[quote]Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), který je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013, už proplatil většinu financí úspěšným příjemcům evropských dotací. V lednu letošního roku měl proplaceno už 98,5 procenta celkových dotací a zařadil se tak na první místo mezi regionálními operačními programy v objemu vyplacených peněz. Poslední finance z ROP Jihozápad se dočerpají v příštích měsících.[/quote]

 „Největší objem financí jsme na úspěšné projekty vyplatili vloni. Konkrétně se jedná o téměř 3,6 miliardy korun,“ uvedl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Doplnil, že v rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2013 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě vyšší než 54,5 miliard korun. Smlouvy na úspěšné projekty se pohybují ve výši přibližně 20,1 miliardy korun.

„Za první dva měsíce letošního roku jsme proplatili už zhruba 170 milionů korun,“ řekl Karel Hron.

V regionu Jihozápad bylo díky regionálnímu operačnímu programu nově postaveno nebo rekonstruováno více než devět set sedmdesát kilometrů silnic druhé a třetí třídy a rekonstruováno či vystavěno 208 kilometrů místních komunikací. Za téměř 320 milionů korun byly rekonstruovány či vystavěny domovy pro seniory, necelých 120 milionů korun přispělo k rozvoji sociálně terapeutických dílen a denních stacionářů. V rámci 42 projektů byla nově založena nebo rekonstruována veřejná zeleň o rozloze 23,36 hektarů. V oblasti cestovního ruchu bylo podpořeno 77 projektů na obnovu kulturních památek a v neposlední řadě přispěl ROP Jihozápad k výstavbě nebo modernizaci 20 mateřských škol za více než 232 milionů korun.

V současné době je ROP Jihozápad ve fázi ukončování a od roku 2016 je nově financován z Operačního programu Technická pomoc, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V rámci projektu s názvem Ukončování ROP NUTS II Jihozápad v letech 2016–2017 jsou tak financovány činnosti spojené s řádným ukončením ROP NUTS II Jihozápad.

Zdroj: ROP Jihozápad