[quote]Za velkého zájmu představitelů z řad logistiky, se v únoru v  Zámeckém hotelu Třešť, uskutečnila odborná konference se zaměřením na řízení rizik v logistice a dopravě.[/quote]

Česká logistická asociace přidělila pořádající firmě SATUM pro tuto konferenci svou záštitu. Přednášky se týkaly důležitosti přípravy plánů na rizika v logistice, kterých v současné době existují na dvě stovky. Jedněmi z největších, byla označena kybernetická rizika, kdy firmám hrozí úniky dat.

Dalšími diskutovanými tématy přednášek byla důležitost pojištění a bezpečnosti v kombinaci s moderními technologiemi, kvalitními informacemi o provozních podmínkách, dopravní infrastruktuře, omezení zanedbání preventivních opatření až po bezpečné uložení a zajištění nákladů na vozidlech.

Konference přinesla řadu nových poznatků a napomohla k výměně zkušeností a praktických řešení při snižování prezentovaných rizik,  která se stávají stále větším nebezpečím pro oblast logistiky a dopravy.

Zdroj: ČLA