná opatření, hračky (28 %), oděvy, textilie a módní výrobky (23 %). Nejčastěji možnými riziky těchto výrobků bylo nebezpečí úrazu, (707 oznámení, 26 %), riziko chemické závadnosti výrobku (674 oznámení, 25 %), udušení (313 oznámení, 12 %), úrazy elektrických proudem (295 oznámení, 11 %) a uškrcení (258 oznámení, 9 %).

Chemické riziko bylo nejčastěji oznamováno v souvislosti s obuví a koženými výrobky (např. šestivalentní chrom, který způsobuje senzibilizaci kůže), hračkami a výrobky pro péči o děti (např. změkčovač plastů, který může způsobit problémy s plodností) a módní bižuterií (např. škodlivé těžké kovy).

Systém se vztahuje na nepotravinářské produkty pro spotřebitele a nářadí pro profesionály, ohrožující zdraví nebo životní prostředí. Do systému nepatří z nepotravinářských produktů farmaceutika a zdravotnické zboží se specifickými vlastními systémy včasného varování.

Pokud členský stát shledá, že je produkt nebezpečný, zveřejní oznámení v systému včasného varování. Všechny ostatní země se následně snaží příslušný výrobek nalézt na svých trzích; země, které výrobek najdou, oznámí přijatá následná opatření.

Za 12 let bylo podáno přes 19 000 oznámení.

obr01

Šest nejčastěji oznamovaných kategorií výrobků v roce 2014:

28 % hračky, 23 % oděvy, textilie, módní zboží, 9 % elektrická zařízení a vybavení, 8 % auta, 3 % kočárky potřeby pro děti a 3 % osvětlovací zařízení.

obr02

Původ těchto výrobků

Ze zemí původu zboží v systému RAPEX je nadále na prvním místě Čína+ Hong Kong. 2014 se jí týkalo 1501, tj. 64 % všech oznámení o nebezpečných výrobcích (první byla i 2013). Evropa s Čínou v uplatnění „systému včasného varování – Čína“ úzce spolupracuje, její orgány řeší jakýkoliv problém s bezpečností výrobků na místě. (Čína je na prvním místě vzájemného obchodu s EU, po ní jsou USA.) Na dalších místech jsou země EU a ESVO 14 %, neznámý původ 7 %, jiné země 12 %, Turecko 3 %, 66 oznámení a USA 60 oznámení. Z 325 oznámení (14 %) na Evropské zboží bylo 75 z Německa, 39 z Itálie, 31 ze Spojeného království a 30 z Francie. Jejich podíl nepřetržitě klesá z 27 % 2003 na 14 % in 2014.

obr

Doplňkové informace

Počet oznámení až na rok 2011 od 2003 stále rostl, v posledních 4 létech vždy přesáhl 2000. Rostl ve všech sektorech. Z 2755 následných opatření se týkalo 1 714 motorových vozidel.

Na polovině všech oznámení se podílelo zpravidla následujících 5 států; čísla za rok 2014 jsou:

  • Maďarsko 12 %, 291 oznámení,1[gap height=“10″]
  • Německo  11 %, 273 oznámení,[gap height=“10″]
  • Španělsko 11 %, 272 oznámení,[gap height=“10″]
  • Francie       7 %,  163 oznámení,[gap height=“10″]
  • Kypr            6 %,  151 oznámení

Podíl následných akcí se lišil více: na Dánsko a Řecko připadlo 8 %, Švédsko a Španělsko 7 %. Nizozemsko 6 %.

Podle zboží připadlo počet oznámení na

  • hračky 650,[gap height=“10″]
  • odívání, textil a módní doplňky 530,[gap height=“10″]
  • elektrická zařízení 217,[gap height=“10″]
  • motorová vozidla 197,[gap height=“10″]
  • zboží pro děti 81.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno