[quote]S příchodem internetových obchodů vznikl nový trh, který umožnil nový růst a rozvoj balíkových doručovatelů. Díky tomu patří dnes tyto firmy k nejrychleji rostoucí oblasti logistiky. Nový trh však přinesl i nutnost nabídku logistických služeb přizpůsobit novým požadavkům.[/quote]

Proměnila se struktura příjemců, místo firem na zásilky najednou čekaly domácnosti. A začalo se doručovat po celém světě, v různých zemích s různě vyspělou infrastrukturou, s různou znalostí platebních systémů a nástrojů. Bylo třeba se rovněž vyrovnat i s výraznými rozdíly, které představuje doručování v městech či aglomeracích a ve venkovských oblastech.

 „Také v České republice zažívá e-commerce díky dynamickému rozvoji internetu a mobilní komunikace nevídaný nárůst, a to zejména v oblasti B2C, tedy ve vztahu mezi firmou a zákazníkem. Pro logistické firmy je to zcela samostatný trh, mající své zákonitosti a vyžadující jiný přístup než je tomu například v oblasti B2B, tedy u obchodního vztahu mezi firmami,“ uvedl prezident Svazu spedice a logistiky ČR a zakladatel systému kusových a balíkových zásilek FOFR Ing. Martin Drábek.

Rozdílnost spočívá především ve flexibilitě operátora v závěrečné části logistického procesu, na jejímž konci stojí příjemce zásilky. Ten má své požadavky, ve velké míře odlišné od klasického expresního dodání, s řadou specifikací, které zaručují včasné a komfortní dodání jeho zásilky. Jak se dokáže operátor těchto služeb přizpůsobit těmto specifikům a požadavkům, tak bude úspěšný na trhu B2C.

Důležitá je komunikace

Hlavní charakteristikou trhu zásilek internetových obchodů je komunikace. Musí začít ještě před zahájením přepravního procesu, a to jak s odesilatelem, tak se zákazníkem a samozřejmě i během přepravního procesu s kurýrem.

„K tomu je nutné mít dobré a spolehlivě fungující call centrum. Vlastní přepravní proces bývá totožný s jinými expresními přepravami a až, poslední míle‘ je oblastí, kde lze získat konkurenční výhodu,“ vysvětlil Martin Drábek.

Na trhu B2B a B2C je dnes samozřejmostí doručování zásilek do 24 hodin, e-mailová nebo SMS avizace příjemci o doručení zásilky, možné on-line sledování zásilky během přepravního procesu a rychlé zpracování dobírkových plateb. Kdo chce být na trhu B2C konkurenceschopný, musí však umět daleko víc. Musí být v dodání zásilky časově flexibilní, dokázat zajistit večerní dodání či dodání o víkendech a podobně. Musí také umět termínované dodání, které souvisí s vyššími náklady na skladování zásilek a s jejich evidencí, musí umět využívat a nabízet bankovní produkty s bezpečným platebním stykem i být připraven na alternativní možnost dodání zásilky přes své výdejní místo. To vše je na straně logistického operátora, souvisí to však také s legislativou upravující parkovací plochy a vjezd do pěších zón, které můžou včasné doručení zásilek omezit, či vůbec znemožnit.

„Přepravní systém FOFR je zaměřen ve své hlavní činnosti na segment trhu B2B. Ačkoli se v naší obchodní nabídce zásilky do deseti kilogramů nevyskytují, přesto do segmentu trhu B2C zasahujeme – v zásilkách spotřebního zboží vyšší hmotnosti (ledničky, pračky, krbová kamna a podobně.) Také FOFR se musí přizpůsobit tomuto trendu a zkvalitňuje způsoby dodání zásilek dle požadavků zákazníků, aby byl na trhu konkurenceschopný,“ zdůraznil Martin Drábek.

Se zásilkami přilétají drony

Poslední technologickou novinkou je začínající doručování balíkových zásilek ve velkých aglomeracích pomocí dronů. „Technicky je to určitě možné, ale bude potřeba dořešit ještě mnoho věcí, ať již se jedná o identifikaci příjemce zásilky, tak především o odpovídající legislativu k provozu dronů. Proto asi ještě chvíli potrvá, než se tato technologie dodání zásilky stane zcela komerční záležitostí. Ale budoucnost v ní vidím,“ dodal Martin Drábek.

Vyspělost českého trhu e-commerce

Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci APEK Jana Vetyšky je český zákazník internetového obchodu už velmi zkušený a klade důraz na maximální kvalitu služeb. S tím souvisí stále větší tlak na rychlost, ale také kvalitu doručování objednaného zboží. Největší změnou je tedy snaha o doručování balíků do druhého dne, případně ještě ve stejný den. Například prodejci potravin musí klást velký důraz na rychlost doručení.

Možnosti logistiky se samozřejmě mírně liší podle nabízených produktů a také toho, kam má být objednávka doručena. Ve velkých městech není většinou problém dodat zboží za pomocí kurýra ihned. Doručování do menších měst a obcí si většinou vyžádá alespoň jeden den. Všeobecně přijímaným standardem je pak doručení zboží do dvou dnů.

„Největší hráči na trhu disponují velkými sklady a špičkovými automatizovanými linkami. Logistické společnosti nabízejí již v zásadě automaticky možnost sledovat zásilku, do popředí se dostává doručení zboží o víkendu či možnost co nejpřesnějšího dodání ve vymezeném časovém intervalu. Střední a menší e-shopy v některých případech celou logistiku outsourcují. Našim členům v této souvislosti poskytujeme každé dva roky aktualizovanou Studii dopravních služeb a informujeme je i v rámci pravidelných seminářů a akcí,“ dodal Jan Vetyška.

Nové technologie přinesou změny

Vývoj pokračuje dál, internetové obchody rychle rostou a situace se mění doslova před očima. Logistické firmy musí internetové obchody následovat a měnit se spolu s nimi. Bude technologický pokrok tak rychlý a zásadní, že vytvoří prostor i pro zcela nové balíkové operátory, kteří vyrostou na zcela nových technologiích doručování? Odpověď přinese brzká budoucnost.

AN