[quote]Poslední analýza Smithers Pira „Post-drupa Technology Forecast for Print and Printed Packaging to 2026“, pro niž byly údaje shromažďovány přímo na veletrhu drupa, identifikovala šest klíčových trendů, které v letech 2016–2026 přinesou polygrafii nové obchodní modely a zdroje příjmů:[/quote]

1. Příchod mnohem kvalitnějších, vysokovýkonných, spolehlivých průmyslových inkoustových tiskáren, schopných potisknout mnohem širší škálu podložek.

2. Vývoj vysoce autonomních ofsetových tiskových systémů, jež umožní zvýšit výkony a snížit náklady na pracovní sílu.

3. Opětovné zaměření mnoha výrobců na potřeby pro výrobu obalů, obzvlášť tonerový a inkoustový tisk s přidanou hodnotou – nové barvy, laky, papíry a další podložky.

4. Zájem o rozšířenou paletu výrobků a postupů pro zkrášlení tiskovin – luxusní vzhled a lepší hmatový dojem.

5. Vývoj mnohem propracovanějšího softwaru pro workflow, aby tiskaři mohli přijímat a spravovat více zakázek a nižší objemy tiskovin s minimálními zásahy obsluhy.

6. Další funkční tiskové jednotky pro 3D tisk a tištěnou elektroniku.

V roce 2016 už polygrafie netáhne, protože kombinace různých sil snižuje ziskovost. Novinky z drupy podpoří nové segmenty – hlavně obalářství a digitální tisk – a pomůžou oboru ke každoročnímu růstu o 4,6 % na 812 mld. $ v roce 2021.

Autor zprávy Sean Smyth:

„Změnou preferencí koncových spotřebitelů jsou obzvlášť zasaženy publikační hlubotisk a kotoučový ofset – stroje na tisk zakázek, novin, knih a nekonečných formulářů. V analogovém tisku skutečně roste jen flexografie, a to díky obalům. Archový ofset je vcelku stabilní, rostou obaly, naopak poptávka po některých zakázkách upadá.“

Podle analýzy zůstanou mnohé druhy tiskovin do roku 2026 na letošní hodnotě, ale jejich cesty na trh budou jiné, s důrazem na efektivnější výrobní metody a omezení vlivu na životní prostředí. Mutace tiskovin, aby byly relevantnější a více zacílené na spotřebitele, jim pomůže konkurovat jiným mediálním kanálům.

Zdroj: Packaging