[quote]V Českém Těšíně na Karvinsku skončila rekonstrukce vlakového nádraží za více než 1,3 miliardy korun (bez DPH). Kompletní přestavbu prodělala čtyři nástupiště, vybudován byl nový informační systém a rekonstruován železniční svršek i spodek. Informovala o tom Kateřina Šubová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), tedy firmy, která včera rekonstrukci nádraží slavnostně ukončila. Vedení Českého Těšína ale s přestavbou nádraží není zcela spokojeno.[/quote]

Uzlová stanice Český Těšín je součástí třetího tranzitního železničního koridoru Cheb – Praha – Ostrava – státní hranice se Slovenskem. Rekonstrukce českotěšínského nádraží byla druhou částí modernizace trati mezi Českým Těšínem a Bystřicí na Frýdecko-Místecku, která byla dokončena už dříve.

„Výsledkem projektu je zvýšení rychlosti přepravy (ve stanici 140 kilometrů za hodinu), bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a současně i zefektivnění nákladní železniční dopravy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Sdružení firem Subterra a Metrostav rekonstruovalo tříkilometrový úsek trati, který tvoří hlavně staniční koleje v Českém Těšíně. Nástupiště mají nová zastřešení i osvětlení, ve stanici byl instalován kamerový systém a při rekonstrukci podchodu i výtahy pro bezbariérový přístup. Součástí projektu byla výstavba 1,6 kilometru protihlukových bariér, oprava mostů a propustků nebo výstavba nové technologické budovy a trakční měnírny.

Českotěšínský místostarosta Stanislav Folwarczny ale uvedl, že na rekonstrukci se velmi projevilo to, že na ni začaly chybět peníze.

„Zatímco ještě malá železniční zastávka v Ropici před námi získala obrovský nový betonový podchod, rampy, osvětlené nástupiště a tak dále, pak u nás se realizovala varianta maximálního šetření stůj co stůj. Investor například zkrátil zastřešení nástupišť na třetinu, ubral lavičky a dodnes nerealizoval slíbené zábrany proti holubům,“ uvedl místostarosta.

Velkým problémem podle něj je také podchod pod tratí, který spojuje dvě části města.

„SŽDC realizovala opravu pouze své, střední části, a přitom zřejmě došlo k porušení izolací a do podchodu nám stále prosakuje voda. Za největší chybu považuji to, že státní firma není ochotna ani na popud města, ani všech železničních dopravců uznat své chyby a napravit je,“ uvedl Folwarczny.

Pozitivně naopak hodnotí snížení hlučnosti dopravy, bezbariérovost nádraží i to, že investor vyšel městu vstříc a nerozdělil historický střed města protihlukovými stěnami.

„Zastřešení i délka nástupišť plně odpovídá všem normám, frekvenci cestujících a délkám pravidelných souprav jak dálkové, tak regionální dopravy. Ani v Olomouci, ani v Praze není zastřešení podél celé délky nástupiště. Zastřešovat celá nástupiště není ani ekonomické,“ řekla Šubová.

Sítě proti holubům by podle ní SŽDC ráda doplnila v průběhu příštího roku. Co se týče zatékání do podchodu, nechce SŽDC předjímat výsledky odborného posouzení, jehož vypracování si zadalo město.

„Myslíme si, že to není z té části, která patří SŽDC a kterou jsme spravovali, ale nechceme dělat žádné závěry a vyčkáme si na výsledky té analýzy, která by měla zjistit, v důsledku čeho voda uniká,“ řekla Šubová.

Zdroj: ČTK