[quote]Provozovatelé městské hromadné dopravy (MHD) v memorandu žádají stát, aby nemuseli odvádět platby na obnovitelné zdroje energií. Uvádějí, že tyto peníze by dali do elektromobility. Memorandum včera podepsali zástupci Sdružení dopravních podniků ČR, výrobců a provozovatelů elektrických vozů veřejné dopravy včetně drážní. Na plzeňské konferenci Chytrá a zdravá doprava ve městech to řekl generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Martin Gillar.[/quote]

Sdružení dopravních podniků, v němž je 19 největších městských dopravních podniků v ČR, dnes také deklarovalo připravenost rozvíjet ekologický způsob dopravy. Podle výkonného ředitele Sdružení dopravních podniků Antonína Macháčka se ČR zavázala vyřadit postupně do roku 2040 z MHD vozidla na naftu.

Memorandum na podporu elektromobility ve veřejné dopravě nyní zašlou signatáři ministerstvům průmyslu, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje a dále výborům Poslanecké sněmovny. Uvádějí v něm, že odpuštění plateb příspěvků na obnovitelné zdroje by pro firmy znamenalo významné částky; pro pražský dopravní podnik téměř 190 milionů korun ročně, pro plzeňský 11,5 milionu Kč.

„Všechna města, která provozují vozy MHD na elektřinu, mají připravené rozvojové projekty,“ řekl ředitel sdružení, v němž je 13 měst s trolejbusy a sedm měst, která provozují tramvajovou dopravu.

Podle předsedy sdružení Michala Krause, který je šéfem Plzeňských městských dopravních podniků, je odpuštění příspěvků běžné v Německu a Rakousku. Plzeňská firma by dala ušetřené peníze například do stavby trolejové trati k fakultní nemocnici na Lochotín.

Memorandum dále upozorňuje na skutečnost, že jsou dosud jako ekologický způsob dopravy vnímány plynové vozy na CNG.

Jejich emise jsou ale v některých aspektech škodlivější než u autobusů s dieselovými motory odpovídající normě Euro 6,“ řekl Kraus.

Přesto je podle něj nákup CNG vozů významně podporován z dotací EU. Signatáři proto navrhují ministerstvům a poslancům přesměrovat podporu z CNG na elektromobilitu.

„Podíváme-li se na elektromobiltu z pohledu ochrany životního prostředí, spočívá skutečný přínos v jejím rozvoji právě v oblasti veřejné dopravy,“ řekla generální ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu Marie Vopálenská.

V současné době je ale podle Krause elektromobilita opakovaně prezentovaná téměř výhradně v oblasti osobních automobilů. Podle Macháčka je jednou z překážek rozvoje například elektrických autobusů MHD vyšší cena elektřiny.

Na 4. mezinárodní konferenci dva dny diskutuje 350 účastníků z 20 států. Česká a rakouská města například zahájila spolupráci na téma mobilita jako služba, jejímž cílem je skloubení mnoha druhů osobní dopravy.

Zdroj: ČTK