Škoda Auto představila vzdělávací institut 42 Prague. Nabídne plnohodnotné vzdělání a rekvalifikaci pro různé obory IT. Do bezplatného studia se mohou přihlásit zájemci z Česka i zahraničí, bez ohledu na předchozí dosažené vzdělání.

Institut 42 Prague je škola programování, která studenty komplexně připraví pro budoucí zaměstnání v různých oblastech IT. Studium probíhá v angličtině a součástí studijního plánu jsou 2 placené stáže. Po absolvování první stáže jsou studenti připraveni nastoupit na juniorní pozice v oborech IT. Dokončení programu obvykle trvá 3 roky, po nichž jsou studenti plnohodnotnými vývojáři. Nově založený neziskový vzdělávací institut „42 Prague“ v příštích třech letech přijme až 450 budoucích programátorů. Studium nabídne přes 250 projektů, na kterých budou studenti vzájemně spolupracovat. Studenti si v průběhu studia volí konkrétní IT specializace, kterým se chtějí v praxi věnovat.

Podle interních výzkumů až 98 % absolventů získá uplatnění v oboru IT ještě před ukončením studia. Škoda Auto pro institut zřídila nový kampus, v AFI tower, Kolbenova 9, který bude pro budoucí programátory k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V současné chvíli existuje již 42 kampusů s více než 15 000 studenty po celém světě. Přihlášky ke studiu institut přijímá již od 1. května 2022. První kolo výběrového řízení probíhá online formou logických her. Ty otestují uchazečovi předpoklady pro úspěšné studium. Předchozí zkušenosti s programováním však nejsou potřeba.

Do čela institutu byla jmenována Daria Hvížďalová, odbornice v oborech IT a umělé inteligence, která má zkušenosti také v oblasti výrobních technologií. „IT je dnes klíčovou expertizou pro téměř každou firmu, ať už se zaměřuje na cokoliv. Poptávka po IT talentech je opravdu velká, ale aktuální vzdělávací systém nestíhá generovat dostatek kvalifikovaných pracovníků,“ říká Hvížďalová.

42 Prague poskytuje možnost vzdělání a rekvalifikace zájemcům bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti a nutnosti vracet se do školních lavic. Navíc moderní formou „peer-to-peer“, která agilně reaguje na potřeby trhu i samotných studentů.

Institut 42 Prague je po 42 Wolfsburg a 42 Berlin již třetím projektem patřícím do vzdělávací sítě École 42, kterou pomohl založit koncern Volkswagen. École 42 byla založena v Paříži v roce 2013. „Institut 42 Prague se svým jedinečným vzdělávacím konceptem zaměřuje na významnou oblast – a je důležitým stavebním kamenem transformace Škoda Auto od klasického výrobce automobilů na softwarově orientovanou společnost,“ uvedla Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura.

Kromě zakládajícího partnera ŠKODY AUTO se nově do projektu připojily také společnosti Trask a Geen:Code. Spolupráci institut navázal i s mnoha dalšími, jako jsou například společnosti Femme Palette, Prg.ai, Czechitas, UMPRUM, Volkswagen Slovakia či Duálná akademia. Společnosti Productboard a Digiteq Automotive poskytnou stipendia pro ukrajinské uchazeče, kteří byli nuceni opustit svou zemi před válkou. Vybraným kandidátům institut poskytne příspěvek 20 000 Kč jako paušální podporu na životní náklady během úvodního studijního soustředění. Stipendium bude uděleno uchazečům s nejlepšími výsledky v přijímacím řízení. Testy bude možné absolvovat v období od 1. května do 30. června.