[quote]Už téměř 134 milionů korun bylo k polovině letošního března proplaceno díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ) v rámci 35. výzvy tohoto programu, zaměřené na rozvoj komunikací v obcích a městech Plzeňského a Jihočeského kraje. Tato poslední výzva ROP Jihozápad umožnila zájemcům čerpat finance z Evropské unie na rozvoj místních komunikací, tedy například na rekonstrukce silnic, parkovišť, chodníků či instalaci světelné signalizace.[/quote]

„V rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo přijato 133 projektových žádostí. Realizovalo se 34 projektů, z nichž celková dotace při podpisu smluv činila 204 695 238 korun. K polovině tohoto března bylo proplaceno 133 946 497 Kč. K proplacení zbývá ještě 41 226 994 korun,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Ve 35. výzvě ROP JZ uspěl například projekt města Veselí nad Lužnicí na rekonstrukci Blatské ulice. Dotace činila téměř 5,5 milionu korun, přičemž projekt byl dokončen vloni v srpnu.

„Jednalo se o rekonstrukci místní komunikace 29c ve Veselí nad Lužnicí, přilehlé k Blatskému sídlišti v úseku od místní komunikace ulice Sokolské po nadřazenou silniční síť ulici Weisovu v délce téměř 353 metrů. Společně s komunikací byla provedena obnova parkovacích stání, která jsou součástí místní komunikace, a chodníků v délce 352 metrů, jejichž asfaltový povrch byl značně popraskaný a degradovaný. Rekonstruované komunikace vedou k vyšší bezpečnosti, byl nasvětlen přechod pro chodce, dále se zvýšila únosnost a zlepšilo se odvodnění,“ řekl Karel Hron.

Finance na rekonstrukci komunikací, konkrétně více než pět milionů korun, získala i obec Konstantinovy Lázně. Cílem projektu realizovaného v loňském roce byla rekonstrukce dvou místních komunikací – ulic Zahradní a Lázeňské – a chodníků o celkové délce 742 metrů. Na komunikacích dříve chyběly chodníky a jednolitý pevný povrch, nebylo tam možné dostatečně parkovat. Všechny aktivity projektu směřovaly ke zvýšení bezpečnosti komunikace. V Zahradní ulici bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a zajištěno odvodnění komunikací a parkovacích stání pomocí rekonstrukce částí dešťové kanalizace. Projekt dále napomohl lepšímu napojení místní komunikace ul. Lázeňská na silnici vyšší třídy III/19318 (Hradišťská), přes kterou dochází k napojení na regionálně významnou silnici II/201(Plzeňská).

„Regionální operační program NUTS II Jihozápad je v současnosti ukončován. V regionu Jihozápad bylo díky němu nově postaveno nebo rekonstruováno více než devět set sedmdesát kilometrů silnic druhé a třetí třídy a rekonstruováno či vystavěno 208 kilometrů místních komunikací,“ řekl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Zdroj: ROP Jihozápad