[quote]S velkým úspěchem a za obrovského zájmu pozvaných se v polovině února v jihomoravské Třešti uskutečnila odborná konference zaměřená na risk management v logistice. Konferenci společně uspořádaly pojišťovací společnost SATUM a vzdělávací společnost RELIANT. Konferenční sál Zámeckého hotelu v Třešti byl zcela zaplněn představiteli firem i logistickými odborníky z praxe a akademické sféry, kteří vyslechli řadu zajímavých i inspirativních přednášek a společně jednali o aktuálních rizicích v logistice a dopravě. Hlavním řečníkem konference byl Joel Sutherland, výkonný ředitel Supply Chain Management Institute na univerzitě v americkém San Diegu.[/quote]

Joel Sutherland, který je předním odborníkem v oblasti logistiky a zásobovacích řetězců, zdůraznil potřebu důsledného řízení rizik. „V současné době existuje více než 200 rizik, která mohou mít nepříznivý dopad na zásobovací řetězce. Přitom většina výrobců nemá připravené plány, jak ohrožení zvládat. Mezi nejzranitelnější patří ty logistické společnosti, které spoléhají na štíhlou logistiku a koncepci just-in-time,“ uvedl Joel Sutherland. Současně zdůraznil, že rizika se mohou stát i pozitivním impulsem, který povede k rozvoji firmy a přinese jí prospěch. Rizika je třeba nejprve poznat a určit, aby bylo možné hledat cesty k jejich zmenšení.

satum_2016 (4)Data představují riziko

Kybernetická rizika se dnes stávají stále aktuálnějším a stále diskutovanějším tématem. Problematiku těchto rizik účastníkům konference osvětlil Zdeněk Přibyl, ředitel oddělení majetkových rizik společnosti SATUM CZECH, pojišťovací makléřské společnosti. Upozornil, že firmám vždy hrozí únik dat a mohou se stát i obětí průmyslové špionáže. Zásadním způsobem minimalizace škod je pojištění kybernetických rizik včetně přerušení provozu a odpovědnosti za újmu. Na toto pojištění by logistické či dopravní firmy neměly nikdy zapomínat, protože škody vzniklé z kybernetických rizik mohou dosahovat značné výše, zdůraznil Zdeněk Přibyl.

O bezpečnostních rizicích a moderních technologiích v logistice hovořil provozní ředitel společnosti SECURITAS Miroslav Staško. Vysvětlil možná rizika z pohledu významné společnosti, která v České republice poskytuje komplexní bezpečnostní služby také pro dopravu a logistiku. Řešení rizik by firmy měly hledat v kombinaci specializované fyzické ostrahy s moderními technologiemi a vzdáleným dohledem.

satum_2016 (1)Rizika v kamionové dopravě rostou

Aktuální problémy dopravců a řidičů shrnul na konferenci generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř. Na české dopravce a jejich řidiče číhá při jízdě Evropou řada nebezpečí. Dopravců i řidičům často mnohdy chybí dostatek kvalitních informací o provozní podmínkách, častým problémem je nedostatečná dopravní infrastruktura.

Mezi dalšími vystupujícími se na rizika v logistice a dopravě z pohledu velké mezinárodní společnosti se ve své přednášce soustředil obchodní a marketingový ředitel společnosti DACHSER Ing. Jan Polter. Dále přispěl například produktový specialista společnosti TimoCom Michal Vaniš s tématem Přístup k platformám pro omezení rizik v přepravě. Analytik a likvidátor PU Martin Slečka ze společnosti SATUM CZECH ukázal příklady škod způsobených zanedbáním preventivních opatření. Význam bezpečnostní plomby na cestách vysvětlil Evžen Babůrek, předseda představenstva společnosti EUROSEAL. Odbornou část uzavřel vedoucí akademie dopravního vzdělávání společnosti DEKRA Jiří Došek s přednáškou na stále aktuální téma bezpečného uložení a zajištění nákladu na vozidle.

Odborná konference o risk managementu v logistice přinesla účastníkům řadu nových, zcela aktuálních informací z různých oblastí logistiky a dopravy. Sdílení praktických zkušeností nám umožní lépe se v této oblasti orientovat a hledat řešení pro naši činnost, shodli se na závěr účastníci. Řízení rizik podle jejich slov nabývá na stále větší důležitosti, tak jak se v souvislosti technologickým rozvojem objevují nová nebezpečí a společenské pohyby v Evropě posilují stávající rizika. A díky setkání velkého množství logistických odborníků a představitelů firem s rozhodovacími pravomocemi byla také jedinečnou příležitostí k navazování a prohlubování profesionálních i obchodních kontaktů, které se v budoucnu jistě dobře zúročí.

Pokud vás zajímají konkrétní témata, můžete si prohlédnout jednotlivé prezentace.

Zdroj: Logistic News