Zdroj: Archiv

[quote]Z projevu předsedy Komise Jean-Clauda Junckera k závěrům Evropské rady z 20.- 21. října 2016.[/quote]

Evropská rada, která se setkala v Bruselu, působila navenek dojmem, že jsme diskutovali pouze o dohodě o volném obchodu s Kanadou. Tak to ale nebylo. Tam byly i jiné věci.

K pokroku došlo zejména v oblasti migrace, a to i v případě, že cesta je ucpaná, zaplněná, plná obtíží a je ještě dlouhá.

Za účelem posílení kontroly nad našimi hranicemi jsme společně vytvořili v rekordním čase evropský sbor pobřežní a pohraniční stráže. Nyní je a musí rychle mít všechny zaměstnance a vybavení potřebné pro rychlé rezervy, umožňující jednat s náležitou rychlostí. Prosinec je lhůta pro realizaci všech plánovaných systémů. Také se spoléhám na rychlost spoluzákonodárců přijmout do konce roku náš návrh na vstup / výstup systému Evropské unie k lepší kontrole neregulární migrace.

K boji proti nelegální migraci, k demontáži pašeráckých sítí, záchraně životů a poskytnutí uprchlíkům právní prostředky pro příchod do Evropy jsme také spolupracovali s našimi sousedy, včetně Turecka. A první výsledky jsou tady.

V průběhu šesti měsíců, které předcházely vstupu v platnost deklarace EU-Turecko, celkový počet příchozích migrantů z Turecka do Řecka byl 739 000 lidí. Do šesti měsíců po této úmluvě bylo 18.000 příchozích, což je rozdíl 721000 migrantů.

Spoléhám také na rychlost spoluzákonodárců přijmout do konce roku naše další návrhy.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci bylo od dubna do října 2015 582 migrantů mezi Tureckem a Řeckem mrtvých nebo pohřešovaných. Od dubna do října 2016 tento podíl dosáhl 48 osob. To je stále příliš. Ale je tu pokrok.

Jsou to jen první hmatatelné výsledky, jsou ale křehké a musíme je konsolidovat. K tomu musíme pokračovat v pomoci Řecku; rychle reagovat na zaměstnance evropských agentur k uplatnění zesílení přítomných na místě, včetně opatření na ochranu nezletilých bez doprovodu; urychlit přesun uprchlíků z Řecka; a usilovat o přesídlení z Turecka do Evropy.

Spolupracujeme také s našimi africkými partnery. Tusk právě řekl, že oceňujeme pokrok, pokud jde o provádění „paktů migrace“ se zeměmi původu nebo tranzitu: Nigeru, Nigérie, Senegalu, Mali a Etiopie – tyto programy jsou spuštěny. Ale opět ke konsolidaci této nové spolupráce nutno expandovat do dalších zemí a rychle spouštět externí investiční plán, který je nezbytný k boji proti příčinám migrace. Evropané musí investovat v Africe a je nutno, aby to také udělali rychle.

Musíme také reformovat evropský azylový systém, včetně dublinského mechanismu; jak Komise navrhla, skutečně evropský solidární režim.

Velmi rád bych chtěl říci několik slov o CETA. Doufám, že dojde v průběhu dneška k dohodě mezi belgickou vládou a valonskou vládou a jinými částmi vlád zemí. Stále není jasné, zda nám to umožní podepsat zítra smlouvu s Kanadou. Podpis zítra ale není důležitý. Je důležité, že nyní existuje dohoda v Belgii, takže království může prokázat svou ochotu podepsat smlouvu. Když se to stane, je méně důležité.

CETA je důležitou obchodní dohodou, protože všechny obchodní dohody jsou důležité. Ale v kontextu – ale nejen v souvislostech – je také velmi důležité, že my jako Evropané trváme nejen na volném obchodu, ale trváme na spravedlivém obchodu. Jsme pro volný obchod. Ale volný obchod nelze chtít vynutit za každou cenu.

Musíme se jako Evropská unie shodnout na tom, že se naše nástroje na ochranu obchodu zvednou. Jsou nezbytné nástroje na ochranu obchodu na kvalitativně vysoké úrovni. Při přípravě na zasedání Evropské rady jsem nahlédl na čísla: to, dělají Američané a co Evropané a Evropská unie. A všiml jsem si, že nikdo ve Spojených státech nekritizoval, že ukládají na některé výrobky z oceli, které pocházejí z Číny, 265 % antidumpingových cel.

V oblasti produktů, v níž přinesou Evropanům opatření na ochranu obchodu přesně 20 %. Takže tím zatím nelze proti nadměrné kapacitě Číny bojovat. Ocel na výstupu z Číny odpovídá dvojnásobku celkové produkce oceli v Evropské unii, a proto musíme zajistit, abychom již neměli svázané ruce v uplatnění kontrol nižších cel. Američané obhajují svůj průmysl, zejména  ocelářský, my to musíme udělat také.

V Radě to tak všichni nevidí. Členské státy jsou rozděleny do dvou skupin: třináct pro nebo proti; dvanáct pro nebo proti. Nebudu mít klid, dokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o těchto opatřeních na ochranu obchodu, která potřebujeme mít silnější. Je to o budoucnosti evropského průmyslu, a nejen ocelářského. Navíc tato debata, která musíme provést mezi sebou a s našimi partnery ve světě, by byla jednodušší, kdybychom se více starali, aby byla evropská ekonomika konkurenceschopnější.

Mnohem jednodušší by bylo, kdybychom byli konkurenceschopní. Ale tato pravidla k nízkým clům musíme řešit ofenzívně.

Měl jsem v úmyslu popsat výsledky evropského investičního plánu, ale vy jste už všechna čísla viděli. Dosud jsme mobilizovali 138 mld. EUR na nové investice v rámci 27 členských států a téměř 300.000 malých firem dostane nové půjčky. Sledujeme cíl dosáhnout 315 bilionů EUR od nynějška do přespříštího roku. Navrhli jsme, že Komise zdvojnásobí výši finančních investic, a aby Rada zdvojnásobila trvání programu.

Evropská rada se k této otázce vrátí v prosinci. A já opravdu doufám, že na základě všech externích a interních hodnocení, která budou poskytnuta, Evropská rada přijme rozhodnutí v duchu návrhu Komise.

Chtěl bych říci konečně slovo k obtížím, které existují, pokud jde o ratifikaci dohody s Ukrajinou Nizozemskem. Já bych z tohoto místa chtěl apelovat na nizozemské politiky, aby si byli vědomi velmi přesně rozsahu tohoto problému. Bylo by dobré, kdyby mohla být dosažena vnitřní politická dohoda i k této otázce.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno