Zdroj: Packaging

[quote]Recyklace PET v Německu má vysokou úroveň. U nevratných PET láhví se blíží k hodnotě 93,5 % a u vratných zálohovaných láhví dokonce k 97,9 %. Vyplývá to ze studie „Aufkommen und Recycling von PET-Getränkeflaschen in Deutschland 2015“, kterou na objednávku provedla GVM-Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung pro organizaci PET Forum. V recyklačních kvótách dosahují nápojové láhve PET ve srovnání s jinými obaly špičkových hodnot. Podle studie plní průmysl funkci vracet více hodnotného recyklovaného PET do materiálového oběhu. Průměrný podíl recyklovaného PET na výrobě nápojových láhví ve srovnání s rokem 2013 stoupl, a to navzdory nepříznivému vývoji cen RPET ve srovnání s novým PET. Díky povinnému sběru jednorázových PET.[/quote]

Díky povinnému sběru jednorázových PET láhví stoupl lehce podíl na 97,2 % recyklace, což bylo zjištěno v prvním vydání studie v roce 2013. Rok 2015 dosáhl recyklační kvóty 97,9 %. V průměru je 95,7 % láhví sebráno odděleně, zbývající láhve jsou s odpadem energeticky zhodnoceny.

Nápojový průmysl se silně podílí na recyklaci použitých PET láhví. 34 % recyklovaného materiálu se používá pro výrobu nových PET láhví. I když se cenový rozdíl mezi novým a recyklovaným materiálem od roku 2013 snížil, protože v roce 2013 došlo k cenovému zvýšení o 46 %, přesto podíl RPET při výrobě láhví stoupl. Podíl RPET při výrobě láhví v roce 2013 byl 24 %, v roce 2015 to bylo již 26 %. Ještě vyšší podíl RPET v nápojových láhvích je podle studie otázkou dalšího času. Lze předpokládat, že se zvýší kapacita recyklace. Drobné kolísání cen bude poskytovat výhodu většímu použití RPET. V některých jednorázových PET láhvích je již tento podíl vyšší než 55 %.

Recyklace PET probíhá hlavně v Německu. V roce 2015 bylo 80 % použitého materiálu zhodnoceno v Německu. Exportované množství bylo využito v sousedních zemích a jeho množství klesá. Recyklace na Dálném východě nehraje žádnou roli. Studie přináší údaje pro nápojové láhve PET kromě mléka a mléčných výrobků. Hodnotí výrobu, spotřebu, sběr, dodávky, export a recyklaci PET láhví. Ve výsledku studie rekapituluje použití PET v nápojovém průmyslu Německa do jednoho uzavřeného materiálového toku s absolutním použitým množstvím.

Členové fóra jsou mezinárodní společnosti z celého hodnotového řetězce: Výrobci PET, preforem a láhví, výrobci strojů, výrobci uzávěrů, stáčírny a recyklační firmy.