Zdroj: pixabay.com

[quote]Komise přijala 26.7. svou čtrnáctou zprávu o pokroku v oblasti relokace žadatelů o azyl v rámci EU a přesídlování uprchlíků ze zemí mimo EU. V červnu dosáhly relokace rekordní úrovně (více než 2 000 relokovaných z Řecka a téměř 1 000 z Itálie). Vzhledem k tomu, že se téměř všechny členské státy zavázaly k přemisťování a také ho pravidelně provádějí, cíl relokovat všechny způsobilé migranty do září je i nadále možné splnit. Zejména s ohledem na současnou situaci v centrálním Středomoří je však třeba vyvinout větší úsilí k urychlení přemisťování z Itálie. Mezitím i nadále dochází k značnému pokroku, pokud jde o přesídlení, a Komise také spustila nové vydávání příslibů, aby pomohla přesídlit nejzranitelnější osoby z Libye, Egypta, Nigeru, Etiopie a Súdánu, přičemž pokračuje i přesídlování z Turecka.[/quote]

 Komisař EU pro migraci Dimitris Avramopoulos uvedl: „Při pohledu na výsledky, jichž bylo dosud dosaženo, je jasná jedna věc: relokace fungují, pokud k tomu existuje politická vůle. Nyní potřebujeme naposledy napnout síly, abychom dosáhli našeho společného cíle relokovat do září valnou většinu žadatelů o azyl, kteří se nacházejí v Řecku a Itálii a jsou k tomu způsobilí. Pod značným tlakem se nachází zejména Itálie a já vyzývám všechny členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o relokaci z Itálie. EU nenechá země s vnější hranicí samotné a Komise bude pokračovat v tom, aby zajistila, že všechny členské státy splní své právní závazky v oblasti relokace.“

Souběžně s tím dnes Komise učiní další krok v řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Maďarsku a Polsku z důvodu neplnění jejich povinností vyplývajících z právních předpisů o přemístění.

Tempo relokace v posledních měsících dále rostlo a přesuny dosáhly od listopadu roku 2016 počtu více než 1 000 osob měsíčně, přičemž červen 2017 představoval s více než 3 000 přesuny nový rekord. Ke dni 24. července činil celkový počet relokací 24 676 osob (16 803 z Řecka a 7 873 z Itálie).

V současnosti čeká na relokaci z Řecka přibližně 4 800 kandidátů – přičemž jejich počet pravděpodobně vzroste na 6 800 – a stále další způsobilí kandidáti přicházejí do Itálie, a je tedy zapotřebí dalšího úsilí. Itálie musí do programu ještě urychleně začlenit způsobilé příchozí z roku 2016 a první poloviny roku 2017. To se týká zejména Eritrejců, jichž do Itálie dorazilo od počátku roku 2016 přibližně 25 000, ale z nichž bylo pouze 10 000 zaregistrováno k relokaci. Jak je uvedeno v akčním plánu Komise na podporu Itálie, italské orgány by měly rychle zaregistrovat všechny Eritrejce, kteří se v zemi v současnosti nachází, a soustředit řízení o relokaci do specializovaných relokačních center. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) doplňuje italské úsilí informační online kampaní tak, aby byli identifikováni všichni potenciální žadatelé.

V této závěrečné fázi je důležité, aby členské státy urychlily přesídlování a poskytly dostatečné přísliby o relokaci všech způsobilých žadatelů, a to včetně těch, kteří pravděpodobně dorazí do 26. září. Právní závazek členských států k relokacím však po září neskončí: rozhodnutí Rady o relokaci se vztahují na všechny osoby, které do Řecka nebo Itálie dorazí do 26. září 2017, a způsobilí žadatelé musejí být poté relokováni v přiměřené lhůtě.

Řada členských států téměř své relokační povinnosti splnila: Malta, Lotyšsko a rovněž Norsko (země přidružená k Schengenu, která se tohoto systému účastní dobrovolně) relokovaly všechny jim přidělené osoby z Řecka a Švédsko, které s relokacemi začalo teprve v červnu, již splnilo téměř 60 % svého přídělu. Komise také vítá nedávné zvýšení měsíčních příslibů ohlášené Španělskem a zvýšení tempa přesunů ohlášené Německem.

Přesídlování

Přesídlování i nadále úspěšně pokračuje, neboť z 22 504 přesídlení dohodnutých v červenci roku 2015 již byly přibližně tři čtvrtiny (17 179) provedeny. Vzhledem k tomu, že několik států s vysokým podílem přidělených osob splnilo své závazky ohledně přesídlení v rámci závěrů z července roku 2015 nebo jsou krok před jejich dosažením, většina úsilí se nyní zaměřuje na přesídlení v rámci prohlášení EU a Turecka. Úsilí v oblasti přemisťování v rámci tohoto programu je nicméně i nadále nerovnoměrné, přičemž řada členských států dosud nepřesídlila ani jedinou osobu.

Přesídlování z Turecka nabírá na intenzitě i nadále. Od 14. června bylo z Turecka do členských států EU přesídleno dalších 1 552 syrských uprchlíků. Celkem bylo podle tohoto prohlášení přesídleno 7 806 osob. Souběžně s tím probíhají mezi zúčastněnými státy a Tureckem jednání o standardních operačních postupech pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů, přičemž cílem je dohodnout se co nejdříve.

Dne 4. července Komise vyzvala členské státy, aby předložily nové závazky v oblasti přesídlení pro rok 2018, které budou Komisí finančně podporovány. Toto vydávání příslibů by mělo překlenout mezeru mezi probíhajícími programy přesídlení a přijetím návrhu Komise týkajícího se nového rámce EU pro přesídlení, o němž stále pokračují legislativní jednání. V souladu s akčním plánem na podporu Itálie a s cílem snížit migrační tlak na Libyi, zachraňovat životy a poskytovat alternativy k nebezpečným nelegálním migračním cestám byly členské státy výslovně vyzvány, aby se soustředily na přesídlování z Libye, Egypta, Nigeru, Etiopie a Súdánu a pokračovaly i v přesídlování z Turecka. Komise vyčlenila na rok 2018 na přesídlení 377,5 milionu eur, které mohou podpořit přesídlení nejméně 37 750 osob, jež potřebují mezinárodní ochranu (10 000 eur na osobu).

Souvislosti

Dočasný režim nouzové relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.

Dne 8. června 2015 navrhla Komise Evropský program znovuusídlování, jehož prostřednictvím se dne 20. července 2015 členské státy dohodly přesídlit 22 504 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu.

V prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 se stanoví, že za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude jiný Syřan přesídlen z Turecka do EU. Tato zásada se uplatňuje od 4. dubna 2016. Přednost dostávají migranti, kteří do EU dosud nelegálně nevstoupili, ani se o to nepokusili.

Dne 13. července 2016 navrhla Komise trvalý rámec EU pro znovuusídlování, aby zavedla společný soubor standardních výběrových řízení a společný status ochrany s cílem zefektivnit evropské snahy v oblasti přesídlování.