[quote]V roce 2014 bylo sebráno v Evropě 66 mld. 1,5 litrových láhví. Přepočteno na hmotnost to představuje 1,8 mil. tun. Ve srovnání s rokem 2013 je to o 6,8 % více. Vyplývá to ze studie, kterou provedla společnost PCI PET Packaging Resin & Recycling Ltd. pro organizaci Petcore Europe. Toto množství odpovídá 57 % láhví uvedených do oběhu.[/quote]

Pro studii byli osloveni evropští aktéři zabývající se sběrem, tříděním a recyklací PET. Sběr PET láhví se bude dále zvyšovat, i když je nejúspěšnější za posledních 25 let. PET je nejrecyklovanějším plastem v Evropě. „Nicméně můžeme být ještě lepší a ještě aktivněji přispívat evropskému hospodářství, zejména proto, že vznikají nové aplikace pro PET,“ říká Patrick Peuch, výkonný ředitel Petcore. Podrobné výsledky studie byly prezentovány na konferenci Petcore Europe v Bruselu.

V roce 2014 se zvýšila poptávka po PET o 4,8 %. Pro další zvýšení % sběru a recyklace je třeba oboustranného přístupu. Na jedné straně musí průmysl PET lépe spolupracovat při sběru láhví a dosáhnout tak vyššího % recyklace. Na druhé straně se musejí více zapojit i spotřebitelé.

Množství sebraných PET láhví se podstatně liší v Evropě v jednotlivých členských státech. Některé státy jsou nad průměrnou hodnotou 57 %, jiné jsou značně pod průměrem.
V roce 2014 bylo recyklováno v Evropě 1,7 mil tun PET. Instalované recyklační linky mají odhadovanou kapacitu 2,1 mil. tun. Využití jejich kapacity je 79 %, což je nižší, než bylo v roce 2013, kdy byly využity na 83 %.

Zdroj: Packaging