[quote]Eurostat uvedl, že podle prvních odhadů se reálný příjem zemědělce v Evropské unii v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014, snížil o 6,0%, zatímco vstup pracovní síly do zemědělství se snížil o 1,8%. Výsledkem je, že reálný příjem na pracovníka v zemědělství se snížil v roce 2015 o 4,3%, v jednotlivých členských státech EU se  reálný  příjem na pracovníka podle očekávání  zvýšil ve srovnání s předchozím rokem  ve třinácti členských státech, klesl v patnácti, i když v různém rozsahu.[/quote]

Změny v reálném příjmu na pracovníka v zemědělství 2015 proti 2014 (%)

ze1
V porovnání s předchozím rokem se očekávají nejvyšší přírůstky reálného příjmu v zemědělství na jednoho pracovníka  v Chorvatsku (+ 21,5%), v Lotyšsku (+ 14,3%), v Řecku (+ 12,1%), Francii (+ 8,8%) a Itálii (+ 8,7%), největší snížení v Německu (-37,6%), v Polsku (-23,8%), v Lucembursku (-20,0%), v Dánsku (-19,7%), ve Spojeném království (-19,3%) a Rumunsku (- 19,2%).
V letech 2010 až 2015 se reálný příjem na pracovníka  v zemědělství v EU podle odhadů snížil o 5,7%. V tomto období, reálný zemědělský příjem na pracovníka vzrostl v deseti členských státech, zejména v Itálii, České republice, Bulharsku a Irsku, zatímco pokles byl zaznamenán v osmnácti členských státech, největší ve Finsku, Německu, Rumunsku, Polsku, Maltě a Lucembursku.

Změny v reálném příjmu pracovníka v zemědělství 2015

ze2
Největší pokles hodnoty byl u cukrovky, kukuřice na zrno a mléka. Ve srovnání s rokem 2014 se hodnota zemědělské produkce EU v roce 2015  podle prvních odhadů snížila nominálně o 2,5%,  zejména v důsledku výrazného poklesu hodnoty živočišné produkce (-5,9%) a mírného poklesu hodnoty plodin  (- 0,3%), v kombinaci s poklesem nákladů vstupů (-2,4%). Pokles hodnoty živočišné výroby je především v důsledku poklesu hodnoty mléka (-14,9%) a prasat (- 8,9%), jen částečně kompenzovaný zvýšením u skotu (+ 4,3%), ovcí a koz (+3,2 %), vajec (+ 2,1%) a drůbeže (+ 1,1%).

Pokud jde o rostlinnou výrobu, propad v hodnotě byl u cukrovky (- 26,0%), kukuřice na zrno (-24,5%), pícnin (-7,6%), olejnatých semen a plodů (-5,3%), ječmene (-1,8%), u pšenice a špalda (- 0,6%) byl téměř kompenzován nárůstem u olivového oleje (+ 13,3%), čerstvé zeleniny (+ 12,1%), ovoce (+ 7,3%) a vína (+ 2,5%). Pokles hodnoty cukrovky a kukuřice byl spojován s letním suchem v členských státech EU.
Odhadují se snížené vstupní náklady v EU (mezispotřeba) o – 2,4%, především díky výraznému snížení cen energie a maziv (- 10,1%) a krmiv (- 3,7%). Pokles cen krmiv jako vstupu je odrazem poklesu cen výrobců několika obilovin.

Metody a definice
Současné odhady byly provedeny vnitrostátními orgány v členských státech Evropské unie v souladu s metodikou hospodářských účtů pro zemědělství (nařízení (ES) č 138/2004), které se blíží metodice národních účtů, ale obsahuje řadu změn s cílem zohlednit zvláštní rysy zemědělské ekonomiky.

Zemědělský příjem je čistá přidaná hodnota v nákladech výrobních činitelů zemědělské činnosti, která se vypočítá odečtením hodnoty mezispotřeby, spotřeby fixního kapitálu a výrobních daní od hodnoty zemědělské produkce; přidáním hodnoty výrobních dotací. To zahrnuje příjmy ze zemědělských činností (a od něho neoddělitelných nezemědělských vedlejších činností) za dané účetní období (tj. kalendářního roku 2015), i když v některých případech budou přijaty odpovídající příjmy až později. Nepředstavují proto příjmy skutečně obdržené v průběhu účetního období. Navíc nesmí být zaměňován s celkovými příjmy zemědělských domácností, neboť nezahrnuje příjem z jiných zdrojů (nezemědělské činnosti, mzdy, sociální dávky, příjmy z majetku). Reálný zemědělský důchod je odvozen z důchodu, upraveného o inflaci, s použitím implicitního deflátoru hrubého domácího produktu. Deflátory pro rok 2015 jsou předběžné.

Reálný příjem na jednoho pracovníka se vypočítá vydělením reálných příjmů odpovídajícím vstupem práce v ročních pracovních jednotkách (RPJ). Jedna roční pracovní jednotka je definována jako plný pracovní úvazek jednoho pracovníka. Práce na částečný úvazek a sezónní práce se přepočítávají na plný úvazek.

Hodnota produkce odráží objem produkce a ceny výrobku. Jakákoliv  změna v hodnotě vychází ze změny jednoho nebo obou těchto činitelů.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno